ЛИСТОК НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ: що потрібно знати для оплати

Випуск №6 (червень, 2018)

 

 

ЛИСТОК НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ: що потрібно знати для оплатиМикола ПОСТЕРНАК,

експерт з питань соціального страхування

 

Поданий на підприємство листок непрацездатності опрацьовує роботодавець або відповідальні за це особи, зазвичай це кадровик та бухгалтер. Ці працівники повинні знати, якої форми повинен бути лікарняний, які на ньому ставляться відмітки та як правильно його заповнювати

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV (далі — Закон № 1105)

Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом Міністерства охорони здоров я України від 13 листопада 2001 року № 455 (далі — Інструкція № 455)

Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 3 листопада 2004 року № 532/274/136-ос/1406 (далі — Інструкція № 532)

 

Частиною 1 статті 31 Закону № 1105 передбачено, що підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності (далі — ЛН).

 

Порядок видачі та оформлення ЛН регламентовано Інструкцією № 455 та Інструкцією № 532. Кожен з зазначених документів потребує окремої уваги, і в цій статті йтиметься про умови заповнення та видачі ЛН, що визначені Інструкцією № 532.

 

ЩО ТАКЕ ЛИСТОК НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Форму бланка ЛН, його технічний опис та інструкцію про порядок заповнення затверджено Інструкцією № 532.

 

У технічному описі бланка ЛН наведено відомості про його розміри, склад паперу, вагу, прозорість тощо, де саме повинні розміщуватися лінії та якої вони мають бути товщини, інші символи, позначки та слова.

 

Варто знати, що трапляються випадки коли до оплати подають підробку. Підробляють бланк ЛН вкрай рідко. Як правило, шахраям вдається відтворити колір та форму бланка, однак водяні знаки та захисні волокна, видимі при денному світлі, які починають світитися при дії ультрафіолетових променів та невидимі при денному світлі, які починають світитися при дії ультрафіолетових променів, їм відтворити не під силу. Відповідно, не завадить перевірити наявність водяних знаків на бланку. Якщо шахраям все ж таки вдалося ввести вас в оману, знайте, що обман розкриється після звернення до Фонду соціального страхування.

 

Згідно з пунктом 1 Інструкції № 532 ЛН — це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи у зв’язку з непрацездатністю та матеріальним забезпеченням застрахованої особи у разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів.

 

ТЕРМІН

Листок непрацездатності — документ, що засвідчує період тимчасової непрацездатності та дає право на отримання матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітку (доходу).

 

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ЛН В МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ

Лицьовий бік ЛН заповнює лікуючий лікар або молодший медичний працівник з медичною освітою. Зворотний бік ЛН заповнюють за місцем роботи застрахованої особи. Записи в ЛН здійснюють розбірливим почерком, без помарок, синім, фіолетовим або чорним чорнилом.

 

Інструкція № 532 не містить відомостей про те, якою мовою повинен заповнюватись ЛН. Тож у нагоді стане рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року № 10-рп/99, яким визначено, що українська мова як державна є обов’язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя.

 

Заповнювати ЛН потрібно не тільки розбірливим почерком без помарок, а й українською мовою.

 

Як видно на додатку 1 бланк ЛН складається з відривного корінця та основної частини. Корінець заповнюється лікуючим лікарем і зберігається в закладі охорони здоров’я, а основна частина ЛН видається найманому працівнику.

 

Корінець

Згідно з пунктом 2.1 Інструкції № 532 при заповненні корінця підкреслюється слово «первинний» або «продовження» (у разі продовження ЛН зазначається номер попереднього). Чітко вказуються:

• прізвище, ім’я та по батькові (повністю) непрацездатного;

• місце його роботи (назва підприємства, установи, організації);

• дата видачі ЛН (цифрою вказується число, після чого літерами — назва місяця, цифрою зазначається рік);

• прізвище лікаря, який видав ЛН;

• номер медичної карти амбулаторного чи стаціонарного хворого;

• підпис одержувача у графі «Підпис одержувача».

 

Відомості про місце роботи, тобто повну назву підприємства та його юридичну адресу, заповнюють зі слів непрацездатного. Тому якщо працівник неправильно повідомить ці дані, доведеться звертатися до медичного закладу для внесення виправлень.

 

Основна частина

Відповідно до пункту 3.1 Інструкції № 532 при заповненні основної частини ЛН підкреслюється слово «первинний» або «продовження» із зазначенням номера та серії попереднього ЛН у разі його продовження. Чітко вказуються:

• назва і місцезнаходження закладу охорони здоров’я (повністю), що підтверджуються штампом та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності»;

• дата видачі ЛН (цифрою вказується число, після чого літерами — назву місяця, цифрою вказують рік);

• прізвище, ім’я, по батькові непрацездатного (повністю);

• число повних років (цифрами);

• стать (підкреслюється);

• місце роботи: назва і місцезнаходження підприємства, установи, організації (повністю).

 

Відомості про роботу

Є немало підприємств, назва яких складається не з одного і навіть не з двох слів. За таких обставин вказують офіційну скорочену назву підприємства, що відповідає відомостям, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР). Адреса підприємства скороченню не підлягає і має відповідати відомостям, що вказані в ЄДР.

 

Щоб не вносити виправлення в ЛН, варто відпрацювати певний механізм взаємодії з працівниками. У той момент коли працівник повідомляє, що він захворів та йде на лікарняний, йому варто нагадати, що при наданні відомостей про місце роботи потрібно вказувати повну назву підприємства та його юридичну адресу.

 

Діагноз та причина непрацездатності

Графи «Діагноз первинний» та «Діагноз заключний» заповнюють виключно за письмовою згодою хворого, це визначено пунктом 3.2 Інструкції № 532. Здебільшого ці графи залишаються незаповненими, однак жодних незручностей для призначення та оплати ЛН на підприємстві у зв’язку з цим не виникає.

 

Для оплати має значення правильне заповнення графи «Причина непрацездатності», де зазначають відповідну причину звільнення від роботи.

 

Причини звільнення від роботи:

загальне захворювання

професійне захворювання та його наслідки

наслідок аварії на ЧАЕС

нещасний випадок на виробництві та його наслідки

невиробничі травми

контакт з хворими на інфекційні захворювання та бактеріоносійство

санаторно-курортне лікування

вагітність та пологи

ортопедичне протезування

догляд

 

Варто пам’ятати, що згідно з пунктом 3.3 Інструкції № 532 причини «професійне захворювання та його наслідки» та «нещасний випадок на виробництві та його наслідки» виправленню не підлягають. Нерідко трапляються ситуації, коли ці причини вказано неправильно, адже відповідну інформацію надає хворий. Людина, що отримала травму, перебуваючи в шоковому стані не завжди може правильно оцінити ситуацію та вказати де саме та за яких обставин вона її отримала. У такому разі перед підприємством постає завдання визначити, за яких обставин працівник отримав травму або захворювання, тобто потрібно провести розслідування нещасного випадку на виробництві. Безпосередньо від результатів такого розслідування залежить у який спосіб буде оформлятися та оплачуватися ЛН.

 

Режим

Як визначено пунктами 3.4 та 3.5 Інструкції № 532, у графі «Режим» вказують режим, який призначається хворому: стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний тощо.

 

А у графі «Відмітки про порушення режиму» зазначають, чи дотримувався працівник режиму, встановленого йому лікарем (вказується дата та період порушення режиму). Така відмітка засвідчується підписом лікаря.

 

Види порушень режиму вказують у графі «Примітка». Тож якщо при черговому відвідуванні хворим лікаря має місце порушення режиму у вигляді несвоєчасного прибуття хворого до лікаря, то:

• у разі визнання хворого непрацездатним продовження ЛН здійснюється із дня його відвідування лікаря;

• у разі визнання хворого працездатним у графі «Стати до роботи» пишуться літерами число і місяць та здійснюється запис «з’явився працездатним». Закриття ЛН здійснюється датою, установленою лікарем, для прибуття хворого. Разом з цим ці відомості обов’язково записуються у медичну картку амбулаторного чи стаціонарного хворого.

 

Застраховані особи, які в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності порушують режим, установлений для них лікарем, або не з’являються без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, у тому числі на лікарсько-консультативну комісію (далі — ЛКК) чи медико-соціальну експертну комісію (далі — МСЕК), втрачають право на допомогу з тимчасової втрати працездатності з дня допущення порушення на строк, що встановлюється рішенням органу, який призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності (ч. 2 ст. 23 Закону № 1105).

 

Щонайменше не оплатяться дні порушення режиму, а в окремих випадках комісія з соціального страхування може прийняти рішення про неоплату ЛН із дня порушення режиму аж до відновлення працездатності.

 

Якщо працівник проходив лікування у стаціонарі, це також вказується на бланку ЛН. Згідно з пунктом 3.6 Інструкції № 532 у графі «Перебував у стаціонарі» зазначають дати госпіталізації та виписки зі стаціонарного відділення.

 

ЛН із стаціонару заповнюють перед випискою, тому цілком нормально, що дата заповнення ЛН збігається з датою закінчення ЛН.

 

Відповідно до пункту 3.7 Інструкції № 532 у графі «Перевести тимчасово на іншу роботу» вказуються дати тимчасового переведення хворого на іншу роботу, що засвідчується підписом голови ЛКК та круглою печаткою закладу охорони здоров’я.

 

Направлення хворого на МСЕК

У пунктах 3.9–3.11 Інструкції № 532 передбачено порядок направлення хворого на МСЕК, зокрема у графі «Направлений до МСЕК» здійснюється запис дати направлення документів на МСЕК, що підтверджується підписом голови лікарсько-консультативної комісії. У графі «Оглянутий у МСЕК» зазначають дату огляду хворого. У графі «Висновок МСЕК» робиться відповідний запис, що засвідчується підписом голови МСЕК та печаткою МСЕК:

• «визнаний інвалідом певної групи та категорії»;

• «інвалідом не визнаний, потребує долікування»;

• «інвалідом не визнаний, працездатний».

 

У разі визнання хворого працездатним у графі «Стати до роботи» зазначається дата, наступна за датою огляду в МСЕК.

 

Оплачуючи ЛН оглянутих у МСЕК хворих, потрібно пам’ятати, що згідно зі статтею 22 Закону № 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності надається до моменту виздоровлення працівника або до встановлення йому інвалідності.

 

У разі визнання хворого інвалідом дата встановлення інвалідності повинна збігатися з днем надходження (реєстрації) документів у МСЕК.

 

Безпосередньо МСЕК розглядає подані їй документи протягом 3 днів, тому досить часто в таких ЛН указано, що документи на МСЕК надійшли певною датою, а група інвалідності хворому встановлена на декілька днів пізніше.

Таке оформлення ЛН не суперечить положенням Інструкції № 532, проте оплачувати його можна лише до дня направлення документів на МСЕК.

 

Дати і підписи

Згідно з пунктом 3.8 Інструкції № 532 особам, у яких тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання і роботи, ЛН видають за підписом головного лікаря, що засвідчується круглою печаткою закладу охорони здоров’я. Запис здійснюють у графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю» із обов’язковим записом у медичних картах амбулаторного чи стаціонарного хворого.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Дозвіл головного лікаря та його підпис, що засвідчується круглою печаткою закладу охорони здоров’я, є обов’язковим навіть при отриманні ЛН з інших адміністративних районів міста, а у разі отримання ЛН за постійним місцем проживання графа «Видачу листка непрацездатності дозволяю» не заповнюється.

 

Пунктом 3.12 Інструкції № 532 визначено, що у графі «Звільнення від роботи» у першому стовпчику «З якого числа» дата видачі ЛН (число, місяць, рік) позначається арабськими цифрами; у другому стовпчику «До якого числа включно» дата продовження ЛН (число і місяць) позначається літерами; у четвертому стовпчику «Підпис та печатка лікаря» продовження або закриття ЛН підтверджується підписом та печаткою лікаря.

 

Якщо ЛН продовжується в амбулаторних умовах, запис терміну лікування здійснюється відповідно до пункту 2.2 Інструкції № 455. Продовження ЛН здійснюється з обов’язковим зазначенням посад та прізвищ лікаря, завідувача відділення або голови ЛКК, що засвідчується їх підписами.

 

У стаціонарному відділенні запис усього терміну лікування може бути вказаний в одному рядку з обов’язковим зазначенням посад та прізвищ лікаря і завідувача відділення, що засвідчується їх підписами та печатками.

 

У графі «Стати до роботи» вказують словами число і місяць, коли приступити до роботи; посаду, прізвище лікаря, що засвідчується його підписом та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності». У разі продовження тимчасової непрацездатності підкреслюється «Продовжує хворіти» та зазначається номер нового ЛН.

 

На жаль, хвороба не завжди закінчується видужуванням, тому, у разі смерті у графі «Стати до роботи» зазначаються «помер» і дата смерті. Це визначено пунктом 3.13 Інструкції № 532. До речі, ЛН, який закрито таким чином, оплачується повністю, тобто включно з днем смерті.

 

...придбати повний випуск →