КОЛИ ЧЕКАТИ НА ІНСПЕКТОРІВ ДЕРЖПРАЦІ?

Випуск №11 (листопад, 2017)

«Якщо ми вирішимо ніколи не обманювати інших,

вони раз у раз будуть обманювати нас»

Франсуа де Ларошфуко

Наталія СЕРГІЙЧУК,

юрист

 

Сьогодні не вщухають обговорення перевірок, інспектувань тощо Державної служби України з питань праці. Одні суб’єкти господарювання з тривогою чекають на можливе відвідування представника Держпраці, інші ж діють більш рішуче — готуються до законної відсічі такого представника, або ж латають дірки своєї господарської діяльності. Так чи інакше, слід нагадати, з чим може завітати інспектор Держпраці та як він може діяти під час такого візиту

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП)

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 року № 877-V (далі — Закон № 877)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці» від 11 лютого 2015 року № 96 (далі — Положення № 96)

 

Відповідно до статті 259 КЗпП та Положення № 96 державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами (далі — ЮО) незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами – підприємцями (далі — ФОП), які використовують найману працю, здійснює Держпраці.

 

ТЕРМІН

Заходи державного нагляду (контролю) — планові та позапланові заходи, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом (далі — заходи).

 

Законом № 877 передбачено два види заходів Держпраці, які мають право здійснювати посадові особи Держпраці та її територіальних органів (далі — Інспектори): планові та позапланові. Їх основні характеристики розглянемо у таблиці.

 

ТАБЛИЦЯ

Характеристики

Плановий захід

Позаплановий захід

Час здійснення

робочий час суб’єкта господарювання

робочий час суб’єкта господарювання

Право на фіксацію процесу перевірки засобами аудіо- та відеотехніки інспекторами та СГ

наявне

наявне

Присутність керівника ЮО чи ФОП або уповноважених осіб під час проведення заходу

обов’язкова

обов’язкова

Підстава для здійснення

річний план

• подання заяви СГ про здійснення перевірки за власним бажанням;

• виявлення та підтвердження недостовірності даних в обов’язковій звітності;

• перевірка виконання розпорядчих документів, виданих за результатами попередньої перевірки;

• звернення ФО про порушення її законних прав: перевірка здійснюється виключно за погодженням з Держпраці;

• неподання СГ обов’язкової звітності за два звітні періоди поспіль без поважних причин або без надання письмових пояснень;

• доручення прем’єр-міністра України;

• настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю

Кількість

не більше одного заходу протягом планового періоду

заборонено повторне проведення за одним фактом порушення

Попереднє повідомлення

обов’язкове письмове повідомлення СГ за 10 днів до проведення заходу

не потрібно

Законні підстави для недопуску інспекторів до проведення заходу

неодержання повідомлення про здійснення заходу в установлені строки, непред’явлення інспекторами перед початком заходу посвідчення (направлення) та/або службового посвідчення

непред’явлення інспекторами перед початком заходу посвідчення (направлення) та/або службового посвідчення, копії погодження з Держпраці, якщо підстава перевірки — звернення ФО

Строк здійснення заходу

не більше 10 робочих днів

(не більше 5 робочих днів щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва)

не більше 10 робочих днів

(не більше 2 робочих днів щодо суб’єктів малого підприємництва)

За результатами здійснення заходу складається

акт

акт

 

Планові заходи здійснюються відповідно до річних планів (опубліковуються на офіційному сайті Держпраці), що затверджуються Держпрацею не пізніше 1 грудня року, що передує плановому. Внесення змін до річних планів здійснення заходів не допускається, крім випадків зміни найменування СГ та виправлення технічних помилок. Плани здійснення заходів на наступний плановий період повинні містити дати початку кожного планового заходу державного нагляду (контролю) та строки їх здійснення. За наявності у СГ відокремлених підрозділів планові заходи можуть здійснюватися одночасно в усіх відокремлених підрозділах протягом строку здійснення одного планового заходу (ст. 5 Закону № 877).

 

...далі читайте на сторінці 58, випуск №11 (листопад, 2017)