АТЕСТУЄМО ПРАЦІВНИКІВ: алгоритм дій

Випуск №3 (березень, 2018)

 

 

КОЛЕКТИВНА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬСергій КРАВЦОВ,

старший науковий співробітник НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України, канд. соц. наук, доцент кафедри соціології та соціальних наук АПСВТ

 

Процедура оцінки професійного рівня працівників кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам, проведення оцінки їх професійного рівня — саме таке визначення атестації подає нам Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12 січня 2012 року № 4312-VІ (далі — Закон № 4312). Цей процес, а саме документи, рішення, участь тощо, чітко регламентовано відповідним законом. Однак, як і в будь-якій ситуації щодо кадрового діловодства, виникають певні питання
 

ЗАКОНОДАВЧІ ПІДСТАВИ

Основним законодавчим актом при проведенні атестації є Закон № 4312. Однак мають місце певні підзаконні акти. Так, наприклад, для керівників державних підприємств діє постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок проведення атестації працівників керівного складу державних підприємств» від 27 серпня 1999 року № 1571, якою передбачається атестація саме керівних посад у структурі державних підприємств, тобто ця постанова не відноситься до питань приватного сектору.

 

Статтею 85 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), серед іншого, передбачено, що атестація проводиться внаслідок упровадження нової техніки, технології та організаційно-технічних заходів, які забезпечують зростання продуктивності праці. Це фактично єдине згадування в КЗпП щодо атестації персоналу.

 

Для певних державних органів влади існують окремі спеціалізовані нормативно-правові документи з питань атестації, наприклад: наказ Служби безпеки України «Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів» від 24 грудня 2014 року № 855; наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку атестації аудиторів з метрології» від 29 серпня 2016 року № 1413; наказ Міністерства молоді та спорту України «Про затвердження Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)» від 13 січня 2014 року № 45; наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про подальше удосконалення атестації лікарів» від 19 грудня 1997 року № 359 тощо.

 

Отже, у разі необхідності провести атестацію працівників державних закладів потрібно, перш за все, звернутися до нормативних документів, які можуть регламентувати певну галузь, а за відсутності конкретного документу слід використовувати Закон № 4312. Крім того, стаття 11 Закону № 4312 передбачає, що:

• атестація має проводитися тільки у присутності працівника;

• засідання атестаційної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу;

• на кожного працівника, який підлягає атестації, безпосередній керівник складає характеристику, що подається атестаційній комісії після ознайомлення з нею працівника, але не пізніше ніж за тиждень до атестації;

• не допускається проведення оцінки професійного рівня та кваліфікації працівника за ознаками, що безпосередньо не пов’язані з виконуваною роботою;

• рішення атестаційної комісії доводиться до відома працівника та роботодавця протягом трьох днів після його прийняття;

• рішення атестаційної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

 

Безперечно, такі впровадження змінюють норми праці (виробітку, часу, обслуговування, чисельності тощо), і тому керівництво має провести атестацію та раціоналізацію робочих місць (посад).

 

ХТО ПІДЛЯГАЄ АТЕСТАЦІЇ

Відповідно до норм Закону № 4312 категорії працівників, які підлягають атестації, та періодичність її проведення визначаються колективним договором. Якщо ж підприємства не укладають колективні договори, категорії працівників, які підлягають атестації, строки та графік її проведення визначає роботодавець за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації.

 

Пунктом 3 статті 11 Закону № 4312 визначено, що атестація працівників проводиться не частіше ніж один раз на 3 роки. Зазвичай її проводять раз на 5 років, якщо інше не передбачено законодавством. Пунктом 4 статті 11 Закону № 4312 передбачено, що атестацію проводять за рішенням роботодавця, який затверджує положення про проведення атестації, склад атестаційної комісії, графік проведення атестації.

 

Отже, кадровик має підготувати необхідні документи. Інформацію про проведення атестації доводять до відома працівників не пізніше ніж за 2 місяці до її проведення.

 

Законом № 4312 визначено категорію працівників, які не підлягають атестації, а саме:

вагітні жінки

неповнолітні

одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до 14 років

особи, які доглядають за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства

особи, які працюють за сумісництвом

працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року

 

Законом № 4312 або колективним договором можуть установлюватися інші категорії працівників, які не підлягають атестації.

 

АЛГОРИТМ ДІЙ

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ

1. Видання наказу про проведення чергової атестації працівників підприємства

Строки та графік проведення атестації оформлюють наказом керівника підприємства з погодженням із профспілковим комітетом (зразки 1, 2), а у разі відсутності такого — з представником трудового колективу, і доводять до відома працівників, які мають бути атестовані, не пізніш як за місяць до проведення атестації.

 

2. Формування атестаційної комісії

Окремим наказом керівник підприємства назначає атестаційну комісію (голову, секретаря, членів комісії) із членів керівного складу та висококваліфікованих фахівців підприємства.

 

...читати далі →