ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ З ЕВАКУАЦІЇ

Випуск №1 (січень, 2018)

 

 

Тетяна МИРОНЕНКО,

головний редактор відділу проектів з екології та енергетики,

Журналу головного інженера ТОВ «ТЕХ МЕДІА ГРУП»

 

Жодне підприємство не може бути стовідсотково впевнене у відсутності загрози, щодо виникнення або самого виникнення надзвичайних ситуацій. А отже, для убезпечення працівників, на підприємствах має проводитися планування заходів з евакуації

 

Планування заходів з евакуації населення та матеріальних і культурних цінностей у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій та із зон збройних конфліктів (далі – планування евакуації) покладається на суб’єкти господарювання, відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Методики планування заходів з евакуації» від 10 липня 2017 року № 579.

 

Для планування евакуації на суб’єктах господарювання утворюються комісії з питань евакуації (зразок).

Якщо на суб’єкті господарювання працює менше, ніж 50 осіб, то призначається особа, яка виконує функції комісії з питань евакуації.

 

Планування евакуації здійснюється на підставі рішення комісії (особи) з питань евакуації відповідного рівня, у якому визначаються:

― аналіз ситуації, що склалася або може скластися;

― райони (населені пункти), у яких необхідно здійснювати заходи з евакуації;

― безпечні райони (населені пункти) для розміщення евакуйованого населення та матеріальних і культурних цінностей;

― час початку евакуації населення та матеріальних і культурних цінностей та час закінчення;

― порядок вивезення населення (виведення пішки) та матеріальних і культурних цінностей транспортними засобами;

― організація управління евакуацією;

― заходи забезпечення евакуації населення та матеріальних і культурних цінностей.

 

План приймання та розміщення евакуйованого населення в безпечному районі розробляється комісією з питань евакуації місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, на території якого планується розміщення евакуйованого населення та матеріальних і культурних цінностей.

 

Розробка плану евакуації

Для завчасного планування евакуаційних заходів комісіями (особою) з питань евакуації суб’єктів господарювання розробляється план евакуації працівників.

 

Плани евакуації населення (працівників):

― розробляються комісією (особою) з питань евакуації;

― підписуються її головою (особою);

― затверджуються керівником органу (суб’єкта господарювання), який утворив таку комісію;

― погоджуються органом, на території якого планується розміщення евакуйованого населення.

До плану евакуації населення (працівників) можуть додаватися необхідні розрахунки, схеми, графіки тощо.

 

Плани щороку уточнюються до 1 березня станом на 1 січня поточного року. Унесення змін до планів засвідчується підписом голови комісії з питань евакуації.

 

Плани евакуації населення (працівників) суб’єктів господарювання складаються з текстової частини та карти або схеми.

 

...читати далі →