ОПЛАТА ЛИСТКА НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ працівника за цивільно-правовим договором

Випуск №4 (квітень, 2018)

 

 

ОПЛАТА ЛИСТКА НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ працівника за цивільно-правовим договоромМикола ПОСТЕРНАК,

експерт з питань соціального страхування

 

Працівники, які виконують роботу або надають послуги за цивільно-правовим договором, мають право на оплату листків непрацездатності. З’явилось це право відносно недавно і тому процедура призначення та надання таких виплат викликає чимало запитань

 

Механізм, призначення та надання допомоги по тимчасовій непрацездатності й допомоги по вагітності та пологах визначено Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV (далі — Закон № 1105). Згідно з попередньою редакцією цього нормативного акту право на оплату листків непрацездатності мали виключно наймані працівники та приватні підприємці. Однак до Закону № 1105 Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 3 жовтня 2017 року № 2148-VIII внесено зміни, які набули чинності з 11 жовтня 2017 року.

 

Зокрема зазначеними змінами розширено коло осіб, які відповідно до Закону № 1105 підлягають соціальному страхуванню. Так, згідно зі статтею 18 Закону № 1105 страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, в тому числі підлягають особи, які працюють на умовах цивільно-правового договору, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб (далі — працівники за ЦПД).

 

Умови оплати листка непрацездатності працівника за ЦПД

З 11 жовтня 2017 року працівники за ЦПД мають право на призначення та отримання соціальних виплат за соціальним страхуванням. Якщо працівник за ЦПД захворів, отримав травму невиробничого характеру, повинен доглядати за хворою дитиною чи дорослим членом сім’ї, йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, або в нього настав інший страховий випадок, визначений Законом № 1105, права на отримання соціальних виплат, в тому числі на оплату листка непрацездатності, до 11 жовтня 2017 року він не мав.

 

У той же час важливо розуміти, що працівником за ЦПД можна називати виключно ту особу, з якою укладено цивільно-правовий договір.

Якщо страховий випадок настав у особи навіть за день до укладення цивільно-правового договору або на наступний день після його закінчення, права на соціальні виплати вона не має, оскільки не застрахована в системі соціального страхування.

 

Якщо ж страховий випадок настав у працівника за ЦПД у період дії укладеного з ним договору цивільно-правового характеру, він має право на оплату листка непрацездатності, яким цей страховий випадок засвідчується.

 

Згідно з частиною 1 статті 30 Закону № 1105 матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах ЦПД, призначаються та надаються за основним місцем роботи (діяльності).

 

Водночас, якщо працівник за ЦПД суміщає виконання роботи або надання послуг з роботою за наймом, або зареєстрований як фізична особа – підприємець, зазначені виплати надаються йому за основним місцем роботи (діяльності) та за сумісництвом (наймом).

 

За таких обставин, основним місцем роботи є те місце роботи, де знаходиться його трудова книжка.

Однак потрібно враховувати, що договори ЦПД укладаються у вигляді двостороннього договору на виконання певних робіт або надання послуг. Згідно з положеннями Цивільного кодексу України, якщо договір є двостороннім, обидві сторони цього договору наділені певними правами та обов’язками. Як правило, зобов’язання сторін за договором це, з одного боку, надати певні послуги чи виконати певну роботу, а з іншого — оплатити їх. Істотними умовами договору є його ціна та строк надання послуг чи виконання робіт. Відповідно, якщо робота або послуга надані в повному обсязі та у визначений договором строк, потрібно їх оплатити.

 

Статтями 22 та 25 Закону № 1105 чітко визначено, що допомога по тимчасовій непрацездатності й допомога по вагітності та пологах надаються застрахованим особам у формі повної або часткової компенсації втраченого заробітку (доходу).

 

Таким чином, якщо поданий працівником за ЦПД листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом його копія, припадає на період дії цього договору, він має право на його оплату лише за умови втрати певної частини заробітку (доходу). Якщо таким працівником повністю виконані обумовлені договором послуги чи робота, він має отримати оплату за цим договором також у повному обсязі. Відповідно, не можна оплачувати один і той самий період часу за листком непрацездатності й за договором. Іншими словами, якщо буде здійснена оплата договору в повному обсязі то оплачувати листок непрацездатності не можна, адже немає факту втраченого заробітку (доходу).

 

Отже, щоб здійснювати оплату листків непрацездатності працівникам за ЦПД, оплату за договором вони мають отримувати в меншому розмірі, а саме в розмірі, визначеному пропорційно до вартості наданих ними послуг або виконаних робіт.

 

З огляду на вищенаведене договори ЦПД мають містити в собі положення щодо можливості зменшення ціни договору пропорційно наданих послуг чи виконаних робіт, умови щодо можливості невиконання певних умов договору в разі тимчасової непрацездатності або вагітності виконавця тощо.

 

Якщо ж такі умови чинним договором ЦПД не передбачено, або ним встановлено, що виконавець робіт чи послуг не має права на оплату листків непрацездатності, до нього потрібно негайно вносити зміни.

 

ПРИКЛАД

З особою укладено договір цивільно-правового характеру щодо виконання робіт з прибирання приміщень. Згідно з умовами договору працівник в лютому 2018 року повинен в обумовлений замовником час прибирати певні приміщення, натомість в кінці місяця на підставі акту виконаних робіт отримає винагороду в розмірі 5 000 грн.

 

У період дії договору працівник за ЦПД застудився, у зв’язку з чим оформив листок непрацездатності на строк з 12.02.2018 р. по 20.02.2018 р., проте роботи, визначені договором, виконувати не припиняв.

 

У кінці місяця сторонами договору було підписано Акт виконаних робіт без зауважень, після чого замовник здійснив оплату виконаних робіт у повному розмірі, а саме 5 000 грн.

 

Водночас працівник подав замовнику листок непрацездатності, весь період якого припадає на період дії договору, та зажадав отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності.

 

Керуючись положеннями частини 1 статті 22 Закону № 1105, якою визначено, що допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї страхового випадку, замовник пояснив працівнику, що оскільки визначена умовами договору робота виконана в повному обсязі, а оплата за неї здійснена в повному розмірі, поданий листок непрацездатності оплаті не підлягає, адже відсутній факт втрати заробітку з причини тимчасової непрацездатності працівника.

 

Якби за наведених умов працівник припинив виконання обумовлених договором робіт на період тимчасової непрацездатності, у зв’язку з чим отримав би оплату лише за фактично виконані роботи, тобто в меншому розмірі, листок непрацездатності працівнику оплатився б.

 

...читати далі →