Особи з інвалідністю: дотримання нормативу працевлаштування

Особи з інвалідністю: дотримання нормативу працевлаштуванняВипуск №9 (вересень, 2019)

 

Марина Костенко,

адвокат АО «Адвокатська фірма «Єфімов та партнери»

 

Законодавство

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21 березня 1991 р. № 875-XII (далі — Закон № 875)

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації норм Законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та «Про зайнятість населення» від 31 січня 2007 р. № 70 (далі — Постанова № 70)

 

Стаття 2 Закону № 875 визначає, що особою з інвалідністю є особа зі стійким розладом функцій організму, що під час взаємодії з зовнішнім середовищем може спричинити обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.

 

Інвалідність як міра втрати здоров’я визначається шляхом експертного обстеження в органах медико-соціальної експертизи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

 

Положення про медико-соціальну експертизу затверджує Кабінет Міністрів України з урахуванням думок громадських організацій осіб із інвалідністю.

 

На виконання такої норми Постановою Кабміну від 3 грудня 2009 р. № 1317 затверджено Положення про медико-соціальну експертизу. Цим Положенням встановлено, що в разі визнання комісією (МСЕК) особи такою, яка має інвалідність, комісія видає довідку й індивідуальну програму реабілітації – саме такі документи є належним підтвердженням визнання працівника особою з інвалідністю.

 

Нормативи

Головні нормативні акти, які регулюють питання працевлаштування осіб із інвалідністю — Закон № 875, Постанова № 70

Так, законом встановлено, що підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю (далі – роботодавці) зобов’язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування осіб із інвалідністю, зокрема спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, які передбачені законодавством (ст. 18 Закону № 875).

 

Щодо законодавчо встановлених нормативів робочих місць для працевлаштування осіб із інвалідністю, то встановлено таку їхню кількість:

• % середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік,

якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця.

 

Роботодавці самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування осіб із інвалідністю відповідно до цього нормативу, відтак, під час розрахунку кількість робочих місць округлюють до цілого значення та самостійно здійснюють працевлаштування осіб із інвалідністю. Зазначимо, що в межах зазначених нормативів здійснюють також працевлаштування осіб із інвалідністю внаслідок психічного розладу відповідно до ЗУ «Про психіатричну допомогу».

 

До виконання цього нормативу робочих місць може бути зараховане забезпечення роботою осіб із інвалідністю шляхом створення господарських об’єднань.

 

...придбати повний випуск →