Кваліфікаційні характеристики та назви професій: є розбіжності

Випуск №3 (березень, 2019)

 

Кваліфікаційні характеристики та назви професій: є розбіжностіОлександр ВЛАСЕНКО,

старший науковий співробітник відділу з наукового забезпечення питань зайнятості, соціального діалогу та стандартів праці НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики та НАН України, голова профспілки працівників Інституту

 

Як відомо, записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, виконуються відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) та відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58. А отже, керівники підприємств, оформляючи кадрову документацію (трудові книжки, накази, штатні розписи тощо), мають записувати назви посад відповідно до КП

 

Визначення правильної назви професії і розділу КП, до якого вона належить, треба здійснювати виходячи з функціональних обов’язків працівника (викладених у посадовій інструкції).

 

Посадові інструкції працівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності та видів економічної діяльності розробляються з дотриманням вимог і норм щодо їх побудови, що містяться у випусках Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, і вводяться з метою чіткого визначення вимог, висунутих до певної категорії працівника, раціональному розподілу обов’язків між працівниками, наділення працівників необхідними правами, підвищенню відповідальності працівників за доручену ділянку роботи.

 

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП) — це систематизований за видами економічної діяльності збірник описів професій, які наведено у КП. Отже, законодавець вказує на перманентність КП перед ДКХП, тобто перший є основним документом у кадровій політиці підприємства.

 

Слід пам’ятати, що виняток можуть становити окремі керівники, правове положення яких визначено у Статуті (положенні) підприємства, установи, організації або відповідного підрозділу, де зазначено основні завдання, обов’язки, права і відповідальність за виконання покладених на них функцій.

 

Проаналізуємо загальну інформацію про чинні кваліфікаційні характеристики та професійні назви робіт згідно з КП та випусками ДКХП.

 

На сьогодні КП містить, поряд з іншим, 9001 професійну назву роботи. З цієї кількості новими, тобто такими, що з’явилися в КП протягом незалежності країни, слід вважати 2280 професійних назв робіт. За даними КП 1 403 нових професійних назв робіт не мають відповідних кваліфікаційних характеристик. Зазначимо, що з цієї низки 305 професійні назви робіт належать до керівного складу, а відповідно до норм пункту 6 «Загальних положень» ДКХП, як було зазначено вище, «посадові інструкції складаються для працівників усіх посад, що зазначені в штатному розписі. Виняток можуть становити окремі керівники, правове положення яких визначено у Статуті (положенні) підприємства, установи, організації (далі — підприємство) або відповідного підрозділу, де зазначено основні завдання, обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій». Іншими словами, можна вважати, що для цих представників професій керівного складу кваліфікаційні характеристики не є обов’язковими, тим паче таке ствердження в першу чергу відноситься до тих керівників, відповідні трудові функції яких викладені, поряд з іншим, у законодавчій базі. Отже, 1 098 нова професійна назва роботи не має відповідних кваліфікаційних характеристик.

 

Що стосується 6 721 професійних назв робіт, то вони дійшли до нас з радянських часів. Однак не слід вважати, що вони всі мають відповідні кваліфікаційні характеристики. Так, 2 015 професійних назв робіт радянських часів не мають нових чи оновлених кваліфікаційних характеристик, чинними залишаються кваліфікаційні характеристики розроблені в радянський період України. 844 професійні назви робіт не мали відповідних кваліфікаційних характеристик як за радянських часів, так і станом на сьогодні. Тобто із загальної кількості професійних назв робіт, що дійшли до нас з радянських часів, тільки 3 864 мають сучасні кваліфікаційні характеристики.

 

Отже, відповідно до вищенаведеного, зазначимо на тому, що на сьогодні:

• загальна кількість професійних назв робіт, які містяться в КП — 9 001 позиція;

• новими є 2 280 професійних назв робіт;

• ті, що дійшли з радянських часів — 6 721 позиції;

• мають чинні кваліфікаційні характеристики — 6 444 професійні назви роботи, у тому числі 2 015 мають кваліфікаційні характеристики радянських часів.

Проаналізуємо відповідність професійних назв робіт чинним кваліфікаційним характеристикам порівняно з КП і ДКХП.

 

За радянських часів назви професій, які містилися в «Общесоюзном классификаторе. Профессии рабочих, должности служащих и тарифные разряды» і відповідні назви кваліфікаційних характеристик, які знаходилися у випусках «Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих», а також у «Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих» були однаковими.

 

На сьогодні за даними КП затверджено, серед іншого, 4 429 кваліфікаційні характеристики. Водночас не всі вони мають однакову назву з відповідною назвою професії.

 

...придбати повний випуск →