Охорона навколишнього природного середовища: основний склад працівників

Випуск №4 (квітень, 2019)

 

Охорона навколишнього природного середовища: основний склад працівниківКЛИМЕНКО Олександр,

старший науковий співробітник відділу наукового забезпечення питань економіки праці
та розвитку професійно-класифікаційної сфери ДУ НДІ соціально-трудових відносин Мінсоцполітики України

 

Згідно з преамбулою до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року № 1264-XII невід'ємною умовою сталого економічного та соціального розвитку України є охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини. З діяльністю у зазначених важливих сферах пов'язані тією чи іншою мірою працівники різних професійних категорій, яких ми і розглянемо у цій статті

 

Для того, щоб знайти у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) потрібні нам професійні назви робіт відповідної професійної спеціалізації, можна пошукати де поняття «навколишнє середовище» міститься безпосередньо в цих назвах (таблиця 1).

 

Таблиця 1

Приклади професійних назв робіт з КП із застосуванням терміну «навколишнє середовище»

Код КП

Код ЗКППТР

Професійна назва роботи у КП

Класифікаційне угруповання у КП

1237.1

20945

Головний фахівець з охорони навколишнього середовища

Головні фахівці – керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники

1237.2

23908

Начальник відділу охорони навколишнього середовища

Начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники

2148.2

Фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища

Картографи та топографи

2149.2

22364

Інженер з охорони навколишнього середовища

Інженери (інші галузі інженерної справи)

2229.2

Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища

Професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)

2229.2

Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища

Професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)

 

Також спорідненим до терміну «навколишнє середовище» (або в окремих випадках синонімічним терміном) є термін «екологія» та відповідні похідні від нього терміни (таблиця 2).

 

Таблиця 2

Приклади професійних назв робіт з КП із застосуванням терміну «екологія» та похідних від нього

Код КП

Код ЗКППТР

Професійна назва роботи

у КП

Класифікаційне угруповання у КП

1494

Менеджер (управитель) екологічних систем

Менеджери (управителі) екологічних систем

2149.2

Інженер з техногенно-екологічної безпеки

Інженери (інші галузі інженерної справи)

2211.2

Експерт з екології

Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій

2211.2

Еколог

Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій

2213.2

Фахівець з екологічної освіти

Агрономи, гідротехніки, зооінженери, лісоводи та професіонали споріднених професій

2411.2

Екологічний аудитор

Аудитори та кваліфіковані бухгалтери

2419.2

Фахівець з економічного моделювання екологічних систем

Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності

3211

Технік-еколог

Лаборанти в галузі біологічних досліджень

3439

Інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду

Інші технічні фахівці в галузі управління

 

Питання екології також тісно пов'язані з поняттями «природокористування» та «охорона природи» (таблиця 3).

 

...придбати повний випуск →