Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: правове та кадрове забезпечення їхньої діяльності

Випуск №12 (грудень, 2019)

 

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: правове та кадрове забезпечення їхньої діяльностіКлименко Олександр,

старший науковий співробітник

відділу наукового забезпечення питань економіки праці

та розвитку професійно-класифікаційної сфери

ДУ НДІ соціально-трудових відносин Мінсоцполітики України

 

Сьогодні в Україні продовжується процес реформування житлово-комунального господарства, внаслідок чого на заміну ЖЕКів усе частіше створюються об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). При цьому членам ОСББ доводиться вирішувати також питання кадрового забезпечення діяльності ОСББ, для цього вони повинні добре орієнтуватися у необхідних нормативно-правових і нормативно-технічних актах (далі – НПА).

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків» від 29 листопада 2001 р. (далі – Закон № 2866-III)

Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 9 листопада 2017 року № 2189-VIII (далі – Закон № 2189)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення розрахунків із співвласниками багатоквартирного будинку, які мають заборгованість перед об’єднанням співвласників такого багатоквартирного будинку, у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання спільного майна співвласників» від 5 вересня 2018 р. № 711 (далі — Постанова № 711)

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Типового статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та Типового договору відносин власників житлових і нежитлових приміщень та управителя» від 27 серпня 2003 р. № 141 (далі — Типовий статут № 141).

 

ОСББ – це юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна. (ст. 1 Закону № 2866-III)

 

Для представлення спільних інтересів кількох ОСББ можуть створюватися «Асоціації ОСББ», які також мають статус юридичної особи.

Відповідно до ст. 3 Закону № 2866-III діяльність ОСББ регулюється також Цивільним, Житловим і Земельним кодексами України та іншими НПА, а також статутами ОСББ та їх асоціацій.

 

Статус і головні функції ОСББ

Відповідно до ч. 6 ст. 4 Закону № 2866-III ОСББ — це юридична особа, що створюється відповідно до закону. При цьому згідно з ч. 2 ст. 4 Закону № 2866-III ОСББ створюється як непідприємницьке товариство для здійснення функцій, які визначені законом.

 

Зокрема згідно з ч. 4 ст. 4 Закону № 2866-III це такі функції, які забезпечують:

• реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном співвласників;

• належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території;

• сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами;

• виконання співвласниками своїх зобов’язань, які пов’язані з діяльністю ОСББ.

 

Зауважимо, що господарче забезпечення діяльності ОСББ може здійснюватися

• власними силами ОСББ (шляхом самозабезпечення) або

• шляхом залучення на договірних засадах суб’єктів господарювання.

 

Також слід зазначити, що ОСББ — це фактично ефективна альтернатива звичним для нас житлово-експлуатаційним конторам, які здійснюють відповідні функції з управління житловим фондом. Але, якщо останні не завжди в змозі виконувати свої обов’язки щодо забезпечення належного утримання та експлуатації житлового фонду переважно через недостатнє фінансування, то ОСББ, завдяки фінансуванню необхідних заходів самими власниками через систему різних внесків, в більшості випадків в змозі досягти гідного рівня утримання багатоквартирних будинків. Саме завдяки цьому створення ОСББ у наші часи поступово стає все популярнішим.

 

Кадрове забезпечення статутних органів ОСББ

Відповідно до ст. 6 Закону № 2866-III ОСББ для створення ОСББ ініціативною групою (складається не менш як з трьох власників квартир або нежитлових приміщень) скликаються установчі збори, які веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їхніх представників.

 

Такі збори приймають рішення про створення ОСББ і затверджують його Статут, який повинен відповідати Типовому статуту № 141.

Зокрема в статуті ОСББ та відповідно до ст. 10 Закону № 2866-III повинні бути передбачені такі його статутні органи:

загальні збори (вищий орган управління ОСББ);

правління (обирається загальними зборами для керівництва поточною діяльністю ОСББ, є виконавчим органом ОСББ і підзвітне загальним зборам);

ревізійна комісія (ревізор) ОСББ (обирається загальними зборами для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління ОСББ. Також для цих цілей загальні збори можуть прийняти рішення про залучення аудитора).

 

Наявність цих статутних органів ОСББ зумовлює також наявність осіб із певними повноваженнями, які будуть працювати в цих органах.

 

...придбати повний випуск →