«ПОТІМ ВІДПОЧИНЕШ», або Переривання та перенесення щорічної відпустки

Випуск №8 (серпень, 2018)

 

 

«ПОТІМ ВІДПОЧИНЕШ», або Переривання та перенесення щорічної відпусткиНаталія ПАНЧЕНКО,

експерт з кадрових питань

 

Сторони трудового процесу заздалегідь погоджують графік відпусток, однак можуть виникнути непередбачувані ситуації. Для їх вирішення працівникові потрібно продовжити або перенести відпустку. Про те, як це правильно оформити, а також про особливості цієї процедури — далі у статті

 

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП)

Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504)

Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455 (далі — Інструкція № 455)

 

Кожен працівник має право на відпочинок, адже це гарантується законодавчою базою України. Відповідно до частини першої статті 2 Закону № 504, право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

 

Звичайно, через низку обставин працівник може не скористатися правом на відпочинок. Чинною законодавчою базою передбачено кілька варіантів для вирішення такої ситуації:

Перенесення або продовження

Переривання

Відпустка переноситься або продовжується на кількість днів тимчасової непрацездатності працівника

Невикористані дні відпочинку через відкликання з відпустки переносяться на інший період

 

ПРОДОВЖЕННЯ ТА ПЕРЕНЕСЕННЯ ЩОРІЧНОЇ ВІДПУСТКИ

Працівник, перебуваючи на відпочинку, може захворіти. Відповідно до статті 78 КЗпП, дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої в установленому порядку, не включають до щорічних відпусток. Відпустка підлягає продовженню тільки на число днів непрацездатності, що гарантується пунктом 1 частини другої статті 11 Закону № 504.

 

Звичайно, для продовження кількості днів відпочинку, потрібно надати роботодавцеві листок непрацездатності, засвідчений в установленому порядку. На його підставі роботодавець видає відповідний наказ.

 

Документ, листок непрацездатності, заповнюється відповідно до встановлених норм Інструкції № 455. Важливо зазначити, що рішення про те, як використати дні відпустки, втрачені через хворобу, приймає працівник.

За згодою двох сторін трудового процесу (роботодавця та працівника) встановлюється новий термін надання днів відпочинку.

 

Дні відпустки, якими працівник не скористався через хворобу, роботодавцю потрібно надати в обов’язковому порядку та оформити відповідні кадрові документи (п. 5 листа Міністерства соціальної політики України «Щодо закінчення строкового трудового договору» від 31 січня 2012 року № 30/13/133-12).

 

Особливості підтвердження непрацездатності

Листок непрацездатності ― головний документ, що підтверджує тимчасову втрату працездатності працівника. Відповідно до листа Міністерства праці та соціальної політики України «Щодо довідки, яка є підставою для перенесення відпустки під час хвороби» від 20 серпня 2010 року № 233/18/99-10 передбачений інший документ, що прирівнюється до листка непрацездатності. Щорічна основна відпустка може бути перенесена чи продовжена на інший період у разі надання працівником довідки про проходження обстеження у спеціалізованому лікувально-профілактичному закладі.

 

СИТУАЦІЯ 1

Працівниця перебуває в щорічній основній відпустці, тривалістю 14 календарних днів (10.07.2018 ― 23.07.2018). 24 липня вона має приступити до виконання посадових обов’язків. Працівниці видано листок непрацездатності на 10 днів (11.07.2018 ― 20.07.2018). Документ засвідчений в установленому порядку. Коли та на який термін працівниці продовжити щорічну відпустку? Коли їй потрібно стати до роботи?

 

Відповідно до чинного законодавства щорічна основна відпустка продовжується з 24 липня 2018 року, адже в цей день працівниця мала приступити до виконання посадових обов’язків. Відпустка продовжується за умови, якщо працівниця вирішила продовжити частину щорічної основної відпустки. Працівниця перебуватиме у відпустці ще 10 к. д., тобто відпустка продовжується на кількість днів тимчасової непрацездатності, як це вказано в пункті 1 частини другої статті 11 Закону № 504.

 

У частині 4 статті 80 КЗпП зазначено, що відпустка продовжується без перерви. 2 серпня ― останній день відпустки, враховуючи дні хвороби. 3 серпня працівниця має вийти на роботу. Оплата листка непрацездатності проводиться в установленому законом порядку.

 

Хвороба дитини під час щорічної відпустки

У період перебування працівника у відпустці може захворіти його дитина. Для такої ситуації законодавством передбачений інший алгоритм дій. Доречно звернути увагу і на оплату листка непрацездатності в такому випадку.

 

СИТУАЦІЯ 2

Працівниця перебуває в щорічній основній відпустці, тривалістю 14 к. д. (10.07.2018 ― 23.07.2018). 24 липня вона має приступити до виконання посадових обов’язків, але 23 липня їй довелося звернутися до дитячої поліклініки через незадовільний стан здоров’я дитини. Працівниця має можливість отримати листок непрацездатності через хворобу дитини на 5 к. д.

 

Чи продовжать працівниці відпустку на 5 к. д. через хворобу дитини? Якого числа вона має приступити до виконання посадових обов’язків?

Листок непрацездатності видається з 24 липня (24.07.2018 ― 27.07.2018), тобто із дня, коли працівниця має вийти на роботу після закінчення частини щорічної основної відпустки.

Варто звернути увагу на пункт 3.11 Інструкції № 455, в якому вказано, якщо мати або інша працююча особа, яка доглядає за хворою дитиною, перебуває у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, то листок непрацездатності видається з дня, коли мати або інша працююча особа, яка здійснює догляд за хворою дитиною, повинна стати до роботи після завершення відпустки. Тобто ― це 24 липня.

28 липня у працівниці закінчується лікарняний. 30 липня працівниця має приступити до виконання посадових обов’язків, так як 28 і 29 липня ― вихідні дні.

Якби лікарняний продовжувався, то змінювалася б і дата виходу на роботу.

 

Перенесення щорічної відпустки

Перенесення відпустки може бути спричинене не лише втратою працездатності. В законодавстві містяться й інші підстави перенесення днів відпочинку.

 

Відпустка продовжується або переноситься у випадку:

тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку

виконання працівником державних або громадських обов’язків, якщо згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати

настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалістю 126 к. д.

збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням

 

На вимогу працівника щорічна відпустка переноситься за наявністю кількох підстав:

Підстава

Норма Закону № 504

Роботодавець не повідомив працівника про час надання відпустки, тобто відсутнє письмове попередження за два тижні до відпочинку, спираючись на складений та затверджений графік відпусток для трудового колективу на рік

Пункт 1 частини першої

статті 11

Працівникові своєчасно не виплатили заробітну плату за час щорічної відпустки

Пункт 2 частини першої

статті 11

 

Невикористані дні відпочинку через перебування на лікарняному працівник може перенести на інший період, враховуючи при цьому:

• невикористані дні відпустки працівник має використати не пізніше 12 місяців після закінчення того робочого року, за який вона надавалася (ч. 2 ст. 12 Закону № 504);

• терміни надання невикористаних днів відпочинку визначає роботодавець.

 

Ініціатором перенесення відпустки може виступати роботодавець. У такому разі щорічна основна відпустка переноситься тільки за письмової згоди працівника, що вказано в частині 2 статті 80 КЗпП. До речі, зміна часу відпустки відбувається, якщо надання відпустки за попередньо складеним графіком матиме негативний вплив на роботу установи.

 

Лікарняний у святковий або неробочий день у період тимчасової непрацездатності

Перелік святкових та неробочих днів наведено у статті 73 КЗпП. Ці дні, відповідно до статті 781 КЗпП, не враховуються при визначенні тривалості щорічної відпустки, адже відпустка збільшується на кількість святкових або неробочих днів, що припала на період запланованого відпочинку.

Святкові чи неробочі дні не беруть до уваги, якщо тимчасова непрацездатність припала на святковий, неробочий день. Тривалість відпустки продовжується виключно на кількість днів хвороби, що зазначаються у листку непрацездатності.

 

Оплата листка непрацездатності

Тимчасова непрацездатність не завжди підлягає оплаті, яка припала на період перебування працівника у відпустці. Вирішальний фактор у такій ситуації ― вид відпустки. Листок непрацездатності, що оформлений у період відпочинку, оплачується тільки в одному випадку ― працівниця перебуває у щорічній відпустці (основна чи додаткова).

 

Належно оформлений листок непрацездатності підлягає оплаті, відповідно до норм Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-ХІV.

 

Отже, вид відпустки ― головна підстава, що визначає оплату тимчасової непрацездатності працівника. Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 23 Закону № 1105, допомога по тимчасовій непрацездатності не надається, якщо працівник перебуває у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням. Тобто листок непрацездатності не буде оплачуватися, а роботодавцю немає необхідності нараховувати допомогу за час лікування під час відпочинку.

 

...придбати повний випуск →