Економісти: професійна класифікація

Випуск №11 (листопад, 2018)

 

Економісти: професійна класифікаціяКЛИМЕНКО Олександр,

старший науковий співробітник відділу наукового забезпечення питань економіки праці
та розвитку професійно-класифікаційної сфери ДУ НДІ соціально-трудових відносин Мінсоцполітики України

 

Із професіями бухгалтерів, які розглянуто в попередньому номері журналу, тісно пов'язані професії економістів. Економічних професій дуже багато, і їх не слід плутати під час оформлення кадрової документації

 

Узагальнено економістів можна охарактеризувати як професіоналів, які вивчають те, як суспільство розподіляє різні обмежені ресурси (земля та її надра, трудові ресурси, різне обладнання, грошові кошти тощо) для того, щоб виробляти оптимальні кількості різних товарів та надавати різні послуги. Для цього вони проводять спостереження і дослідження, збирають та аналізують різні дані, здійснюють моніторинг економічних тенденцій та розробляють прогнози. Для отримання даних, які їм потрібні (наприклад, щодо витрат на енергопостачання, темпів інфляції, ставок проценту, курсів обміну валют, циклів ділової активності, рівнів податків, безробіття тощо), економісти розробляють спеціальні методи та процедури. Наприклад, для проведення спостережень можуть застосовуватися різні методи вибіркового аналізу, а для розробки прогнозів використовуються різні методики математичного моделювання.

 

Крім цього, важливою часткою роботи економістів є підготовка звітів, включаючи таблиці та графіки, які відбивають результати проведених досліджень.

 

Хоча всі економісти мають знання базових економічних принципів, у світовій практиці їх зазвичай розподіляють на три основні категорії залежно від їх спеціалізації на конкретних галузях економіки (таблиця 1).

 

Таблиця 1

Основні категорії економістів у світовій практиці

Назва категорії

Характеристика

Економісти у сфері мікроекономіки («мікроекономісти»)

Вивчають різні економічні категорії на рівні окремих підприємств або домашніх господарств. Наприклад, вони можуть допомогти у прийнятті таких рішень індивідуальних осіб або підприємств, які з урахуванням поточних ресурсів та попиту забезпечили б максимізацію прибутку шляхом прогнозування можливого попиту на конкретні товари за умов встановлення на них певних рівнів цін. До цієї категорії належить більшість працюючих економістів

Економісти окремих галузей або секторів економіки, а також галузей знань («галузеві», «індустріальні» або «організаційні» економісти)

Застосовують фундаментальні  економічні закони, категорії та методики для досліджень у таких специфічних галузях, як охорона здоров'я, освіта, сільське господарство, економіка міського господарства та окремих регіонів, законотворчість, історія, енергетика, охорона навколишнього середовища тощо. Левова їх частка вивчає структуру ринку певних секторів економіки щодо кількості конкурентів у межах конкретного сектора та аналізує ринкові рішення фірм-конкурентів і монополій. Ці економісти також можуть вивчати різні аспекти проведення антимонопольної політики та її дії на структуру ринку

Економісти у сфері макроекономіки («макроекономісти»)

Вивчають історичні тенденції, які діють у всій економіці, та розробляють прогнози щодо майбутніх тенденцій у таких сферах, як рівень безробіття, інфляція, економічне зростання, продуктивність та інвестиції

 

Крім вищезазначених основних категорій економістів, загальноприйнятим є їх розподіл на більш детальні спеціалізації, які певною мірою наближені до цих категорій (таблиця 2).

 

Таблиця 2

Основні спеціалізації економістів у світовій практиці

Назва спеціалізації

Характеристика

Економісти в галузі монетарної політики або фінансів

Споріднені до «макроекономістів», вивчають грошову та банківську системи, наслідки змін процентних ставок, грошових агрегатів тощо

Економісти у сфері світової економіки («економісти  з міжнародних економічних відносин»)

Вивчають міжнародні фінансові ринки, курси обміну валют та наслідки проведення торгової політики в різних сферах, наприклад, у сфері митних тарифів

Економісти з праці та економісти-демографи

Вивчають пропозицію та попит на трудові ресурси, що, своєю чергою, впливає на визначення рівнів заробітної плати. Ці економісти також намагаються з'ясувати причини безробіття та наслідки для ринку праці змін різних демографічних тенденцій (старіння населення та зростання імміграції по відношенню до ринку праці)

Економісти з державних фінансів

Насамперед пов'язані з вивченням ролі уряду в економіці та наслідків його різних рішень у цій сфері, що стосуються зниження податків, фінансування бюджетного дефіциту, підвищення видатків на соціальну сферу тощо

Економісти – «економетристи»

Досліджують усі галузі економіки та використовують різні математичні методи (відповідні калькуляції і розрахунки, теорії ігор, регресійний аналіз тощо) для формулювання економічних моделей, які допомагають поясненню економічних взаємозв'язків, що використовуються для розробки прогнозів щодо природи та тривалості ділових циклів, дії певних рівнів інфляції на економіку, дії податкового законодавства на рівні безробіття, а також інших економічних феноменів

 

Ті підприємства, установи та організації, де працюють економісти, можна також розподілити на окремі категорії. Відповідно, приналежність економістів до цих категорій буде значною мірою впливати на їх основні завдання та обов'язки, необхідний для них обсяг знань та умінь, а також кваліфікаційні вимоги до них.

 

...придбати повний випуск →