ОСОБЛИВОСТІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ СКОРОЧЕННЯМ ШТАТУ

Випуск №9 (вересень, 2017)

 

 

Юлія ПАНАСЮК,

експерт з питань законодавства про працю

 

Попередити працівника про подальше скорочення штату можна і в період, коли він відсутній на роботі. Чи стосується це періоду, коли працівник мав тимчасову непрацездатність? З якого моменту потрібно вести облік часу щодо звільнення і чи можна надіслати повідомлення про подальше вивільнення рекомендованим листом?

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП)

Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України від 9 квітня 2008 року № 189

 

Звільнення працівників у зв’язку зі скороченням проводиться відповідно до пункту 1 статті 40 КЗпП як розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (далі — роботодавця). Відповідно до частини третьої статті 40 КЗпП не припускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення у зв’язку з нез’явленням на роботу протягом більш як чотирьох місяців поспіль унаслідок тимчасової непрацездатності, не враховуючи відпустки по вагітності й пологах, якщо законодавством не встановлено триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні), а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації.

 

ТЕРМІН

Тимчасова непрацездатність — непрацездатність особи внаслідок захворювання, травми або з іншої причини, що не залежить від факту втрати працездатності (пологи, карантин, догляд за хворим тощо), яка має тимчасовий зворотний характер під впливом лікування та реабілітаційних заходів, триває до відновлення працездатності або встановлення групи інвалідності, а в ряді інших причин — до закінчення причин відсторонення від роботи.

 

Тимчасова непрацездатність застрахованих осіб засвідчується листком непрацездатності.

Отже, звільнення працівника, який перебуває на лікарняному, тобто в період його тимчасової непрацездатності, заборонено законодавством, крім випадків, коли такий працівник не з’являвся на роботу протягом більш як чотирьох місяців поспіль унаслідок тимчасової непрацездатності, не враховуючи відпустки по вагітності і пологах, якщо законодавством не встановлено триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. Працівника може бути звільнено в перший робочий день після закінчення його непрацездатності. Як зазначалось вище, відповідно до статті 40 КЗпП установлюється заборона щодо звільнення працівника в період перебування у відпустці. Разом з тим, у частині першій статті 492 КЗпП зазначено, що про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці. У цьому випадку, персонально повідомити особу належним чином рекомендовано шляхом ознайомлення в письмовій формі або під розписку.

 

Оскільки працівник перебуває на лікарняному й повідомити його персонально неможливо, він має бути повідомлений про таке скорочення одразу після виходу на роботу та звільнений не раніше ніж через два місяці зо дня видання наказу про скорочення штатної чисельності.

 

Повідомлення про скорочення посади громадянин повинен отримати особисто в руки й за два місяці до дати його звільнення. Це повідомлення рекомендовано складати у двох примірниках: один залишається у працівника, а другий з його підписом зберігається в роботодавця (зазвичай — у відділі кадрів). Якщо працівник відмовляється отримати повідомлення про скорочення посади, слід скласти акт про відмову працівника від підпису, який підписується зазвичай трьома іншими працівниками і підшивається в особову справу працівника, посада якого подана на скорочення.

 

Алгоритм дій при повідомленні працівника про звільнення у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників

1. Видання наказу про скорочення штатної чисельності

2. Попередження працівника про подальше вивільнення під підпис

Видання наказу про скорочення штату та повідомлення працівника про подальше вивільнення потрібно зробити в один день.

 

КОМЕНТАР

Зі встановленого двомісячного терміну не виключається час перебування працівника у відпустці, період його тимчасової непрацездатності, час, протягом якого працівник був відсутній на роботі з поважних причин. Повноваження щодо попередження працівників про вивільнення зазвичай покладається на відділ кадрів підприємства або посадову особу, уповноважену щодо ведення кадрового обліку (в невеликих організаціях). Наголошуємо, що для уникнення непорозумінь з працівником, який підлягає вивільненню, попередження про скорочення краще оформлювати письмово. Законом не встановлено форми та порядку такого попередження. Тобто його можна зробити як усно, так і письмово. Але щоб уникнути спору про те, чи вчасно працівника було попереджено про його вивільнення, і щоб у працівника не виникало сумніву, що попередження надійшло саме від посадової особи, яка має право приймати та звільняти працівників, тобто керівника підприємства чи установи, доцільно вручати працівникові під розписку письмове попередження за підписом керівника підприємства чи начальника відділу кадрів. Не рекомендується надсилати таке попередження поштою, навіть рекомендованим листом, оскільки тоді працівник може посилатися на те, що він особисто його не одержував, а можливо його одержав хтось із членів сім’ї і йому не передав. Усне попередження доцільно підтвердити відповідною розпискою працівника (додаток 1).

 

ДОДАТОК 1

РОЗПИСКА

Мене, бухгалтера бухгалтерії Нижник Тетяну Василівну, 20 березня 2017 року попереджено, що відповідно до наказу ТОВ «Оптиком» від 15 березня 2017 року № 15-ОД «Про внесення змін до штатного розпису та скорочення чисельності працівників ТОВ «Оптиком» посада бухгалтера бухгалтерії, яку я обіймаю, з 22 травня 2017 року скорочується і я підлягаю вивільненню.

Мої права відповідно до чинного законодавства мені роз’яснено.

 

20.03.2017    Нижник     Т. В.

 

...далі читайте на сторінці 7, випуск №9 (вересень, 2017)