ПЕРЕРИВАННЯ ВІДПУСТКИ для догляду за дитиною до 3 років

Випуск №3 (березень, 2018)

 

 

Юлія ОСАДЧА,

експерт з кадрових питань

 

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку — право, а не обов’язок працівниці. Тож за її бажанням цю відпустку можна перервати та відновити в будь-який момент. Про нюанси, які потрібно знати з цього питання роботодавцю — читайте у статті

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП)

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21 листопада 1992 року № 2811-XII (далі — Закон № 2811)

Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504)

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 (далі — Інструкція № 58)

 

Відповідно до статті 179 КЗпП та статті 18 Закону № 504 після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Підприємство за рахунок власних коштів може надавати жінці частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості.

 

На період відпустки для догляду за дитиною за працівником зберігається місце роботи (посада) та виплачується допомога відповідно до законодавства (ст. 2 Закону № 504).

 

Відпустка для догляду за дитиною надається за заявою особи повністю або частково в межах установленого періоду та оформляється наказом власника або уповноваженого ним органу.

 

Працівник може на свій розсуд у будь-який час припинити відпустку для догляду за дитиною, а потім знову піти в таку відпустку або, перебуваючи в такій відпустці, приступити до роботи на умовах неповного робочого часу.

 

Особа, що перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, не може бути звільнена з ініціативи роботодавця, крім випадку повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням (ч. 3 ст. 184 КЗпП).

 

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ

Єдине, що потрібно зробити особі, щоб перервати відпустку для догляду за дитиною до 3 років — це подати відповідну заяву у відділ кадрів. Її можна написати довільно, але обов’язково треба зазначити дату бажаного початку роботи (зразок 1).

 

Оскільки відпустка для догляду за дитиною — це невід’ємне право, а не обов’язок, то попереджати заздалегідь керівництво або відділ кадрів, перед тим, як подавати заяву про вихід на роботу, не потрібно.

 

Кадровик, одержавши заяву про вихід на роботу, створює відповідний внутрішній наказ (зразок 2), який повинен підписати керівник організації. На його підставі працівнику буде нараховуватися зарплата з моменту повернення на роботу.

 

На період перебування працівниці у відпустці для догляду за дитиною роботодавець має право прийняти іншого працівника для заміщення тимчасово не зайнятої посади до фактичного виходу на роботу жінки, що знаходиться у відпустці. З таким працівником укладається строковий трудовий договір (ст. 23 КЗпП).

 

Якщо у працівника закінчилась відпустка для догляду за дитиною або ж такий працівник виявив бажання приступити до роботи на умовах неповного робочого часу, перебуваючи в цій відпустці, то він виходить на посаду, яку обіймав до отримання цієї відпустки. Інший працівник, який на час перебування зазначеного працівника у відпустці працював на цій посаді за строковим трудовим договором, підлягає звільненню за пунктом 2 статті 36 КЗпП (закінчення строкового трудового договору).

 

До трудової книжки не вноситься запис про надання та переривання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, оскільки це не передбачено Інструкцією № 58.

 

ВИПЛАТА ДОПОМОГИ

Доволі часто переривання відпустки по догляду за дитиною пов’язують з припиненням виплати державної допомоги. Але ще з 1 липня 2014 року допомога при народженні дитини та допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку об’єднана в один вид — допомогу при народженні дитини — і призначається в єдиному розмірі 41 280 грн незалежно від того, яка дитина за черговістю (перша, друга, третя чи кожна наступна). Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 грн, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами (ст. 12. Закону № 2811). У такому ж розмірі виплачуватиметься допомога при усиновленні дитини.

 

...читати далі →