Посади «менеджерів»: коли їх доцільно вводити до штатного розпису?

Випуск №11 (листопад, 2019)

 

Посади «менеджерів»: коли їх доцільно вводити до штатного розпису?Клименко Олександр,

старший науковий співробітник відділу наукового забезпечення питань економіки праці

та розвитку професійно-класифікаційної сфери ДУ НДІ соціально-трудових відносин Мінсоцполітики України

 

На багатьох підприємствах, установах, організаціях (далі – підприємствах) є досить популярними «менеджерські посади» найрізноманітніших спеціалізацій. Водночас під час введення таких посад до штатного розпису не завжди дотримуються вимог національної та міжнародних систем професійної класифікації.

 

Кого можна вважати «справжнім менеджером»?

В основі терміну «менеджер» лежить англійське слово (іменник) manager, яке, у свою чергу, утворене від англійського дієслова to manage. Саме ж англійське дієслово to manage перекладається на українську як «управляти», «керувати», «завідувати» тощо. Відповідно, англійський іменник manager може перекладатися на українську як власне «менеджер» (запозичений в українську мову іншомовний термін), так і «управитель», «управлінець», «керівник», «керуючий» «завідувач» тощо (традиційні для української мови терміни, що позначають різних керівників).

 

На практиці і в науково-методичній літературі існують різні теорії або підходи щодо процесів управління організаціями та/або людьми (персоналом), що зумовлює застосування різних термінів і понять до цих процесів. Наприклад, одні науковці та практики розглядають поняття «управління» (організаціями, людьми) та «менеджмент» як синонімічні. Інші вважають, що це різні речі, тому що мета «управління» та «менеджменту» різна, а також для процесів «управління» та «менеджменту» є характерними різні методи та засоби.

 

Наприклад, багато таких науковців вважає, що для процесу «управління» характерніші командно-адміністративні методи, а для процесу «менеджменту» — ринкові. Деякі з них для того, щоб розділяти поняття «управління» та «менеджмент» навіть використовують спеціально вигадане дієслово (кальку з англійської мови), яке відсутнє в офіційній українській мові – «менеджувати» (на противагу до «управляти»).

 

...придбати повний випуск →