НОВИЙ ПРАЦІВНИК: адаптація

Випуск №8 (серпень, 2018)

 

 

НОВИЙ ПРАЦІВНИК: адаптаціяОлександр ВЛАСЕНКО,

старший науковий співробітник відділу з наукового забезпечення питань зайнятості, соціального діалогу та стандартів праці НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики та НАН України, голова профспілки працівників Інституту

 

Надійним фундаментом для успішного функціонування будь-якої організації є персонал, який визначає її економічні показники і конкурентоспроможність. Досягнення цілей організації залежить від того, наскільки ефективно проводяться відбір, оцінка, навчання та мотивація персоналу. Але не завжди приділяється потрібна увага такому питанню, як адаптація нових працівників, незважаючи на важливість цього аспекту для діяльності всієї організації

 

Статистичні дані багатьох організацій говорять про особливо високий відсоток звільнень у перший місяць роботи нових працівників, а це, своєю чергою, свідчить про необхідність управління процесом адаптації. До того ж більшість нещасних випадків припадає на початок роботи нових працівників в організації.

 

Якщо розглядати адаптацію як процес, то це взаємне пристосування працівників і підприємства, основою якого є поступове входження нових працівників у систему їх професійних умов і безпосереднього соціального середовища. Зазвичай перехід на нову роботу нелегко сприймається чи не кожною людиною. Зрозуміло, що якщо працівник буде виконувати одній ті самі обов’язки, хвилюватися він буде менше, ніж тоді, коли його підвищують на посаді або, що ще важче, він вперше влаштовується на роботу чи отримує абсолютно нову для себе посаду. Люди всі різні, хтось може впоратися зі своїми тривогами, а хтось емоційно вразливий, критично сприймає будь-які зауваження, може дуже довго пристосовуватися і до роботи, і до нового колективу. А від того, наскільки вдало пройде цей процес, залежить подальша продуктивність не тільки нового працівника, але і його колег.

 

Отже, процес адаптації є непростим як для нового працівника, так і для колективу, в який він потрапляє. Основна мета адаптації — скоротити час, який зазвичай потрібний новому працівнику для того, щоб освоїтися на новому місці й почати працювати з максимальною віддачею.

 

ПОРАДИ НОВОМУ ПРАЦІВНИКУ

Новий працівник, коли приступає до діяльності на новому робочому місці або приходить в нову організацію, зазвичай намагається проявити себе якнайкраще.

 

Проте трудова діяльність на новому робочому місці може бути пов’язана з негативними моментами. У перші дні роботи новий працівник найбільше побоюється, що він не зможе справитися з новою роботою, посадою (і буде звільненим з якоїсь причини); показати свою некомпетентність і виявити брак досвіду чи знань; невміння знайти спільну мову з колегами (завоювати повагу колег), керівником, втратити роботу чи перспективу просування. Усі ці негативні відчуття здебільшого пов’язані з низькою самооцінкою.

Для того щоб її підвищити, працівнику потрібно працювати над собою і дотримуватися наступних рекомендацій:

• позитивні твердження як-то «все буде добре», «мені все вдасться», «я це зможу» допоможуть підвищити самооцінку;

• пробачати собі невдачі, перестати сварити себе і дорікати;

• ніколи не порівнювати себе з іншими;

• не зациклюватись на критиці;

• спілкуватися з позитивними і впевненими в собі людьми;

• знайти собі хобі чи захоплення, в якому вдасться досягти успіхів;

• вірити у себе.

 

На початковому етапі новому працівнику потрібно спокійно придивитись, спробувати зрозуміти розподіл сил, вивчити неформальні зв’язки та психологічний клімат в організації, особисті цілі колег і керівників. Також важливо не брати участі в будь-яких конфліктах; чітко дотримуватися субординації; обирати правильний тон у спілкуванні з оточенням, якомога більше запитувати й уточнювати, виконувати роботу кваліфіковано і своєчасно.

 

ФУНКЦІЇ ФАХІВЦЯ З АДАПТАЦІЇ

Перші завдання новому працівнику мають бути не дуже простими, але і не дуже складними — щоб він зміг виконати їх і одержати задоволення.

Зазвичай у невеликих організаціях управлінням адаптацією нових працівників займається їхній безпосередній начальник. Але в більшості торгових компаній у цьому процесі все активніше бере участь служба персоналу. На деяких підприємствах у складі служби управління персоналом виділяються спеціальні підрозділи (або фахівці) з управління професійною орієнтацією та адаптацією працівників.

Однією з головних функцій таких підрозділів є розробка і реалізація загальних і спеціалізованих програм адаптації, які включають в себе розроблення комплексу заходів, спрямованих на полегшення входження нового працівника в організацію.

 

Функції підрозділу (або фахівця) з управління адаптацією:

• відбір і найм персоналу на основі методу профессіограмм і описи робіт з метою кращої професійної орієнтації;

• розміщення працівників по підрозділах і робочих місцях;

• відбір резерву майбутніх керівників з числа молодих співробітників з лідерським потенціалом;

• вивчення та прогнозування ринку праці, здійснення відповідних змін у структурі кадрового потенціалу;

• організація взаємодії з регіональними системами управління профорієнтацією та адаптацією.

 

АДАПТАЦІЯ ПРАЦІВНИКА

1. Детально продумати перший робочий день і перший робочий тиждень працівника. Це дозволить йому відчути доброзичливу увагу з боку працедавця. Він відповість взаємністю

2. Організувати й оформити робоче місце працівника до його приходу. Це позбавить від незручності і нового працівника, і його куратора. Для нового працівника це також знизить стрес від першого робочого дня

3. Призначити новому працівнику лояльного і позитивного куратора-професіонала як мінімум на перший місяць роботи, щоб він звикнув до нових методів роботи й ефективно використовував уже наявні професійні якості і навички. Наставник повинен сам хотіти допомагати новачкові, інакше система кураторства буде фікцією і може тільки ускладнити адаптацію

4. Познайомити нового працівника з усіма працівниками, з якими йому доведеться спілкуватися за службовим обов’язком. Таке знайомство допоможе новачкові без ніяковості звертатися до колег з питаннями і пропозиціями

5. Запланувати обов’язкові щоденні п’ятнадцятихвилинні зустрічі нового працівника з керівником упродовж першого робочого тижня. Це прискорить професійну адаптацію і надасть можливість правильно зрозуміти завдання, які ставить керівник

6. Організувати в кінці першого робочого тижня міні-свято для неформального вітання нового працівника в колективі

7. Зробити так, щоб інформація, яка не є строгою комерційною таємницею, була легкодоступною новому працівнику

 

РОЗРОБКА СЛУЖБОВОГО ДОВІДНИКА

Для ознайомлення з принципами і правилами, які прийняті в організації, новому працівнику доцільно розробити спеціальну добірку матеріалів — службовий довідник. Такий довідник дозволяє, з одного боку, заощаджувати час менеджера на пояснення кожному новому працівнику прийнятих в організації норм і правил, а з іншого — дає всім працівникам точну, повну й однакову інформацію.

Доцільно у службовий довідник включити найбільш значиму інформацію про організацію: опис адміністративних і виробничих правил і процедур, права та обов’язки працівників. Розробити службовий довідник необхідно так, щоб користувач легко міг знайти в ньому потрібну інформацію.

 

ПІДХОДИ ДО АДАПТАЦІЇ

Правильно адаптований працівник може надовго залишитися в організації і принести їй велику користь. Організації, які приймають на роботу нового працівника, використовують наступні підходи до адаптації:

 

«Оптичний» підхід

Зазвичай виражається у словах «починайте працювати, ми на вас подивимося, а потім обговоримо оплату й повноваження». Цей підхід дає кандидату відчуття несерйозності організації і відсутності зацікавленості в його роботі, адже, зазвичай, роботодавці, які застосовують такий підхід, вважають, що ринок робочої сили перенасичений фахівцями будь-якої кваліфікації і будь-якого фахівця можна легко замінити.

 

«Армійський» підхід

Характеризується виразом «складно в навчанні, легко в бою». Протягом випробувального терміну новому працівнику створюють додаткові труднощі у вигляді особливо складних і відповідальних завдань. Його не знайомлять з існуючими напрацюваннями і не дають жодних пояснень. Іноді організації, які сповідують такий підхід, обмежують період роботи з кожним працівником випробувальним терміном, а потім приймають на роботу нового працівника. Зазвичай це не жорстка «потогінна» система, а дійсно спроба відібрати найкращих працівників, яка зрештою може призвести до негативних наслідків. Жорстке дисциплінарне ставлення до заново прийнятих працівників має сенс тільки в тому випадку, якщо вся політика в галузі персоналу носить такий же характер і новий працівник не помітить закінчення випробувального терміну.

 

«Партнерський» підхід

Зазвичай використовують організації, які мають великий і різноманітний досвід найму нових працівників. Цей підхід є ознакою зрілості організації, яка усвідомлює потребу оперативності у визначенні відповідності кандидата вимогам посади і, відповідно, зниження витрат, неминучих під час найму персоналу та його адаптації. Роботодавець розуміє, що ідеальних працівників не буває і що кожний прийом на роботу — це компроміс між очікуваннями і дійсністю.

 

ПРОЦЕС АДАПТАЦІЇ

Отже, правильно й ефективно організований процес адаптації допомагає повніше розкрити компетенції працівника та успішно пройти випробувальний термін, який вважається найскладнішим періодом усього адаптаційного процесу.

 

Процес адаптації можна поділити на чотири етапи.

1. Ознайомлення — оцінка рівня підготовленості нового працівника до нової посади і розробка ефективної програми адаптації

2. Пристосування — введення у посаду — практичне знайомство нового працівника зі своїми обов’язків та вимогами, що до нього пред’являються з боку організації

3. Асиміляція — безпосередня адаптація

4. Ідентифікація — працівник ідентифікує себе з організацією і своєю робочою групою

 

КРИТЕРІЇ УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ

Отже, говорити про успішну адаптацію можна тільки тоді, коли новий працівник пройшов усі стадії і дістався до ідентифікації. При цьому основна робота ведеться на стадії ознайомлення. Адже від того, яку інформацію про середовище отримає людина, залежить якість її пристосування до нього.

 

...придбати повний випуск →