Головний спеціаліст з охорони праці

Випуск №12 (грудень, 2019)

 

Головний спеціаліст з охорони праціОлександр Клименко,

консультант із соціально-трудових відносин

 

Чи відповідає посада «головного спеціаліста з охорони праці» Класифікатору професій та який повинен бути код КП у цієї посади?

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці «Про затвердження типового положення про службу охорони праці» від 15 листопада 2004 р. № 255 (далі – Типове положення № 255)

Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі – КП)

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі – ДКХП)

 

Зауважимо, що в п. 1.5. Типового положення № 255 зазначено, що назви посад (професій) у службі охорони праці встановлюють відповідно до КП (таблиця 1), а кваліфікаційні вимоги – відповідно до Розділу 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» ДКХП, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336 (далі – Розділ 1 Випуску 1 ДКХП) (таблиця 2).

 

Таблиця 1. Приклади професійних назв робіт із КП, які пов’язані з діяльністю служб охорони праці

Код КП

Код ЗКППТР

Професійна назва роботи в КП

Класифікаційне угруповання в КП

1229.7

Головний страховий експерт з охорони праці

Керівники інших основних підрозділів у інших сферах діяльності

1232

Начальник відділу охорони праці

Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин

2149.2

Інженер із охорони праці

Інженери (інші галузі інженерної справи)

2412.2

Страховий експерт із охорони праці

Професіонали в галузі праці та зайнятості

2412.2

Експерт із умов праці

Професіонали в галузі праці та зайнятості

3152

Інспектор із охорони праці

Інспектори з безпеки руху, охорони праці та якості

 

Таблиця 2. Приклади кваліфікаційних вимог до основних працівників служби охорони праці

Посада

Кваліфікаційні вимоги (з врахуванням змін у законодавстві про освіту)

Начальник відділу охорони праці

Другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи з охорони праці – не менше 2 років.

Інженер із охорони праці

Другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю відповідної галузі знань. Без вимог до стажу роботи.

 

Із цих професійних назв робіт «Начальник відділу охорони праці» та «Інженер з охорони праці», кваліфікаційні характеристики яких вміщені в Розділі 1 Випуску 1 ДКХП, можуть застосовуватися для утворення назв посад у службі охорони праці практично на всіх підприємствах, установах і організаціях (далі – підприємства) всіх видів економічної діяльності та форм власності, зокрема в закладах охорони здоров’я. Інші професійні назви робіт застосовують зазвичай у спеціалізованих контролюючих і подібних органах у сфері охорони праці.

 

...придбати повний випуск →