ОБЧИСЛЮЄМО РОЗМІР ДОПОМОГИ ПРАЦІВНИКУ ЗА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМ ДОГОВОРОМ

Випуск №5 (травень, 2018)

 

 

ОПЛАТА ЛИСТКА НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ працівника за цивільно-правовим договоромМикола ПОСТЕРНАК,

експерт з питань соціального страхування

 

З 11 жовтня 2017 року розширено перелік осіб, які підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Тепер у ньому є особи, які працюють на умовах цивільно-правового договору

 

Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності й допомоги по вагітності та пологах працівникам за цивільно-правовим договором (далі — ЦПД) обчислюють у спосіб, визначений постановою Кабінету Міністрів України «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням» від 26 вересня 2001 року № 1266 (далі — Порядок № 1266). Так, обчислення розміру соціальних виплат здійснюється шляхом множення середньоденного заробітку, до якого у визначених законом випадках застосовано відповідний відсоток страхового стажу застрахованої особи, на кількість календарних днів, що припадають на період тимчасової непрацездатності або відпустки по вагітності та пологах, що підлягають оплаті.

 

Кількість днів, що підлягають оплаті, вказується у листку непрацездатності, яким засвідчено той чи інший страховий випадок.

 

Середньоденний заробіток визначається роботодавцем шляхом ділення фактичного заробітку (доходу), отриманого особою за відповідний розрахунковий період, на кількість календарних днів такого розрахункового періоду, з яких виключені дні відсутності на роботі з поважних причин.

 

Поважні причини відсутності на роботі (п. 3 Порядку № 1266):

тимчасова непрацездатність

відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку за медичним висновком

відпустка без збереження заробітної плати

 

Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.

 

ТЕРМІН

Розрахунковий період — певний період часу перебування застрахованої особи, в тому числі працівника за ЦПД у трудових або цивільно-правових відносинах з роботодавцем.

 

Розрахункові періоди (відповідно до Порядку № 1266)

І

12 календарних місяців, що передують місяцю в якому настав страховий випадок

ІІ

повні календарні місяці з 1 по 1 число, якщо трудові або цивільно-правові відносини тривають менше 12 календарних місяців

ІІІ

календарні дні перебування застрахованої особи, в тому числі працівника за ЦПД у трудових або цивільно-правові відносинах, якщо такі відносини тривають менше ніж повний календарний місяць з 1 по 1 число

 

Враховуючи специфіку укладення ЦПД І розрахунковий період буде застосовуватися вкрай рідко. А з урахуванням того, що статусу застрахованих осіб працівники за ЦПД набули тільки з 11 жовтня 2017 року, вперше його зможуть застосувати, за умови що ЦПД не розривався, лише у грудні 2018 року. Частіше застосовуватимуться ІІ та ІІІ розрахункові періоди (приклади 1, 2).

 

...читати далі →