НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ВІДПУСТОК у зв’язку з навчанням

Випуск №6 (червень, 2018)

 

 

ПРАЦЕВЛАШТОВУЄМО ОСОБУ З ІНВАЛІДНІСТЮ: що потрібно пам’ятати?Наталія ПАНЧЕНКО,

експерт з трудових відносин

 

Для працівників, які поєднують роботу з навчанням, роботодавець має створювати належні умови праці, постійно їх підтримувати. Відповідно до норм чинного законодавства, працівники, які навчаються, мають додаткову систему пільг та гарантії. Відпустки у зв’язку з навчанням (навчальні відпустки) — одна з них, що дає можливість отримати знання, уміння, практичні навички. Отже, з’ясуємо, яким працівникам-студентам потрібно надавати відпустки у зв’язку з навчанням, визначимо від яких факторів залежить їх тривалість, звернемо увагу на кадрове оформлення та оплату

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Кодекс законів про працю України

(далі — КЗпП)

Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку, тривалості та умов надання щорічних відпусток працівникам,які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості» від 28 червня 1997 року № 634 (далі — Постанова № 634)

 

Для працівників, які навчаються без відриву від виробництва у закладах вищої освіти з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки. Роботодавець не може відмовити у наданні відпустки, незважаючи на будь-які робочі фактори, поставлені задачі чи обов’язки працівника.

 

Довідка-виклик, що видається навчальним закладом працівникові — головна підстава для отримання навчальної відпустки, визначення її тривалості. Зважаючи на це, відпустка у зв’язку з навчанням оформлюється для працівника виключно в час, що вказаний у документі. Важливо, що наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти» від 16 лютого 2018 року № 160 оновлено довідку-виклик на сесію (форма № Н-5.01).

 

ТЕРМІН

Термін «вищий навчальний заклад» замінено на «заклад вищої освіти», а «вищий духовний навчальний заклад» — на «заклад вищої духовної освіти». Зміни внесені Законом України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VІІІ.

 

Відпустки у зв’язку з навчанням не можуть бути поділені на частини. Навчальну відпустку не можна продовжити на святкові та неробочі дні року, що передбачені статтею 73 КЗпП.

 

Може трапитися, що навчальна відпустка частково чи повністю збігається із щорічною основною відпусткою. Зважаючи на пункт 4 частини 2 статті 11 Закону № 504, у такому разі щорічну відпустку потрібно перенести на інший період, адже оформити одночасно дві відпустки неможливо.

 

Законодавством не передбачена можливість заміни навчальної відпустки грошовою компенсацією. Заборонено переносити її на наступний навчальний рік.

 

Не варто забувати, що працівник, який працює та одночасно є студентом стаціонару (денна форма навчання), не має права на отримання щорічної оплачуваної відпустки. Відпустка у зв’язку з навчанням для таких працівників не передбачена законодавством. Аналогічна ситуація і з працівниками, які здобувають освіту за дистанційною формою навчання чи екстерном.

 

До речі, працівник може бути студентом одночасно кількох навчальних закладів. Для таких громадян відсутні норми закону, які б обмежували кількість чи тривалість навчальних відпусток.

 

Інша ситуація, коли працівник працює за сумісництвом. Зважаючи на законодавство, працівник-сумісник може оформити навчальну відпуску тільки за основним місцем роботи. У роботодавця (роботодавців), де трудові відносини оформлені на умовах сумісництва, працівникові потрібно оформити неоплачувану відпустку — відпустку без збереження заробітної плати.

 

...придбати повний випуск →