ПРАЦЕВЛАШТОВУЄМО ОСОБУ З ІНВАЛІДНІСТЮ: що потрібно пам’ятати?

Випуск №2 (лютий, 2018)

 

 

ПРАЦЕВЛАШТОВУЄМО ОСОБУ З ІНВАЛІДНІСТЮ: що потрібно пам’ятати?Наталія ПАНЧЕНКО,

експерт з трудових відносин

 

Працевлаштування — завжди копіткий та виснажливий процес, зважаючи на ситуацію з рівнем зайнятості населення. Ще більших зусиль мають докласти особи з інвалідністю, для яких питання пошуку нового місця роботи викликає відчуття занепокоєння та тривоги

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП)

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року № 875-XII (далі — Закон № 875)

Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII (далі — Закон № 2694)

Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504)

 

Працівники з інвалідністю мають особливості праці, починаючи з влаштування на роботу й закінчуючи звільненням. Законодавство надає інвалідам рівні права та можливості з іншими громадянами для реалізації трудових можливостей, незважаючи на обмежені можливості, забезпечує додатковими гарантіями трудового процесу.

 

Особа з інвалідністю — особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, наслідком травм або вродженими дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності, потреби в соціальній допомозі та захисті.

 

Зважаючи на визначення терміну, не кожна особа, яка має проблеми зі здоров’ям, може вважатися інвалідом, а тому до неї не може застосовуватися законодавство, що регулює трудові відносини працівників із інвалідністю.

 

Забезпечення осіб з інвалідністю роботою — це прямий обов’язок роботодавців, що гарантується статтею 12 Закону № 2694 та статтею 18 Закону № 875. Один із головних обов’язків роботодавця — надання особі з інвалідністю роботи, створення повноцінних умов праці для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя країни на рівні з усіма іншими громадянами, які ведуть повноцінний спосіб життя.

 

Забороняється дискримінація за ознакою інвалідності.

 

Для підприємств, установ, організацій, у тому числі й громадських організацій інвалідів, а також фізичних осіб, які використовують найману працю, встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів. Це 4 % від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, проте якщо працює від 8 до 25 осіб — для виконання нормативу потрібно, щоб особа з інвалідністю працювала лише на одному робочому місці. Нормативи, що забезпечують зайнятість інвалідів, наведені в частині 1 статті 19 Закону № 875.

 

Підприємства самостійно здійснюють розрахунок кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. До речі, квота з працевлаштування інвалідів вважається виконаною, якщо для працівника з інвалідністю — це основне місце роботи (ч. 5 ст. 19 Закону № 875).

 

ПРИЙОМ НА РОБОТУ

Зайнятість

Термін дії

трудового договору

Форма

трудового договору

За основним місцем роботи

Безстроковий

Письмова

За сумісництвом

Строковий

Усна

 

Група інвалідності та вік не впливають на виконання нормативу щодо працевлаштування особи з інвалідністю. Крім того, особа з інвалідністю може працювати при досягненні нею пенсійного віку. Такі працівники включаються до складу рахунку виконання нормативу працевлаштування інвалідів, відповідно до листа Фонду соціального захисту інвалідів (далі — Фонд) від 8 вересня 2008 року № 1/8-89/06.

 

При влаштуванні на роботу особа з інвалідністю, крім стандартного пакету документів, має надати документи, що підтверджують її інвалідність. Копії таких документів повинні зберігатися в особовій справі працівника.

 

...читати далі →