ПОДАЄМО КАДРОВУ ЗВІТНІСТЬ У 2018 РОЦІ: установи, форми, дати

Випуск №2 (лютий, 2018)

 

 

Юридична служба журналу

Подання кадрової звітності потребує від працівників відділу кадрів значної та відповідальної праці. Кадрова звітність, як і будь-яка інша, має чіткі строки виконання й подання, а також свої особливості. Розглянемо умови та вимоги щодо звітування з боку кадрових служб

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про військово-транспортний обов’язок» від 28 грудня 2000 року № 1921 (далі — Постанова № 1921)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17 червня 2015 року № 413 (далі — Постанова № 413)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» від 7 грудня 2016 року № 921 (далі — Постанова № 921)

Наказ Мінпраці України «Про затвердження форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» та Інструкції щодо заповнення форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» від 10 лютого 2007 року № 42 (далі — Наказ № 42)

Наказ Мінсоцполітики України «Про затвердження Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню» від 16 травня 2013 року № 271 (далі — Наказ № 271)

Наказ Мінсоцполітики України «Про затвердження форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядку її подання» від 31 травня 2013 року № 316 (далі — Наказ № 316)

Наказ Мінсоцполітики України «Про затвердження форми звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці» та Порядку її подання» від 31 травня 2013 року № 317 (далі — Наказ № 317)

Наказ Мінсоцполітики України «Про затвердження форми звітності № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців» та Порядку її подання» від 7 серпня 2015 року № 815 (далі — Наказ № 815)

Наказ Держстату України «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» від 10 червня 2016 року № 90 (далі — Наказ № 90)

Наказ Держстату України «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-наука (річна) «Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок» від 24 червня 2016 року № 104 (далі — Наказ № 104)

Наказ Держстату України «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці» від 26 червня 2017 року № 150 (далі — Наказ № 150)

 

Перш ніж розглянути форми звітності нагадаємо про те, що кадровики беруть участь у складанні та підготовці певної кадрової інформації для інших підзвітних структур як то бухгалтерія чи планово-фінансовий відділ.

 

Отже, розглянемо до яких саме державних органів надається кадрова звітність.

ЩО ПОДАВАТИ

ЯК ПОДАВАТИ

КОЛИ ПОДАВАТИ

Державна фіскальна служба України

Якщо роботодавець має намір прийняти працівника, до цього органу державної влади подається «Повідомлення про прийняття працівника на роботу»*. Цю форму затверджено Постановою № 413

Подається до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Кадровик готує інформацію та передає її до бухгалтерії

До початку трудових відносин із найманим працівником

Державна служба статистики України

Форма № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці»*, затверджена Наказом № 90

Подається юридичними особами, відокремленими підрозділами юридичних осіб за переліком, визначеним Держстатом до Територіального органу, один раз на місяць

Не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом

Форма № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці»*, затверджена Наказом № 90

Аналогічно до попереднього пункту, але один раз на квартал

Не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом

Форма № 3-наука (річна) «Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок за 2017 рік»*, затверджена Наказом № 104

Аналогічно до попереднього пункту, але один раз на рік

Не пізніше 28 лютого 2018 року

Форма № 1-ПВ (умови праці) (раз на 2 роки) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці»*, затверджена Наказом № 150

Аналогічно до попереднього пункту, але один раз на 2 роки

Не пізніше 28 лютого 2018 року

Форма № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)»**, затверджена Наказом № 316

Подають за наявності у роботодавця попиту на робочу силу (вакансії). Подається районним, міським, районним у містах і міськрайонним центрам зайнятості (незалежно від місцезнаходження)

Не пізніше ніж через 3 робочі дні з дати відкриття вакансії

Державна служба зайнятості України

Форма № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці»**, затверджена Наказом № 317

Подається у разі запланованого масового вивільнення працівників на підставі першого пункту статті 40 КЗпП

Не пізніше ніж за 2 місяці до масового вивільнення працівників

Форма № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва в працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців» за 2017 рік**, затверджена Наказом № 815

Подається районним, міським, міськрайонним, районним у містах органам державної служби зайнятості

Щорічно

(не пізніше 15 січня 2018 року)

Звіт «Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 2017 рік»**. Відповідний звіт міститься в Наказі № 271

Надають регіональному чи базовому центру зайнятості, його філіям (за наявності) незалежно від місцезнаходження

Не пізніше

1 лютого 2018 року

Фонд соціального захисту інвалідів

Форма № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» за 2017 рік***, затверджена Наказом № 42

Подають до відділення Фонду соціального захисту інвалідів за місцем реєстрації підприємства

Щорічно

(не пізніше 1 березня 2018 року)

Військовий комісаріат

Список громадян 2002 року народження, які підлягають приписці до призовної дільниці

Кадровики складають і подають список відповідно до Постанови № 921

Щорічно

(не пізніше 1 грудня 2018 року)

Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобах і техніці, станом на ____ _________ 20___ р.****

Подають до військового комісаріату за місцем знаходження згідно з Постановою № 1921

Двічі на рік

(до 20 червня 2018 року та 20 грудня 2018 року)

 

*Кадровики беруть участь у заповненні форм.

**Кадрові звіти (форми) складаються та подаються безпосередньо кадровиками (особами, на яких покладено функції кадрового діловодства).

***Кадровик бере участь у підготовці разом з бухгалтерією.

****Кадровик бере участь у підготовці.

 

...читати далі →