Працівниця на декретному місці йде в декрет

Випуск №10 (жовтень, 2019)

 

Працівниця на декретному місці йде в декретЛідія Басмат,

експерт із кадрових питань

 

Майже кожен кадровик у своїй роботі стикається з ситуацією, коли основний працівник перебуває в декретній відпустці, на його місце взяли іншого працівника і він теж збирається в декретну відпустку. Постає питання як бути в цій ситуації? Чи закінчується трудовий договір із таким працівником? Чи видається наказ про продовження строкового трудового договору? Чи надається відпустка?

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (далі —КЗпПУ)

Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504)

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), затверджене Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 26 січня 2005 р. № 15 (далі — Наказ № 15)

Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені Наказом Міністерства юстиції України 18 червня 2015 р. № 1000/5 (далі — Наказ 1000/5)

 

Насамперед слід зазначити, що терміну «декретна відпустка» в законодавстві не існує. Спілкуючись між собою люди називають декретною, як відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, так і відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

 

Якщо основній працівниці надають будь-яку з цих відпусток, зазвичай на її місце беруть іншого працівника за строковим трудовим договором. Про це працівник зазначає у заяві про прийняття на роботу, а також це зазначають у наказі про прийняття на роботу.

 

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

Заява про прийняття на роботу на період відпустки основного працівника у зв’язку з вагітністю та пологами (додаток 1) буде відрізнятись від заяви про прийняття на роботу на період відсутності основного працівника у зв’язку з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (додаток 2).

 

Відповідно до ст. 20 Закону № 504 відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами обчислюються сумарно і становить 126 календарних днів. А отже кінцева дата такої відпустки буде визначена.

 

...придбати повний випуск →