Оплата роботи в нічний час

Випуск №10 (жовтень, 2018)

 

Оплата роботи в нічний часНаталія КУРЛАЄВА,

бухгалтер з розрахунку заробітної плати, Intercomp Україна

 

Залежно від специфіки виробництва та галузі промисловості робота на підприємстві може проводитись і вночі. Розглянемо тему оплати нічних годин для різних категорій працівників

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Кодекс законів про працю України

(далі — КЗпП)

Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні (далі — Генеральна угода)

Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР (далі — Закон № 108)

Інструкція із статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від

13 січня 2004 року № 5 (далі — Інструкція № 5)

 

З початку 2017 року в Україні замість єдиної тарифної системи оплати праці з’явилися дві різні: тарифна та інші системи, які формуються на оцінках складності виконуваної роботи та кваліфікації працівників.

 

Системи оплати праці

Опис

Тарифна

У склад входять тарифні ставки, тарифні сітки, професійні стандарти (кваліфікаційні характеристики), схеми посадових окладів

Інші

Формуються на підставі оцінок складності виконуваних робіт і кваліфікації працівників

 

У тарифній системі оплати праці базою є тарифна ставка робітника 1-го тарифного розряду, яка не може бути меншою за мінімальний посадовий оклад (тарифну ставку), що у 2018 році складає 1 762 грн.

 

Визначаючи оклади (ставки) за іншими розрядами (посадами), до бази застосовують міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

 

Тарифну ставку (посадовий оклад) у бюджетній сфері встановлює Кабмін. У позабюджетній сфері підприємства самі визначають ставки в колективних договорах.

 

Мінімальна тарифна ставка не може бути нижче прожиткового мінімуму на 1 січня календарного року.

 

Інші системи оплати праці чітко не визначені законодавством, але орієнтовані на індивідуальний підхід до встановлення зарплати працівників залежно від їх особистих якостей і складності роботи, персонального внеску в результати роботи, професійної кваліфікації.

 

Безтарифна система передбачає гарантовану мінімальну частину оплати праці й непостійну частину, що залежить від результатів роботи.

 

Щоб впровадити «іншу систему оплати праці», її потрібно розробити та описати в колективному договорі. Роботодавець вводить систему оплати праці наказом, якщо колективний договір не укладався.

 

Коли працівник виконує місячну норму праці, роботодавець нараховує йому зарплату не менше 3 723 грн. Якщо ж нарахування менші за цей розмір, то здійснюється доплата до 3 723 грн.

 

У разі роботи працівника на умовах неповного робочого часу або невиконання місячної (годинної) норми праці, мінімальну зарплату визначають пропорційно. Відпускні, декретні, лікарняні, як і оплату за середнім заробітком, не враховують при забезпеченні гарантованого мінімального розміру зарплати, тому що це оплата за невідпрацьований час.

 

Найменші гарантії для оплати праці внутрішніх сумісників забезпечуються окремо за основним місцем роботи та за сумісництвом, тому що це різні трудові договори, які не пов`язані між собою юридично.

 

Соціальна гарантія

Розмір

Мінімальна заробітна плата

3 723 грн за місяць

22,41 грн за годину

Мінімальний розмір посадового окладу (тарифної ставки)

1 762 грн

Посадовий оклад (тарифна ставка) працівника

1-го тарифного розряду ЄТС

1 762 грн

 

Відповідно до статті 54 КЗпП нічним вважається час із 22:00 до 6:00 наступного дня. Тривалість роботи в нічний час повинна бути менше тривалості роботи в денний час на одну годину. Однак ця вимога може бути зігнорована, якщо її дотримання неможливе через особливі умови виробництва, а також у разі змінної роботи при шестиденному робочому тижні. Все це обов’язково має бути відображено в колективному договорі підприємства.

 

Стаття 55 КЗпП передбачає обмеження із залучення окремих категорій працівників підприємства до нічних робіт. Не дозволяється залучати до нічних робіт жінок, за винятком тих галузей, де це спричинено особливою необхідністю і дозволено як тимчасовий захід. Осіб з інвалідністю можна залучити до нічних робіт тільки з їхньої згоди та якщо це не суперечить їхнім медичним рекомендаціям. Крім того, відповідно до статті 55 КЗпП, заборонено залучати до роботи в нічний час:

1. вагітних жінок та жінок, що мають дітей віком до 3 років (ст. 176);

2. осіб, молодших 18 років (ст. 192);

3. інші категорії працівників, передбачені законодавством.

 

Порядок оплати роботи в нічний час визначено статтею 108 КЗпП: робота в нічний час оплачується у підвищеному розмірі, встановленому генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20 % тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час.

 

У статті 108 КЗпП йдеться про доплату в нічний час у підвищеному розмірі, але конкретно не вказано наскільки підвищеному.

 

Відповідно до Додатка 3 до Генеральної угоди доплата в нічний час має складати 35 % годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час. Оже, відповідно до цієї вимоги Генеральної угоди, у колективних договорах підприємств усіх форм власності за роботу в нічний час має бути встановлена доплата в розмірі не менше 35 % від тарифної ставки або посадового окладу.

 

Оскільки розмір доплати має складати не менше 35 %, вона може бути визначена в колективному договорі конкретного підприємства і в розмірі 50 % або 70 % і більше.

 

Крім Генеральної угоди є ще галузеві угоди, якими визначено додаткові вимоги, в тому числі й щодо оплати праці в нічний час. Галузеві угоди не повинні погіршувати положення працівників порівняно з вимогами чинної Генеральної угоди.

 

Якщо галузевою угодою відсоток підвищення оплати праці за роботу в нічний час установлений більше, ніж передбачено Генеральною угодою, то колективні договори підприємств цієї галузі не повинні погіршувати положення працівників підприємства порівняно з вимогами, визначеними в галузевій угоді. Колективні договори можуть його поліпшити (встановити відсоток доплати за роботу в нічний час вище, чим визначено в галузевій угоді), але не погіршувати.

 

У КЗпП і в Генеральній угоді йдеться про тарифну ставку або оклад. Але це оплата погодинна. А як здійснюється доплата за роботу в нічний час працівникам, яким встановлено відрядну систему оплати праці?

 

У Додатку 1 до Генеральної угоди йдеться про оплату за кожну годину роботи в нічний час і нічого не зазначено про збільшення відрядних розцінок на виготовлену працівником продукцію, роботи тощо (далі — продукцію). З цього виходить, що робітникам-відрядникам оплата за виготовлену в нічний час продукцію здійснюється за встановленими відрядними розцінками без якого-небудь їхнього збільшення. Але крім цього здійснюється доплата за кожну відпрацьовану в нічний час годину в розмірі не менше 20 % від годинної тарифної ставки працівника на погодинній системи оплати праці відповідного розряду.

 

Перш ніж проводити розрахунки доплати за відпрацьований нічний час, слід зазначити:

1) робота в нічний час може бути в межах установленої тривалості робочого часу, наприклад, коли за відпрацьовані в нічний час години працівнику скорочується денний робочий час. У цьому випадку працівник має право тільки на доплату за роботу в нічний час;

2) робота в нічний час може бути здійснена понад установленої тривалості робочого часу.

...придбати повний випуск →