Бухгалтерська служба: визначаємо назви посад

Випуск №10 (жовтень, 2018)

 

Бухгалтерська служба: визначаємо назви посадКЛИМЕНКО Олександр,

старший науковий співробітник відділу наукового забезпечення питань економіки праці
та розвитку професійно-класифікаційної сфери ДУ НДІ соціально-трудових відносин Мінсоцполітики України
 

Щоб визначити назви посад працівників бухгалтерської служби, а також розподілити обов'язки між ними, слід забезпечити їх відповідність як нормам і положенням національної системи професійної класифікації, так і спеціальним нормативно-правовим актам (далі — НПА) сфери бухгалтерського обліку та фінансової звітності

 

Згідно з частиною 2 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV (далі — Закон № 996), питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.

 

Також у частині 3 статті 8 Закону № 996 зазначено, що для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно з дотриманням вимог Закону № 996 обирає форми його організації:

• введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;

• користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

• ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або підприємством, суб’єктом підприємницької діяльності, самозайнятою особою, що провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності;

• самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися, та в бюджетних установах.

 

Отже, підприємство для виконання функцій бухгалтерської служби може створити будь-який структурний підрозділ з бухгалтерського обліку та інших суміжних видів діяльності (наприклад, бухгалтерію, сектор з бухгалтерського обліку, відділ бухгалтерського обліку, управління фінансів та бухгалтерського обліку тощо).

 

Також на підприємстві можуть і не створюватися зазначені структурні підрозділи, а відповідні обов'язки з бухгалтерського обліку можуть бути покладені на окремого працівника-бухгалтера, самого керівника підприємства або бухгалтерський облік можуть вести на договірній основі відповідно до законодавства інші відповідні сторонні організації або фізичні особи.

 

Зрозуміло, що створювати окремий структурний підрозділ з бухгалтерського обліку може бути доцільно лише тоді, коли чисельність відповідних працівників із зазначеного напряму діяльності буде не менше двох. Водночас необов'язково, щоб працівники підрозділу спеціалізувалися виключно на таких традиційних питаннях бухгалтерської служби, як організація та здійснення бухгалтерського обліку та підготовка фінансової звітності. У разі доцільності (якщо так вирішить власник або керівник підприємства), у такому структурному підрозділі можуть працювати і працівники інших суміжних із бухгалтерським обліком спеціалізацій, зокрема у сфері фінансів або планово-економічної діяльності.

 

При визначенні назв посад, які можуть бути у зазначеному структурному підрозділі, слід дотримуватися вимог Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП), а при розподілі посадових обов'язків між працівниками на зазначених посадах — вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП), а також окремих спеціальних НПА.

 

Зауважимо, що згідно з КП та ДКХП посада «Головний бухгалтер» з кодом КП 1231 (приклад 1) належить до професійної групи «Керівники», а тому її можна вводити до штатного розпису підприємства лише у разі утворення на підприємстві окремої служби, тобто відповідного структурного підрозділу з бухгалтерського обліку. Якщо ж така служба не утворена і здійсненням бухгалтерського обліку займається лише один працівник, то це може бути лише бухгалтер, який належить до професійної групи «Професіонали» або «Фахівці». Найбільш типові назви посад (не керівних) для сфери бухгалтерського обліку та інших суміжних сфер діяльності згідно з КП наведено в таблиці.

 

ПРИКЛАД 1

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) / ( відповідно до змін у законодавстві про освіту — вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань). Стаж бухгалтерської роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра — не менше ніж 2 роки, спеціаліста — не менше ніж 3 роки.

 

Завдання та обов'язки (серед іншого). Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам тощо.

 

ТАБЛИЦЯ

Приклади професійних назв робіт у КП за відповідними професійними групами, які можуть бути передбачені у структурних підрозділах з бухгалтерського обліку та інших суміжних сфер діяльності (крім керівників)

 

Професійні групи

Професійні назви робіт з їх кодами КП

Професіонали

• 2122.2 — Економіст-статистик;

Економіст-статистик (прикладна статистика).

• 2411.2 — Бухгалтер (з дипломом магістра) (приклад 2);

Бухгалтер-експерт;

Бухгалтер-ревізор.

• 2412.2 — Економіст з праці.

• 2419.3 — Спеціаліст-бухгалтер.

• 2441.2 — Економіст;

Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності (приклад 3);

Економіст з договірних та претензійних робіт;

Економіст з матеріально-технічного забезпечення;

Економіст з планування;

Економіст з податків і зборів;

Економіст з фінансової роботи;

Економіст із ціноутворення;

Консультант з економічних питань

Фахівці

• 3231 — Статистик медичний.

• 3433 — Асистент бухгалтера-експерта;

Бухгалтер (приклад 4);

Касир-експерт.

• 3434 — Асистент економіста-статистика

Технічні службовці

• 4121 — Калькулятор;

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних;

Офісний службовець (бухгалтерія);

Рахівник.

• 4122 — Офісний службовець (статистика);

Статистик.

• 4131 — Офісний службовець (реєстрація та облік).

• 4211 — Касир (на підприємстві, в установі, організації) (приклад 5)

 

...придбати повний випуск →