Листок непрацездатності: як заповнити без помилок

Випуск №7 (липень, 2018)

 

ЛИСТОК НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ: що потрібно знати для оплатиМикола ПОСТЕРНАК,

експерт з питань соціального страхування

 

Листок непрацездатності можуть неправильно заповнити не тільки в лікувальному закладі, але й на підприємстві. Важливо помітити помилку і виправити її своєчасно

 

Згідно з частиною 4 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 3 листопада 2004 року № 532/274/136-ос/1406 (далі — Інструкція № 532), у правому нижньому полі лицьового боку листка непрацездатності (далі — ЛН) є графа «Примітка». У ній, при порушенні хворим призначеного режиму, лікар вказує вид порушення (наприклад, несвоєчасна явка на прийом до лікаря; алкогольне, наркотичне, токсичне сп’яніння під час лікування; вихід на роботу без дозволу лікаря; самовільне залишення закладу охорони здоров’я; виїзд на лікування в іншому закладі охорони здоров’я без відмітки про дозвіл виїзду; відмова від направлення або несвоєчасна явка на МСЕК та ін.).

 

Обґрунтоване рішення стосовно оплати ЛН чи відмови в його оплаті, за наявності таких приміток, приймає комісія з соціального страхування з урахуванням норм чинного законодавства.

 

У разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з ним, робиться позначка про таке сп’яніння. Однак на практиці причинно-наслідковий зв’язок алкогольного та інших видів сп’яніння з захворюванням або травмою доведеться встановлювати комісії з соціального страхування. В медичному закладі лише зазначать, що хворий перебуває в алкогольному сп’янінні та вкажуть кількість промілле алкоголю в крові.

 

Встановити наявність у крові алкоголю можуть лише ті медичні заклади, які мають відповідне обладнання, переважно це лікарні швидкої допомоги. Записи на кшталт «відчувається запах алкоголю» не мають жодної сили та не можуть впливати на рішення комісії з соціального страхування.

 

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК

Нерідко при заповненні бланка ЛН медичні працівники припускаються помилок. Як визначено пунктом 4.5 Інструкції № 532, у разі помилок у тексті, здійснюється виправлення тексту, що підтверджується записом «Виправленому вірити», підписом лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».

 

На бланку ЛН дозволяється не більше двох виправлень. Якщо їх уже зроблено, а потім знову виявлено помилку, що потребує виправлення, виписується новий ЛН з поміткою «дублікат».

 

 

Виправлення на лицьовому боці ЛН може робити тільки лікуючий лікар або працівник медичної установи, що видає ЛН. Вносити будь-які виправлення, навіть незначні, іншим особам у жодному разі не дозволяється.

 

Інструкцією № 532 також передбачено, що на ЛН можуть вказуватись й інші помітки. Однак обставини, за яких їх вказують, трапляються досить рідко і вони не мають істотного значення при призначенні та оплаті ЛН.

 

ДО ВІДОМА

Щодо заповнення ЛН по вагітності та пологах

Інструкцією № 532 визначено, що у графі «Діагноз первинний» позначається термін вагітності на час звернення, у графі «Діагноз заключний» — орієнтовний термін пологів, у графі «Причина непрацездатності:» — «вагітність та пологи»; у графі «Режим:» — «амбулаторний та стаціонарний»; у графі «Звільнення від роботи» одним рядком записується сумарна тривалість відпустки з відміткою дати відкриття лікарняного; у графі «Стати до роботи» — дата закінчення відпустки.

 

Зазначений порядок заповнення графи «Стати до роботи» на практиці викликає чимало запитань. У цій графі вказується останній день відпустки по вагітності та пологах, тобто 126-й день. Згідно зі статтею 25 Закону № 1105 відпустка по вагітності та пологах надається за весь період її тривалості, у формі компенсації втраченого заробітку (доходу). Отже, при оформленні такого ЛН незрозуміло чи допускати людину до роботи на 126-й день відпустки по вагітності та пологах та нараховувати за цей день заробітну платі, у зв’язку з чим не оплачувати цей день лікарняного, чи навпаки, оплачувати лікарняний за всі 126 днів і допускати жінку до роботи на 127-му.

 

Таке заповнення ЛН повністю відповідає вимогам Інструкції № 532 і при його опрацюванні потрібно оплатити всі дні відпустки, тобто 126, та допустити жінку до роботи на 127-й день.

 

ЛН по вагітності та пологах засвідчується підписом лікуючого лікаря, завідувача жіночої консультації, для іногородніх жінок — додатково керівником закладу охорони здоров’я. ЛН завіряється печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності». Додаткові дні післяпологової відпустки у разі патологічних пологів і багатоплідній вагітності оформлюються окремим (додатковим) бланком ЛН.

 

ВТРАТА ЛН

Трапляються випадки, коли найманий працівник не доносить ЛН до підприємства у зв’язку з його втратою. У такому випадку підприємством надається довідка про те, що виплата за цим ЛН не здійснювалася і за її наявності лікуючим лікарем видається ЛН з поміткою «дублікат», який підлягає оплаті на загальних підставах. Така норма визначена пунктом 12 Інструкції № 532.

 

Зауважимо, що відповідно до Інструкції № 532, бланки ЛН повинні зберігатися як бланки суворої звітності. Про витрачання бланків ЛН лікар повинен звітувати в установленому порядку, здаючи корінці виданих ЛН.

 

Номери бланків ЛН, дата видачі, продовження, дати відвідування на повторні огляди, виписки на роботу обов’язково фіксують у медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого.

 

Фонд соціального страхування здійснює перевірки медичних закладів на предмет обґрунтованості видачі ЛН. У разі виявлення порушень, застосовуються фінансові санкції та притягаються до відповідальності винні.

 

Якщо на вашому підприємстві виникли сумніви стосовно обґрунтованості видачі або правильності оформлення ЛН, і ви не можете самотужки вирішити питання, що виникли, потрібно звернутися до Фонду з проханням провести експертизу обґрунтованості видачі ЛН. Відповідно, приймати рішення про оплату ЛН доцільно після вирішення ситуації.

 

ОФОРМЛЕННЯ ЛН НА ПІДПРИЄМСТВІ

Законодавством не визначено строк, протягом якого найманий працівник зобов’язаний подати листок непрацездатності на підприємство. Деякі працівники, знаючи, що ЛН вони можуть подати роботодавцю протягом року з моменту відновлення працездатності, інколи дуже довго несуть його на підприємство. Однак слід пам’ятати, що ЛН не лише дає право на компенсацію втраченого заробітку, а й є документом що засвідчує період тимчасової непрацездатності працівника, тобто підтверджує, що працівник не вийшов на роботу з поважних причин. Згідно зі статтею 40 Кодексу законів про працю в Україні, неявка на робочому місці протягом 3 годин є підставою для звільнення за прогул. Звісно, тільки керівник підприємства може вирішувати, як вчинити в такій ситуації, однак краще, щоб такого не траплялось.

 

Порядок заповнення лицьового боку ЛН чітко визначено в Інструкції № 532. Стосовно порядку заповнення зворотного боку ЛН чітких вказівок цей нормативний документ не містить.

 

Зворотній бік ЛН розділено на чотири частини, кожну з яких заповнює вповноважений на це представник підприємства:

РОЗДІЛ

ХТО ЗАПОВНЮЄ

I

табельник або уповноважена особа

II

відділ кадрів або уповноважена особа

III

комісія із соціального страхування або уповноважена особа, на яку покладено призначення допомоги

IV

бухгалтерія підприємства

 

Відповідно в першій частині ЛН зазначається назва підприємства. Вказівок стосовно того, повністю потрібно вказувати назву підприємства чи скороченою, Інструкція № 532 не містить, тому вважаємо, що скорочення допускаються. Також вказуються структурний підрозділ, посада та табельний номер працівника, характер роботи працівника, який надав ЛН (постійна, тимчасова, сезонна). Після чого вказуються дати початку і закінчення періоду непрацездатності.

 

...придбати повний випуск →