Нематеріальний стимул: міфи та факти впровадження

Випуск №10 (жовтень, 2018)

 

Нематеріальний стимул: міфи та факти впровадженняОлександр ВЛАСЕНКО,

старший науковий співробітник відділу з наукового забезпечення питань зайнятості, соціального діалогу та стандартів праці НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики та НАН України, голова профспілки працівників Інституту

 

Кожному підприємству потрібно впровадити для персоналу найбільш ефективні стимули для того, щоб домогтися максимальної продуктивності. Для досягнення цієї мети створюються певні програми стимулювання. Реалізація цих програм сприятиме підвищенню продуктивності, зниженню плинності кадрів тощо

 

Стимули мають важливе значення в мотиваційному процесі. Стимули — це зовнішні подразники, які сприяють підвищенню інтенсивності певних мотивів у діях людини.

 

Стимулювання — вплив на особистість, а не на зовнішні обставини за допомогою благ — стимулів, що збуджують працівника до певної поведінки.

 

Стимулами можуть бути окремі предмети, дії інших людей, обіцянки, носії зобов’язань і можливостей та інше, що пропонується людині як компенсація за її дії, чи те, що вона бажала б отримати в результаті певних дій. За допомогою стимулювання, з одного боку, створюються сприятливі умови для задоволення потреб працівника, з іншої — забезпечується трудова поведінка, необхідна для успішного функціонування підприємства.

 

Стимулами можуть виступати: винагорода, підвищення по службі, управлінський вплив керівника, страх, відповідальність, прагнення до самовираження тощо. Тобто стимули — це блага (предмети, цінності тощо), які можуть задовольнити потреби працівника при виконанні ним певних дій.

 

Розглянемо основні принципи, на яких базується успішне стимулювання.

Доступність

Кожен стимул має бути доступним для всіх працівників. Умови стимулювання повинні бути зрозумілими і демократичними.

 

Відчутність

Є певний поріг дієвості стимулу, який суттєво різниться в різних колективах. Це потрібно враховувати при визначенні нижнього порога стимулу.

 

Поєднання моральних і матеріальних стимулів

І ті, й інші стимули однаково сильні за своєю дією. Все залежить від місця, часу і суб’єкта впливу. Тому слід розумно поєднувати ці види стимулів, ураховуючи їх цілеспрямовану дію на кожного працівника.

 

Поєднання стимулів і антистимулів

Їх також слід поєднувати розумно. В економічно розвинених країнах переважає перехід від антистимулів (страх перед втратою роботи, фінансовою скрутою, штрафами) до стимулів. Це залежить від традицій, що склалися в суспільстві, колективі, а також поглядів і звичаїв.

 

Отже, підвищення продуктивності підприємства безпосередньо залежить від вибору роботодавцем методу стимулювання персоналу. Висловлювання про те, що матеріальне стимулювання має пріоритетне значення в розвитку організації, помилкове. Адже нематеріальне стимулювання має не меншу значимість.

 

З одного боку, вплив матеріальних стимулів може виявитися достатнім для впливу на працівників з низькою кваліфікацією, що виконують рутинну роботу, яка не потребує великих моральних затрат і високого професіоналізму (наприклад, робітники, вантажники). З іншого боку, кожен працівник має індивідуальну систему потреб, задоволення яких не обмежується отриманням грошових коштів. Підприємства намагаються утримувати потрібних працівників, формуючи їх прихильність до організації.

 

Лояльні співробітники залишаться на підприємстві навіть у разі організаційних проблем, пов’язаних із фінансуванням персоналу, виплатою заробітних плат, у той час як працівники, утримувані виключно матеріальними стимулами, почнуть шукати нову роботу.

 

Розробляючи систему стимулювання праці в організації, потрібно враховувати специфіку підприємства, сферу діяльності, потреби й мотиви персоналу.

 

До нематеріальних стимулів відносять такі, що впливають на соціальні, моральні, творчі й соціально-психологічні потреби працівника.

Соціальні стимули пов’язані з прагненням людей брати участь в управлінні, кар’єрним зростанням. Іншими словами — це вплив на потребу працівника в самоствердженні та владі.

 

Моральні стимули пов’язані з потребами людини у визнанні й повазі, моральному схваленні. Ці стимули проявляються в таких формах, як усна й письмова подяки, нагородження різних видів, присвоєння почесних звань тощо. Роль моральних стимулів змінюється залежно від морального стану суспільства та конкретного колективу.

 

Стимулом може слугувати й сам процес праці, передусім, рівень її змістовності, творчого характеру.

На задоволення потреб у творчій самореалізації працівника розраховано творчі стимули. Їхня роль зростатиме в міру прискорення науково-технічного прогресу й демократизації виробництва у країні.

 

...придбати повний випуск →