Нещасний випадок на підприємстві: дії кадровика

Випуск №7-8 (липень-серпень, 2019)

 

Наталія ПАНЧЕНКО,

експерт з кадрових питань

 

Нещасний випадок на підприємстві: дії кадровикаНещасний випадок — це завжди неприємна подія, тим більше, якщо вона трапилася з особою, яка виконує посадові обов’язки. Прикро, але статистика нещасних випадків свідчить, що нещасний випадок може трапитись і в офісному приміщенні, а не тільки на потужному підприємстві. Роботодавець несе відповідальність за життя та здоров’я працівника, коли той перебуває на робочому місці. А тому роботодавець  повинен докладати максимальних зусиль для створення сприятливих умов праці, задля запобігання виникненню нещасних випадків і професійних захворювань.

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-ХІV (далі — Закон № 1105)

 

Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ (далі — Закон № 2694)

Постанова Кабінету Міністрів України від від 17 квітня 2019 р. № 337 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» (далі — Порядок № 337)

Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП)

 

МОВОЮ ЗАКОНУ

Законом України № 2694 визначені головні положення реалізації конституційного права працівників на охорону їхнього життя та здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні та здорові умови праці. Документ регулює, за участю відповідних органів державної влади, відносини між роботодавцем і працівником із питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

 

Розслідування нещасного випадку здійснюється на підставі:

• Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337 (документ набирає чинності 1 липня 2019 р.).;

• Закону України № 2694.

 

Законодавство про працю встановлює всебічну охорону трудових прав працівників. До речі, в колективному договорі однією з його важливих частин повинна бути інформація про умови та охорону праці. На більшості підприємств посадові обов’язки фахівця з охорони праці виконує працівник кадрової служби.

 

ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКА В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

На більшості підприємств обов’язки фахівця з охорони праці виконує працівник кадрової служби. Відповідно до ч. 1 ст. 29 КЗпП, роботодавець або відповідальна особа повинен до початку укладення трудового договору проінструктувати майбутнього працівника про його права й обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їхнього впливу на здоров’я, про права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору. Для працівника також потрібно провести інструктаж із техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони. 

 

На кожному підприємстві повинні бути створені безпечні та нешкідливі умови трудової діяльності

 

Після проходження вступних інструктажів працівник несе відповідальність, що є одним із його обов’язків, за дотримання вимог нормативних актів про охорону праці. Відповідні вимоги містяться в законодавстві про працю. На роботодавця зокрема покладений обов’язок правильно організувати працю працівників, зважаючи на дотримання чинної законодавчої бази та правил охорони праці, постійно поліпшувати її умови.

 

Задля уникнення нещасних випадків на підприємстві, працівник повинен виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці. Зокрема, працівник зобов’язаний:

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту

дотримуватись зобов’язань щодо охорони праці, які передбачені колективним договором (угодою, трудовим договором) і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації

проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди

співпрацювати з власником або уповноваженим ним органом у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров’ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або посадову особу.

 

Важливо знати, що для того, щоб працівник, який є застрахованою особою, отримав допомогу в разі настання нещасного випадку, на підприємстві потрібно провести розслідування, яке повинен забезпечити роботодавець.

Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації є акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що сталася за встановленою формою Н-5.

 

ОБОВ’ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

На підставі ст. 46 КЗпП України працівника потрібно відсторонити від роботи за відмову або ухиляння від проходження інструктажу чи перевірки знань із охорони праці та протипожежної охорони .

 

Роботодавець не може вимагати від працівника виконання роботи, поєднаної з очевидною небезпекою для життя, а також в умовах, які не відповідають законодавству про охорону праці. Працівник має право відмовитися від такої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, яка небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища, що передбачено ч. 5 ст. 153 КЗпП. Роботодавець за участю професійних спілок зобов’язаний реалізовувати комплексні заходи щодо охорони праці на підставі ст. 161 КЗпП України.

 

Якщо роботодавець не може самостійно усунути небезпечні та шкідливі умови праці, то потрібно повідомити про це центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері охорони праці, і може дати тимчасову згоду на роботу в таких умовах.

 

Чи можна замінити на пожежної безпеки?

...придбати повний випуск →