Дисциплінарні стягнення

Випуск №5 (травень, 2019)

 

Дисциплінарні стягненняКостянтин ЛАЗАРЄВ,

аудитор Intercomp Ukraine

 

Час від часу трапляються випадки, коли працівники порушують трудову дисципліну. Розглянемо, які законні механізми є у розпорядженні роботодавця для притягнення до відповідальності працівника, винного в учиненні дисциплінарного проступку

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Кодекс законів про працю України  (далі — КЗпП)

Кодекс України про адміністративні правопорушення  (далі — КУпАП)

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань від 20 липня 1984 року № 213 (далі — Типові правила № 213)

 

Підстави для застосування дисциплінарного стягнення

Статтею 139 КЗпП передбачено, що працівники зобов’язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержувати трудової і технологічної дисципліни. А відповідно до статей 140 і 147 КЗпП за порушення трудової дисципліни до працівників застосовуються заходи дисциплінарного стягнення.

 

Але що саме слід вважати порушенням трудової дисципліни, яке може бути підставою для накладення такого стягнення? Для відповіді на це питання звернемося до Типових правил № 213, які хоча й були прийняті за часів СРСР, але наразі є чинними і можуть використовуватися роботодавцями як орієнтир. Згідно з пунктом 24 Типових правил № 213 порушенням трудової дисципліни вважається невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків.

 

Конкретні обов’язки працівника встановлюються правилами внутрішнього трудового розпорядку, його посадовою інструкцією, письмовим трудовим договором тощо.

 

Кваліфікувати вчинок як порушення трудової дисципліни можна лише у разі, якщо посадові обов’язки не було виконано (або було виконано неналежним чином) з вини працівника.

 

 

Види дисциплінарних стягнень

Статтею 147 КЗпП визначено, що за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

1) догана;

2) звільнення.

Крім того, для окремих категорій працівників законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені й інші дисциплінарні стягнення.

 

Згідно із законодавством спеціальні види дисциплінарних стягнень застосовуються, зокрема, для працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців, державних службовців, суддів. Для цих категорій працівників можуть застосовуватись такі види стягнень, як зауваження, пониження у званні чи посаді тощо.

 

 Відповідно до статті 151 КЗпП протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються. Тому застосування дисциплінарного стягнення зазвичай тягне за собою позбавлення працівника премії або іншого виду матеріального заохочення, про що роботодавець зазначає у відповідному наказі. Слід зауважити, що рішення роботодавця про позбавлення премії не відноситься до заходів дисциплінарного стягнення.

 

Деякі роботодавці практикують накладення на працівників різноманітних штрафів: за запізнення, недостатньо ввічливе поводження з клієнтом, іноді навіть — за невимкнене світло в офісі та інші дрібні «провини».

Однак застосування роботодавцем стягнень, не передбачених законодавством, під час перевірки Державної служби з питань праці може призвести до застосування санкцій:

• фінансовий штраф (ст. 265 КЗпП) за виплату заробітної плати не в повному обсязі — у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на момент виявлення порушення (на даний час: 4 173 × 3 = 12 519 грн);

• адміністративний штраф щодо посадових осіб роботодавця (ст. 41 КУпАП) — від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає від 510 до 1 700 грн.

 

...придбати повний випуск →