КОМПЕНСАЦІЯ ЗА НЕВИКОРИСТАНУ ВІДПУСТКУ

Випуск №6 (червень, 2018)

 

 

Ірина КОВАЛЕНКО,

експерт з питань оплати праці

 

Працівники не завжди використовують усі дні щорічних і додаткових відпусток. Іноді вони бажають отримати за них грошову компенсацію. Однак за всі невикористані дні це можливо лише при звільненні. Розглянемо порядок виплати компенсації та особливості її розрахунку

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП)

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Закон України «Про оплату праці»

від 24 грудня 1995 року № 108/95-ВР (далі — Закону № 108)

Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504)

Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100 (далі — Порядок № 100)

 

УМОВИ ВИПЛАТИ КОМПЕНСАЦІЇ

Належні суми компенсації за невикористану відпустку працівник може отримати лише за умов, визначених трудовим законодавством, відповідно до статті 83 КЗпП та статті 24 Закону № 504.

Умови виплати компенсації

Що підлягає грошовій компенсації?

Звільнення працівника

Усі невикористані працівником дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи

Переведення працівника на інше підприємство

(за його згодою)

Усі невикористані дні щорічних відпусток

Згода працівника, оформлена заявою

(без звільнення)

Дні щорічної основної та додаткової відпусток за відпрацьований робочий рік, що перевищують 24 календарних дні

Смерть працівника

Усі невикористані працівником дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (компенсація виплачується спадкоємцям)

 

Якщо працівнику менше 18 років, заміна відпустки грошовою компенсацією не допускається (ч. 5 ст. 83 КЗпП).

 

КОМПЕНСАЦІЯ У РАЗІ ЗВІЛЬНЕННЯ

Така компенсація надається незалежно від причин звільнення. Навіть при звільненні за порушення трудової дисципліни працівник має право на отримання компенсації за всі невикористані дні відпусток (лист Держкомпідприємництва від 23 липня 2003 року № 4382).

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Компенсуються лише дні щорічної відпустки (як основної, так і додаткової), а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей (останні відносяться до соціальних відпусток). Інші види оплачуваних відпусток (навчальні, творчі, відпустка по вагітності та пологах тощо) не підлягають компенсації.

 

Статтею 11 Закону № 504 заборонено роботодавцям не надавати протягом 2 років поспіль щорічні відпустки повної тривалості. Також заборонено не надавати щорічні відпустки працівникам віком до 18 років, а також тим, хто має право на щорічні додаткові відпустки за шкідливі, важкі умови праці та за особливі умови праці (ненормований робочий день тощо). Однак, у будь-якому разі, всі дні невикористаних відпусток повинні бути компенсовані при звільненні (крім осіб до 18 років, яким в обов’язковому порядку надається щорічна відпустка та нараховуються відпускні, а не компенсація).

 

Окремо розглянемо додаткові відпустки працівникам, які мають дітей. Такі відпустки визначені не як щорічні (ті, що надаються за відпрацьований рік), а соціальні (абз. 5 п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону № 504). Ці додаткові відпустки прив’язані до початку нового календарного року. Тобто вже з початку нового року працівники матимуть право на таку оплачувану відпустку повної тривалості, а у разі звільнення — і на отримання відповідної компенсації.

 

Працівникам, які мають дітей, додаткові відпустки надаються відповідно до статей 1821 та 1861 КЗпП, а також статті 19 Закону № 504:

1. жінкам, які:

• мають двох чи більше дітей віком до 15 років;

• виховують дитину з інвалідністю;

• усиновили дитину;

2. одинокій матері чи батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);

3. особі, що взяла дитину під опіку, або одному з прийомних батьків.

 

...придбати повний випуск →