ХТО МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ В АПТЕЦІ

Випуск №3 (березень, 2018)

 

 

ПРОФЕСІЇ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ З ВИГОТОВЛЕННЯМ МЕБЛІВОлександр КЛИМЕНКО,

старший науковий співробітник

відділу наукового забезпечення питань економіки праці

та розвитку професійно-класифікаційної сфери

ДУ НДІ соціально-трудових відносин Мінсоцполітики України

 

Відповідно до законодавства, зокрема наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я» від 28 жовтня 2002 року № 385 (далі — Наказ № 385), аптеки, а також аптечні бази (склади), бази (склади) медичної техніки, бази спеціального медичного постачання (центральні, республіканські, обласні), контрольно-аналітичні лабораторії, лабораторії з аналізу якості лікарських засобів, магазини (медичної техніки, медичної оптики), належать до фармацевтичних (аптечних) закладів. Для працівників цих закладів, на відміну від працівників інших сфер діяльності, встановлено особливі вимоги

 

Здійснювати керівництво аптечними закладами можуть лише особи, які мають повну вищу медичну освіту за спеціальністю «Організація і управління фармацією», а безпосередню торгівлю лікарськими засобами можуть здійснювати провізори-спеціалісти та молодші спеціалісти з фармацевтичною освітою, які повинні відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам. Детальний перелік посад в аптечних закладах, а також в інших закладах охорони здоров’я згідно з Наказом № 385, а також Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) наведено в Таблиці.

 

Посади працівників аптеки

Таблиця

Найменування посад згідно з Наказом № 385

Спеціальність згідно з Наказом № 385

Відповідник у КП

(з урахуванням похідних назв)

з кодом КП

Провізорські посади, керівники закладів

Завідувач,

Директор,

Начальник

Організація і управління фармацією

1210.1 — Завідувач аптеки (аптечного закладу),

Завідувач бази аптечної,

Керівник підприємства (установи, організації) охорони здоров’я (генеральний директор, директор, головний лікар та ін.) (приклад 1)

Заступники з числа провізорів

(завідувача, директора,

начальника)

Організація і управління фармацією

1210.1 — Заступник завідувача аптеки (аптечного закладу)

Провізорські посади, керівники структурних підрозділів

Завідувач,

начальник

Провізорська спеціальність за профілем структурного підрозділу

1229.5 — Начальник (завідувач) структурного підрозділу медичного закладу (приклад 2)

Заступники з числа провізорів (завідувача, начальника)

Провізорська спеціальність за профілем структурного підрозділу

1229.5 — Заступник начальника (завідувача) структурного підрозділу медичного закладу

Завідувач аптечного пункту

Провізорська спеціальність за профілем структурного підрозділу

1229.5 — Начальник (завідувач) структурного підрозділу медичного закладу

Провізори-спеціалісти

Старший провізор

Організація і управління фармацією

2224.2 — Старший провізор

Провізор

Загальна фармація

2224.2 — Провізор (приклад 3)

Провізор-косметолог

Загальна фармація

2224.2 — Провізор-косметолог

Провізор-аналітик

Аналітично-контрольна фармація

2224.2 — Провізор-аналітик (приклад 4)

Провізор клінічний

Клінічна фармація

2224.2 — Провізор клінічний

Провізор-інтерн

Відповідна спеціальність

3228 — Провізор-інтерн

Посади молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою (фармацевтів), керівники структурних підрозділів

Завідувач,

начальник

Фармація

1229.5 — Начальник (завідувач) структурного підрозділу медичного закладу (приклад 2)

Заступники з числа фармацевтів (завідувача, начальника)

Фармація

1229.5 — Заступник начальника (завідувача) структурного підрозділу медичного закладу

Молодші спеціалісти

Фармацевт

Фармація

3228 — Фармацевт (приклад 5)

Лаборант

Фармація

3228 — Лаборант (фармація)

 

Спеціалісти, які не працювали понад 5 років за зазначеною в дипломі, сертифікаті (посвідченні) спеціальністю, можуть бути допущені до діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової або роздрібної торгівлі лікарськими засобами тільки після проходження перепідготовки.

 

Посади завідувачів, заступників завідувачів аптеки можуть обіймати лише працівники, що мають дипломи навчальних закладів III–IV рівнів акредитації. Не допускається обіймання посади завідувача аптек за сумісництвом.

...читати далі →