ЦІЛІСНІСТЬ МАЙНА ТА БЕЗПЕКА ПРАЦІВНИКІВ: хто працює у службах охорони та безпеки

Випуск №4 (квітень, 2018)

 

 

ПРОФЕСІЇ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ З ВИГОТОВЛЕННЯМ МЕБЛІВОлександр КЛИМЕНКО,

старший науковий співробітник

відділу наукового забезпечення питань економіки праці

та розвитку професійно-класифікаційної сфери

ДУ НДІ соціально-трудових відносин Мінсоцполітики України

 

Усі підприємства дбають про збереженість матеріальних цінностей, безпеку господарської діяльності, а іноді й деяких посадових осіб. Охорону майна та окремих працівників забезпечують працівники служб охорони або безпеки, яких кадровикам слід розрізняти під час оформлення кадрової документації та розробки різних організаційних документів щодо створення на підприємстві зазначених служб

 

Багато невеликих підприємств або комерційних фірм взагалі не мають працівників сфери охорони або безпеки, бо характер та/або обсяг їх діяльності, а також цінність їх офісного або виробничого обладнання та відповідної документації не потребують наявності у штаті працівників для охорони об’єктів. Тому забезпечення збереження їх майна здійснюється у робочий час за допомогою всіх працівників, а в неробочий час — за допомогою спеціального обладнання та охоронної сигналізації, наявність і контроль якої часто забезпечує лише один працівник додатково до своїх обов’язків в інших сферах, у взаємодії з іншими охоронними фірмами, що надають відповідні послуги на договірній основі.

 

Професійно-кваліфікаційний склад працівників спеціалізованої компанії з охорони та/або безпеки, а також відповідної «власної» служби на великому або середньому підприємстві, може залежати від її розміру та спеціалізації. Так, це може бути фірма (або служба на підприємстві), яка надає послуги тільки з «фізичної» охорони майна та фізичних осіб, або вона може також надавати більш складні послуги щодо безпеки підприємств та організацій, наприклад, у сфері фінансово-економічної, інформаційної тощо безпеки. До охоронної діяльності певною мірою можна віднести і діяльність приватних детективів, які можуть працювати як у складі охоронної фірми, так і окремого детективного агентства.

 

Найтиповішими професійними назвами робіт у сфері охоронної діяльності згідно з Класифікатором професій України ДК 003:2010 (далі — КП) є ««Охоронець» (приклад 1) та «Охоронник» (приклад 2), які деякі кадровики часто плутають. Згідно з нормативно-правовими актами у сфері охоронної діяльності та відповідними кваліфікаційними характеристиками, які містяться у Випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП) «Професії працівників, що є загальними для всіх видах економічної діяльності», а також у Випуску 99 ДКХП «Безпека господарської діяльності підприємства, установи, організації», можна зробити наступні визначення:

Охоронники — працівники суб’єктів охоронної діяльності, які за функціональними обов’язками безпосередньо виконують функції з охорони майна.

Охоронці — працівники суб’єктів охоронної діяльності, які за функціональними обов’язками безпосередньо виконують функції з охорони фізичних осіб.

 

Наведемо основні професійні назви робіт у сфері охоронної діяльності та/або безпеки діяльності підприємств та фізичних осіб, які наразі містить КП.

Керівники

• 1210.1 — Керівник підприємства (установи, організації) (сфера захисту інформації).

• 1226.2 — Керівник структурного підрозділу (сфера захисту інформації);

Начальник відділення (сфера захисту інформації).

• 1231 — Керівник (директор, начальник та ін.) підрозділу (служби, управління, департаменту та ін.) з охорони та безпеки (фізичної та майнової) (приклад 3);

Керівник (директор, начальник та ін.) підрозділу (служби, управління, департаменту та ін.) з безпеки (фінансово-економічної, інформаційної).

• 1239 — Начальник варти воєнізованої охорони;

Начальник воєнізованої охорони;

Начальник команди (охорони об’єктів, службового собаківництва та ін.);

Начальник охорони (пожежної, сторожової та ін.).

• 1495 — Менеджер (управитель) систем з інформаційної безпеки

Професіонали

• 2149.2 — Професіонал із організації інформаційної безпеки;

Професіонал із організації захисту інформації з обмеженим доступом.

• 2414.2 — Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки;

Професіонал з фінансово-економічної безпеки (приклад 4).

• 2423 — Професіонал з охоронної діяльності та безпеки.

• 2429 — Приватний детектив

Фахівці

• 3115 — Технік з обслуговування інженерно-технічних засобів охорони (пенітенціарна система).

• 3152 — Фахівець (офіцер) охорони компанії (портових засобів).

• 3411 — Фахівець з фінансово-економічної безпеки.

• 3414 — Фахівець із туристичної безпеки.

• 3439 — Фахівець із організації інформаційної безпеки (приклад 5);

Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом.

• 3450 — Інспектор воєнізованої охорони;

Фахівець з організації майнової та особистої безпеки;

Помічник приватного детектива

Технічні службовці

• 4133 — Оператор технічних засобів контролю на безпеку (приклад 6).

• 4212 — Інкасатор;

Інкасатор-водій автотранспортних засобів

Робітники

• 5169 — Охоронець;

Охоронник;

Черговий бюро перепусток;

Контролер на контрольно-пропускному пункті;

Прожекторист,

Стрілець,

Провідник (вожатий) службових собак.

• 9152 — Сторож

 

...читати далі →