Курси підвищення кваліфікації: оформлення та оплата

Випуск №12 (грудень, 2019)

 

Курси підвищення кваліфікації: оформлення та оплатаНаталія Панченко,

експерт із кадрових питань

 

Світ не стоїть на місці. Майже щодня відбуваються зміни, запроваджуються нові інноваційні технології. Цілком зрозуміло, що ці зміни не відбулися випадково. Вони — результат роботи людства, колективу, а інколи — й одного працівника. Покращення не можливе без постійного навчання, роботи над собою, покращення своїх вмінь, професійного розвитку, адже будь-який роботодавець зацікавлений у високій підготовці власних кадрових ресурсів.

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Кодекс законів про працю (далі — КЗпП)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» від 28 червня 1997 р. № 695 (далі — Постанова № 695)

Закон України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VІ (далі — Закон № 5067)

 

 

Конкурентноспроможність важлива

Одне з головних завдань держави у сфері трудових відносин, поряд із створенням умов для ефективної зайнятості населення, сприяння працевлаштуванню, — підготовка та підвищення трудової кваліфікації працівників. Потреба у висококваліфікованих кадрах ніколи не зникне. Працівник, який має високий рівень знань, завжди користуватиметься популярністю серед колег, роботодавців, споживачів.

 

Сьогодні роботодавець може скористатися довгим переліком курсів у будь-якій галузі. Інше питання — чи може роботодавець фінансово забезпечити присутність працівника на такому навчанні? Роботодавець, який планує роботу, задля високих показників розвитку власного підприємства, установи чи організації завжди зацікавлений у працівниках із якісним рівнем професійних знань, ефективному та конкурентоспроможному кадровому потенціалі.

 

Курси, додаткові навчання, семінари, лекційні заняття та ряд інших форм навчання стали невід’ємним елементом трудової діяльності. Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 1 Закону про зайнятість населення, професійне навчання — це набуття та удосконалення професійних знань, умінь і навичок особи відповідно до її здібностей, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації для професійної діяльності та конкурентоспроможності на ринку праці.

 

Під час укладення трудового договору громадянин, додатково до головних документів для працевлаштування, зважаючи на галузь діяльності роботодавця, повинен підготувати документи про відповідний рівень кваліфікації. З боку роботодавця це не буде порушенням трудового законодавства, а швидше необхідністю, що вказано в ч. 2 ст. 24 КЗпП України.

 

Порада

До речі, говорячи про курси підвищення кваліфікації не потрібно цей процес ототожнювати зі службовою поїздкою — відрядженням. Пам’ятаємо, що під час відрядження працівник продовжує виконувати посадові обов’язки, тобто продовжує працювати, а не здобуває нові знання.

 

Терміни «відрядження» та «курси підвищення кваліфікації» потрібно розрізняти не лише виключно через мету, а й через відображення та оподаткування їх у бухгалтерії.

 

Читайте детально!

 «Кадровик Light» № 3 (27) у статті «Відрядження: оформлення та оплата» на ст. 33-40.

 

Гарантії законодавства

Під час трудової діяльності, курси підвищення кваліфікації не є обов’язковими для всіх працівників, але працівники медичних установ і педагогічний персонал не можуть відмовитися від такого навчання, бо повинні проходити його з певною періодичністю. Інколи проходження курсів — це обов’язковий елемент для переходу на іншу (вищу) посаду, виконання додаткових обов’язків, отримання нової категорії тощо. Відповідна кваліфікація працівника може стати в нагоді, якщо на підприємстві період простою. Як зазначено в ч. 2 ст. 34 КЗпП, за згодою працівника з урахуванням його спеціальності та кваліфікації, його можна перевести на іншу роботу в того ж самого роботодавця.

 

Відповідно до ч. 1 ст. 104 КЗпП, в разі виконання робіт різної кваліфікації праця почасових робітників, а також службовців оплачується за роботою вищої кваліфікації.

 

Оплата поїздок у зв’язку з курсами підвищення кваліфікації відбувається на підставі ч. 1 Постанови № 695.

Працівнику в разі направлення для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки та навчання з відривом від виробництва гарантоване:

1. Збереження середньої заробітної плати за основним місцем роботи за час навчання. За вчителями та іншими працівниками освіти, яких направляють на курси і до інститутів удосконалення вчителів, зберігається середня заробітна плата за кожним місцем роботи.
2. Оплата вартості проїзду працівника до місця навчання і назад.
3. Виплата добових за кожний день перебування в дорозі в розмірі, який встановлений законодавством для службових відряджень.

 

...придбати повний випуск →