Оскарження результатів перевірки Держпраці

Випуск №1 (січень, 2019)

 

Оскарження результатів перевірки ДержпраціГУНЧЕНКО Олександр,

приватний адвокат ЮК «Гунченко та партнери», заступник Голови ради адвокатів Харківської області

 

Питання здійснення перевірки посадовими особами Державної служби з питань праці наразі залишаються актуальними. До того ж мораторій на проведення заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на Держпраці та її територіальні органи не поширюється

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Кодекс адміністративного судочинства України

(далі — КАСУ)

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 4 квітня 2018 року № 877-V (далі — Закон № 877)

Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 295 (далі — Порядок № 295)

Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 509

(далі — Постанова № 509)

Положення про Державну службу України з питань праці, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 96

 

Відповідно до Порядку № 295 контроль за діяльністю суб’єктів господарювання здійснюється у формі інспекційних відвідувань або невиїзних інспекцій. Інші форми заходів контролю визначаються Законом № 877.

За наслідками проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складають акт і у разі виявлення порушень законодавства про працю — припис про їх усунення.

 

Якщо об’єкт відвідування не погоджується з інформацією, зазначеною в акті, підписувати акт необхідно із зауваженнями. Це дасть змогу в суді доводити порушення в діях інспектора. Зауваження можуть бути подані об’єктом відвідування не пізніше 3 робочих днів з дати підписання акта.

 

Приписи інспектора Держпраці є обов’язковими до виконання. У приписі зазначається строк для усунення об'єктом відвідування порушень законодавства про працю.

Винесений припис або вимогу інспектора можна оскаржити протягом 10 днів з дати їх отримання в адміністративному порядку. Скарга подається керівнику (його заступнику) відповідного територіального органу Держпраці.

 

Якщо суб'єкт господарювання  не погоджується з результатом розгляду його скарги, то рішення керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці оскаржується безпосередньо керівнику (його заступнику) Держпраці. Така скарга має бути розглянута у 30-денний строк з дати її надходження, якщо інше не встановлено законом.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Чинним законодавством не передбачено обов’язкової форми скарги чи певних вимог щодо її складення, а тому форма є довільною. Водночас, у ній необхідно зазначити всі наявні відомості у справі.

 

Зокрема, у скарзі зазначають повне найменування та місцезнаходження суб’єкта подання скарги, відомості щодо посадової особи Держпраці, яка винесла припис, також послідовно викладаються всі обставини, що свідчать про підстави для винесення припису, обставини, які спростовують протиправність дій (бездіяльності) відповідного суб'єкта господарювання.

 

У скарзі варто вказати, які документи, необхідні для вирішення справи, знаходяться у посадової особи, що винесла постанову. Також необхідно подати разом зі скаргою додатки, що підтверджують обставини на які посилається скаржник як на підстави своїх вимог та заперечень, обґрунтувавши це в тексті скарги.

 

Оскаржити припис інспектора Держпраці можна також у судовому порядку на підставі нормативних приписів КАСУ. Обов’язково слід вказати всі обставини, що впливають на розгляд судом справи, а також зазначити які документи знаходяться у відповідача та чому позивач позбавлений можливості їх подати суду. Водночас, для доведення протиправності дій інспектора та правильного висвітлення правової позиції, варто звертатися за правовою допомогою до кваліфікованого адвоката.

 

ПОСТАНОВА ПРО НАКЛАДЕННЯ ШТРАФУ ТА ЇЇ ОСКАРЖЕННЯ

На підставі акта про виявлені під час інспектування суб’єкта господарювання ознаки порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, посадовими особами Держпраці чи її територіальних органів можуть бути накладені штрафи.

 

Рішення стосовно розгляду справи про накладення штрафу приймається не пізніше ніж у 10-денний строк з дати складення акта. Розгляд справи здійснюється у 15-денний строк із дня прийняття рішення про розгляд.

За наслідками розгляду справи складають постанову про накладення штрафу. Якщо суб’єкт господарювання, на території якого здійснювалося інспекційне відвідування, вважає прийняту постанову протиправною, то він може оскаржити таке рішення в судовому порядку.

 

Скаргу подають у вигляді позовної заяви до місцевого загального суду як адміністративного суду або до окружного адміністративного суду, керуючись правовими приписами КАСУ.

Стосовно територіальної підсудності, суб'єкт господарювання або роботодавець може звернутися до суду на власний вибір: або за місцем знаходження підприємства, або за місцем знаходження відповідача — територіального органу Держпраці, який виніс постанову про накладення штрафу.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Відповідно до частини 2 статті 77 КАСУ в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача. Однак це не означає, що після подання позовної заяви суб’єкту господарювання не потрібно подавати докази та відстоювати власну правоту. Як свідчить судова практика, рішення на користь суб’єктів господарювання приймаються за наявності активної роботи позивача та продуманої правової позиції.

 

...придбати повний випуск →