Пільгова пенсія: медичні працівники Списку № 1 та Списку № 2

Випуск №2 (лютий, 2019)

 

Юридична служба журналу

 

Медичні працівники мають право на пенсію за вислугу років та (або) на пенсію за віком на пільгових умовах. Це залежить від того, яку посаду обіймала особа та в якому саме закладі охорони здоров’я вона працювала. У разі якщо особа одночасно має право на різні види пенсії, призначається один з них. При цьому розмір пенсії в обох випадках визначається відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-IV. Розглянемо, які особливості призначення пенсії за вислугу років та пенсії за віком на пільгових умовах для медичних працівників

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 року № 1788-XII

(далі — Закон № 1788)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 24 червня 2016 року № 461 (далі — Постанова № 461)

Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010»

(далі — КП)

Порядок застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18 листопада 2005 року № 383 (далі — Порядок № 383)

 

Робота медичних працівників належить до категорії не лише дуже відповідальних, а й робіт, що за умовами праці прирівнюються до тяжких і шкідливих (особливо тяжких і шкідливих), що підтверджується у вітчизняних нормативно-правових документах. Так, діяльність лікарів та молодшого медичного персоналу враховано, серед іншого, у Постанові № 461, яку було прийнято відповідно до статті 13 Закону № 1788.

 

Представники медицини можуть «знайти себе» як у Списку № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (далі — Список № 1), так і у Списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах(далі — Список № 2), про що і йтиметься далі.

 

НА КОГО ПОШИРЮЮТЬСЯ ПІЛЬГИ?

Щодо Списку № 1, то в підрозділі 1 «Підземні роботи в шахтах, рудниках і копальнях на видобуванні корисних копалин, в геологорозвідці, на дренажних шахтах, на будівництві шахт, рудників, копалень» розділу І «Гірничі роботи» цього Списку вказано медперсонал підземних пунктів охорони здоров’я, зайнятий повний робочий день на підземних роботах. Відповідні професії містяться у КП, наприклад, «Лікар пункту охорони здоров'я» із кодом КП 2221.2.

 

Розділ XIX «Охорона здоров’я» Списку № 1 охоплює низку професій лікарів та молодшого медичного персоналу (таблиця 1).

 

Таблиця 1

Професії медичних працівників, які містяться у розділі XIX «Охорона здоров’я» Списку № 1

Категорії медичних працівників

Приклади

професійних назв робіт у КП

Код КП

Лікарі-рентгенологи, а також лікарі, зайняті у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок)

Лікар-анестезіолог

2221.2

Лікар-кардіолог

2221.2

Лікар-хірург судинний

2221.2

Лікар-хірург серцево-судинний

2221.2

Лікар-нейрохірург

2221.2

Лікар-рентгенолог

2229.2

Молодші спеціалісти з медичною освітою рентгенівських відділень (кабінетів), а також молодші спеціалісти з медичною освітою, зайняті у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок)

Фельдшер

3221

Сестра медична операційна

3231

Сестра медична стаціонару

3231

Санітарка-прибиральниця

5132

 

Аналіз Списку № 2 показує, що в ньому позиції медичних працівників сконцентровано в розділі XXIV «Охорона здоров'я та соціальна допомога». Так, професії і посади на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, можуть мати:

Медичні і фармацевтичні працівники, які заразилися під час виконання службових обов’язків вірусом імунодефіциту людини

Молодші медичні сестри (санітарки-прибиральниці) патологоанатомічних бюро, центрів, відділень, прозекторських, моргів

Працівники, зайняті в протичумних закладах

Працівники, які безпосередньо обслуговують хворих:

• у туберкульозних та інфекційних закладах, відділеннях, кабінетах — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

• у лепрозоріях — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

• у психіатричних (психоневрологічних) лікувально-профілактичних закладах (відділеннях), будинках дитини — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

• у будинках-інтернатах для психічно хворих, дитячих будинках-інтернатах для розумово відсталих дітей системи соціального забезпечення — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

• у підземних лікарнях, розташованих у відпрацьованих соляних шахтах (лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині; робітники, які працюють під землею для підтримки в нормальному стані шахтних виробок лікарень);

• в опікових і гнійних відділеннях — лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

• в онкологічних закладах (підрозділах), центрах, диспансерах (лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині, зайняті у відділеннях і кабінетах хіміотерапії; молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині, зайняті у дитячих відділеннях);

• у рентгенівських відділеннях (кабінетах) — молодші медичні сестри з догляду за хворими

 

Якщо узагальнити конкретні професії та посади медичних працівників у Списку № 2, певним чином типізувати їх, то стає очевидним, що їхній перелік цілком може мати такий вигляд:

• Санітарка-прибиральниця (код КП 5132);

• Молодша медична сестра (код КП 5132);

• Лікар-інфекціоніст (код КП 2221.2);

• Лікар-імунолог (код КП 2221.2);

• Молодша медична сестра з догляду за хворими (код КП 5132);

• Сестра-господиня (код КП 4131);

• Лікар-пульмонолог (код КП 2221.2);

• Лікар-дерматовенеролог (код КП 2221.2);

• Лікар-онколог (код КП 2221.2) тощо.

 

Якщо позиціями Списків № 1 і № 2 передбачені працівники, зайняті в певному напрямі медицини без зазначення найменування професій (посад), такі позиції поширюються на всіх медичних працівників незалежно від найменування їх професій (посад).

 

...придбати повний випуск →