Оплата праці та похідні слова до базових професій

Випуск №10 (жовтень, 2019)

 

Оплата праці та похідні слова до базових професійОлександр Власенко,

старший науковий співробітник відділу з наукового забезпечення питань зайнятості, соціального діалогу та стандартів праці НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики та НАН України, голова профспілки працівників Інституту

 

Класифікація професій і оплата праці працівників – здавалося б, що може бути спільного між цими двома напрямами. Але працівники, які прямо зацікавлені у питаннях оплати праці, розуміють, що назва професії поряд з іншими чинниками може безпосередньо впливати на розмір посадового окладу.

 

Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі – КП) займає не останнє місце під час вирішення питань оплати праці найманих працівників і безумовно дуже важливий. Отже, перед роботодавцем для визначення заробітної плати працівників на підприємстві, в установі, організації (далі – підприємство), поряд з іншим, постає на перший погляд невелика проблема правильного (здебільшого необхідного) розмежування за категоріями деяких посад у межах однієї професії, бо таке розмежування сприяє продуктивності праці і мотивує відповідних працівників. У цьому випадку використовують похідні слова до базових професійних назв робіт.

 

Давайте детальніше розглянемо використання похідних слів до базових професій. Саме в Додатку В (який обов’язковий) до КП, передбачено, що роботодавець може використовувати похідні слова до базових професійних назв робіт, які є у КП.

 

Серед них застосовують такі слова:

бригадний

дільничний

молодший

віце-

другий

помічник

гірничий

заступник

провідний

головний

змінний

старший

стажист (застосовується до професійних назв робіт розділів «Професіонали» та «Фахівці» на час проходження стажування зі збереженням коду базової професійної назви роботи)

учень (застосовується до професійних назв робіт робітників середньої кваліфікації на час проходження первинної професійної підготовки особами, яких щойно взяли на роботу)

 

Правильне застосування похідних слів

Застосування цих похідних слів, на перший погляд, не потребує будь-яких додаткових роз’яснень. Але часто виникають ситуації, в яких кадрові працівники не можуть правильно використовувати похідні слова до професій. На це звертають увагу фахівці, які уповноважені на відповідні перевірки щодо додержання вимог трудового законодавства.

 

Перевіряючі наголошують, що неправильне застосування похідних слів до професій — це порушення в оплаті праці.

 

Чи можна використовувати похідні слова «старший» і «молодший» до професій керівного складу? Чи можна похідні слова «головний», «заступник» і «помічник» рівноцінно застосовувати до назв посад, відповідні працівники яких обов’язково повинні мати повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра або спеціаліста?

 

...придбати повний випуск →