Норматив з працевлаштування осіб з інвалідністю: перевірки та відповідальність

Норматив з працевлаштування осіб з інвалідністю: перевірки та відповідальністьВипуск №10 (жовтень, 2019)

 

Марина Костенко,

адвокат АО «Адвокатська фірма «Єфімов та партнери»

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21 березня 1991 р. № 875-XII (далі — Закон № 875)

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації норм Законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та «Про зайнятість населення» від 31 січня 2007 р. № 70 (далі — Постанова №70)

 

Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю (далі – роботодавці) зобов’язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування осіб із інвалідністю, зокрема спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, які передбачені законодавством.

Перед початком проведення перевірки посадова особа вносить запис до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю).

 

Для проведення планової або позапланової перевірки Держпраці / її територіальні органи видають наказ, який повинен містити назву суб’єкта господарювання, щодо якого проводитиметься перевірка, та інформацію про предмет перевірки.

 

На підставі наказу оформлюють направлення на проведення планової чи позапланової перевірки, яке підписує керівник або його заступник із зазначенням прізвища, імені та по батькові та засвідчує печаткою.

 

Перед початком проведення планової або позапланової перевірки уповноважені посадові особи Держпраці, її територіального органу:

• зобов’язані пред’явити суб’єкту господарювання направлення та службові посвідчення, які засвідчують посадових осіб Держпраці, її територіального органу, і подати суб’єкту господарювання копію направлення;

• отримують від відділення Фонду інформацію про реєстрацію суб’єкта господарювання та показники звітності про зайнятість і працевлаштування осіб із інвалідністю.

 

Суб’єкт господарювання під час проведення планової чи позапланової перевірки має право не допускати посадових осіб Держпраці, її територіального органу до проведення планової чи позапланової перевірки, якщо:

• перевірку проводять з порушенням передбачених законом вимог щодо періодичності проведення таких перевірок;

• посадові особи Держпраці, її територіального органу не надали копію повідомлення про проведення перевірки або якщо надані документи не відповідають вимогам закону;

• суб’єкт господарювання не одержав повідомлення про проведення планової перевірки в порядку, передбаченому законом;

 

 

...придбати повний випуск →