Економимо фінанси підприємства за допомогою укрупнених і інтегрованих професій

Випуск №4 (квітень, 2019)

 

Економимо фінанси підприємства за допомогою укрупнених і інтегрованих професійОлександр ВЛАСЕНКО,

старший науковий співробітник відділу з наукового забезпечення питань зайнятості, соціального діалогу та стандартів праці НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики та НАН України, голова профспілки працівників Інституту

 

Кожне підприємство намагається розвиватися і з часом планує розширити сферу діяльності. Це зазвичай призводить до збільшення кількості працівників, в результаті чого деякі працівники виконують одну або кілька споріднених функцій, які раніше покладалися тільки на одного працівника або взагалі їх бракувало на підприємстві.

 

На цьому етапі розвитку підприємства виникає потреба об’єднати працівників певної професійної спеціалізації або напряму діяльності у спеціалізовані підрозділи задля створення більш керованої структури на підприємстві, яка би сприяла ефективнішій діяльності підприємства та зростанню його конкурентоспроможності на ринку. Але за фазою зростання і розширення, зазвичай, наступає стагнація. І тут виникає питання, що ж робити працівникам кадрових служб, коли є розпорядження роботодавця про реструктуризацію підприємства в частині скорочення штату працівників, а таке скорочення фактично унеможливлює належне функціонування певних напрямів роботи підприємства? Відповідей на це запитання може бути декілька: від суміщення та сумісництва до використання інтегрованих і технічно-суміжних професій, посад

 

Світовий досвід засвідчує тенденцію до укрупнення професій. Це спричиняє необхідність інтеграції професій. Укрупнення робітничих професій — процес об’єднання окремих монопрофесій, близьких за характером роботи і сферою застосування. Укрупнення робітничих професій здійснюється на основі потреб підприємств. У сучасних умовах потрібен працівник широкого профілю, який володіє комплексом вмінь і навичок, притаманних для певного спектра спеціальностей, може швидко вивчати й використовувати у професійній діяльності сучасні досягнення науки і техніки, постійно прагнути до вдосконалення, до професійної самоадаптації.

 

Необхідність укрупнення професій випливає з економічних та суспільних відносин. Поява нових технологій та матеріалів вимагає від сучасного працівника високої кваліфікації, опанування суміжних спеціальностей. Це обумовлено спадом масового виробництва, падінням попиту на некваліфіковану працю, впровадженням автоматизованих систем управління виробництвом, і як наслідок, зростаючим попитом на нові немасові і престижні інтегровані професії. Саме такі укрупнені професії підвищують ефективність і конкурентоспроможність продукції підприємств та економіки країни загалом, а також ефективність використання засобів з розвитку людських ресурсів, оскільки висококваліфікований працівник різних галузей не залишиться без роботи.

 

На сьогодні інтеграція професій може бути внутрішньогалузевою та міжгалузевою.

Внутрішньогалузева — об’єднання монопрофесій однієї галузі

• інтеграція професій, що мають значні спільні функціональні характеристики або виконуються послідовно в технологічному процесі. Так, у будівельній галузі такі інтегровані професії затребувані на крупних спеціалізованих будівельних підприємствах або на комбінатах з виготовлення будівельних матеріалів і конструкцій;

• інтеграція професій, що мають часткові, незначні, спільні функціональні характеристики, або не пов’язані послідовністю в технологічному процесі, можуть виконуватися з певним розривом у часі. Їх об’єднують спільні знання будівельних матеріалів, креслення, інструменту, охорони праці тощо. Такі інтегровані професії використовуються на будівельних підприємствах, що виконують закінчений цикл підрядних робіт, або повний комплекс будівництва;

• інтеграція професій, що не мають спільних функціональних характеристик, не пов’язані послідовністю технологічного процесу, але притаманні одній галузі. Такі інтегровані професії потрібні невеликим підприємствам, які потребують працівників з широким колом обов’язків

Міжгалузева — сукупність окремих професій, притаманних різним галузям

• інтегровані професії, що мають частково спільні функції (зварювальні роботи, слюсарні роботи);

• інтегровані професії, що не мають жодних спільних функцій, але можуть бути необхідними в певних умовах одному працівникові

 

Інтеграція професій — це поєднання професій і робіт у нову роботу (професію) більш широкого профілю; утворення професії за допомогою поєднання в ній подібних за змістом завдань і обов’язків, кваліфікаційних вимог та інших норм професій, які інтегруються із збереженням їх головних функцій і дотриманням норм законодавства про працю (особливо в разі належності або неналежності відповідних професій, які включено до інтеграції, до пільгових Списків1).

 

1Пільгові Списки шукайте у постановах Кабінету Міністрів України «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 24 червня 2016 року № 461; «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня» від 21 лютого 2001 року № 163 (зі змінами); «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» від 17 листопада 1997 року № 1290.

 

При інтеграції професій у нову, ті, що були інтегровані, залишаються чинними. А от якщо йдеться про укрупнену професію, то в загальній сукупності ті професії, що увійшли до неї, скасовуються, тобто не є чинними. Отже, слід розрізняти поняття інтегрована та укрупнена професія.

 

Такі професії на сьогодні передбачені Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП), наприклад:

Професійні назви робіт

Код КП

Апаратник у виробництві кольорових металів

8129

Випробувач у виробництві електротехнічних машин і апаратури

7249

Кислототривник (будівельні роботи)

7139

Коваль у виробництві готових металевих виробів

7229

Контролер харчової продукції

8270

Ливарник у виробництві неметалевих виробів

8130

Машиніст автоматичних ліній у поліграфічному виробництві

8259

Монтажник мереж зв’язку (будівельні роботи)

7139

Моторист агрегатів для цементування свердловин

8119

Оператор машин та установок у чорній металургії

8129

Помічник бурильника свердловин (добування нафти й газу)

8119

Пресувальник у виробництві неметалевих виробів

8130

Складальник дерев’яних суден

8285

Слюсар будівельний з виготовлення вузлів трубопровідних систем

7239

Слюсар-монтажник технологічних трубопроводів

7139

Формувальник у виробництві неметалевих виробів

8130

Шліфувальник виробів з кераміки

8130

 

Не для всіх інтегрованих професійних назв робіт розроблено відповідні кваліфікаційні характеристики.

 

...придбати повний випуск →