Порядок надання творчої відпустки

Випуск №7 (липень, 2018)

 

 

ПРАЦЕВЛАШТОВУЄМО ОСОБУ З ІНВАЛІДНІСТЮ: що потрібно пам’ятати?Наталія ПАНЧЕНКО,

експерт з кадрових питань

 

Одним із видів відпочинку, передбаченим законодавчою базою України, є творча відпустка, що надається лише з метою реалізації певних творчих здібностей особи. Проте не всі працівники, зважаючи на мету зазначеного виду відпочинку, можуть оформити таку відпустку. Отже, кому та як правильно оформити творчу відпустку, визначити її тривалість, а також про інші питання, пов’язані з творчим відпочинком, далі у статті

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП)

Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504)

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-ХІV (далі — Закон № 1105)

Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII (далі — Закон № 2145)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» від 19 січня 1998 року № 45 (далі — Постанова № 45)

 

Більшість працівників кадрової служби відразу погодяться, що майже ніколи не стикалися з ситуаціями, коли працівник має намір оформити творчу відпустку. Цей вид відпустки не є популярним видом відпочинку в порівнянні зі щорічними відпустками, відпустками без збереження заробітної плати тощо. Та це й не дивно, адже потрібно розуміти, що не кожен працівник має право оформити творчу відпустку, зважаючи на мету та завдання творчого відпочинку. Більше того, не кожна творча діяльність працівника підпадає під норми законодавства, на підставі яких надається творчий відпочинок.

 

Отже, зважаючи на мету, працівник може оформити творчу відпустку в кількох випадках:

Мета відпустки

Підстава

закінчення дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук

пункт 1 статті 77 КЗпП,

пункт 1 Постанови № 45

написання підручника

пункт 1 статті 77 КЗпП

написання монографії, довідника

пункт 1 Постанови № 45

 

Отримати творчий відпочинок може особа, яка працює на підприємстві, в установі, організації. Форма власності роботодавця не впливає на оформлення такого відпочинку.

 

СИТУАЦІЯ

Працівник працює в ТОВ «Оріон» повних 4 місяці. Чи може він оформити творчу відпустку повної тривалості до настання 6-місячного терміну безперервної роботи в нинішнього роботодавця?

 

Так, може.

Частиною 2 статті 79 КЗпП установлено, що відпустки повної тривалості не надаються до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи. Наведена норма стосується кількох видів відпусток (ч. 1 ст. 79 КЗпП), під дію якої не підпадає творча відпустка.

Працівник має право оформити творчу відпустку, працюючи в ТОВ «Оріон» тільки 4 повних місяці. Термін роботи не впливає на час отримання днів відпочинку для написання наукової праці, дисертаційної роботи тощо, тобто творчої відпустки.

 

Невикористана творча відпустка повної тривалості або її частина не підлягає грошовій компенсації у разі звільнення.

 

До речі, пункт 2 Постанови № 45 вносить обмеження щодо працівників, яким гарантується право на творчий відпочинок. Навіть за умови збереження мети відпустки, вона може надаватися лише працівникові, який успішно поєднує основну діяльність із науковою роботою. Зважаючи на цю обставину, особа, яка навчається, повинна подати такі документи, що затверджені пунктом 2 Постанови № 45:

• заява працівника для отримання відпустки (зразок 1);

• рекомендація наукової (науково-технічної) ради центрального органу виконавчої влади або вченої ради вищого навчального закладу III–IV рівня акредитації чи науково-дослідного інституту відповідного профілю про доцільність надання творчої відпустки (зразок 2).

 

Творчий відпочинок надається працівникам поряд з іншими відпустками, передбаченими законодавством та оформляється відповідним наказом (зразок 3).

 

Для отримання рекомендації про доцільність надання творчої відпустки здобувач наукового ступеня повинен зробити наукову доповідь на засіданні кафедри, відділу або лабораторії, де проводиться наукова робота. За результатами доповіді кафедра, відділ, лабораторія подають вченій раді мотивований висновок з обґрунтуванням тривалості творчої відпустки.

 

Творча відпустка не надається:

для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата особі, яка закінчила аспірантуру

для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня доктора особі, яка закінчила докторантуру

особі, яка здобуває один і той самий ступінь повторно

 

Працівник-сумісник може оформити творчу відпустку тільки за основним місцем роботи.

 

Якщо період перебування у творчій відпустці збігається зі щорічною основною відпусткою, відповідно до затвердженого графіка відпусток, то щорічний відпочинок переноситься. Перенесення таких відпусток відбувається на підставі статті 80 КЗпП. До речі, в чинному законодавстві відсутня норма, яка б регулювала періодичність надання творчих відпусток працівникам.

 

ТРИВАЛІСТЬ ВІДПУСТКИ

Тривалість творчого відпочинку відрізняється зважаючи на мету відпустки, що є цілком виправданим. Кількість днів творчого відпочинку визначено Постановою № 45.

 

Мета відпустки

Тривалість відпустки

Норма Постанови № 45

закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

до 3 місяців

пункт 2

закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук

до 6 місяців

 

написання підручника, наукової праці (монографія, довідник тощо)

до 3 місяців

пункт 3

 

Відпустка для написання підручника, наукової праці (монографія, довідник тощо) надається на підставі заяви працівника та довідки видавництва про включення підручника чи наукової праці до плану випуску видань на поточний рік. Головні засади видавничої справи, її організація, виготовлення, розповсюдження видавничої продукції та інші завдання визначено Законом України «Про видавничу справу» від 5 червня 1997 року № 318/97-ВР.

 

Якщо підручник чи наукова праця створюється авторським колективом, творча відпустка надається одному з його членів за письмовою заявою, підписаною всіма членами авторського колективу.

 

...придбати повний випуск →