Комісія із соціального страхування: що змінилося?

Випуск №10 (жовтень, 2018)

 

Комісія із соціального страхування: що змінилося?Микола ПОСТЕРНАК,

експерт з питань соціального страхування

 

Комісія (уповноважений) із соціального страхування (далі — Комісія) виконує свої функції відповідно до Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 19 липня 2018 року № 13 (далі — Положення № 13). Це положення набуло чинності 27 липня 2018 року. З цього ж моменту втратила чинність постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23 червня 2008 року № 25, якою повноваження Комісії визначались раніше.

 

 

Отже, починаючи з 27 липня 2018 року Комісія діє по-новому

 

Згідно з частиною 3 статті 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV (далі — Закон № 1105) рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймає комісія (уповноважений) із соціального страхування (далі — Комісія). Комісія створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб), або фізичною особою – підприємцем, особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.

 

Окрім цього, Комісія здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення, приймає рішення про відмову в його призначенні, про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково), розглядає підставу і правильність видачі листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг.

 

Тобто без відповідного рішення Комісії, найманому працівнику не можуть бути надані такі види матеріального забезпечення та соціальних послуг, як:

допомога по тимчасовій непрацездатності (в тому числі догляд за хворою дитиною)

допомога по вагітності та пологах

допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві)

оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм

 

Отже, Комісія відіграє ключову роль у призначенні та наданні соціальних виплат. Відповідно, щоб завжди своєчасно та правильно надавати такі виплати, слід орієнтуватися в питаннях створення та діяльності Комісії.

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОМІСІЇ

На новоствореному підприємстві Комісія створюється (обирається) у місячний строк після державної реєстрації підприємства. Безпосередньо на новостворених підприємствах, як і раніше, Комісія створюється та діє на паритетних засадах.

 

Члени Комісії делегуються до неї роботодавцем та представником застрахованих осіб (найманих працівників).

 

Уповноважений, так само як і Комісія, здійснює свої повноваження відповідно до Положення № 13 та керується у своїй роботі іншими нормативно-правовими актами, що визначають механізм призначення, обчислення та надання соціальних виплат (п. 1.4 Положення № 13).

 

Члени Комісії делегуються в рівній кількості від адміністрації підприємства та трудового колективу.

 

Представником трудового колективу зазвичай виступає профспілкова організація підприємства, а за її відсутності — інший уповноважений орган, який представляє інтереси найманих працівників.

 

Якщо на підприємстві діє кілька профспілкових організацій, делегування членів Комісії від найманих працівників провадиться об'єднаним представницьким органом, який створено цими профспілковими організаціями за ініціативою будь-якої профспілки. До того ж профспілка, що відмовилася від участі у представницькому органі, не представляє інтереси найманих працівників при вирішенні питань матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

 

...придбати повний випуск →