ПРАЦІВНИК НА ЛІКАРНЯНОМУ: заповнюємо табель

Випуск №3 (березень, 2018)

 

 

ЛІКАРНЯНІ ПО ДОГЛЯДУ: оформлення та оплата листка непрацездатностіМикола ПОСТЕРНАК,

експерт з питань соціального страхування

 

Наразі листки непрацездатності оплачуються в календарних днях, проте табель обліку робочого часу заповнюється в робочих. Отже, виникає питання, як позначати в табелі обліку використання робочого часу дні тимчасової непрацездатності, які припадають на вихідні, святкові та неробочі дні?

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV (далі — Закон № 1105)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» від 26 вересня 2001 року № 1266 (далі — Постанова №  1266)

Наказ Держкомстату України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 5 грудня 2008 року № 489 (далі — Наказ № 489)

 

Календарні дні хвороби, які підтверджено листком непрацездатності, і які припали на вихідні дні, в табелі можуть або позначатися такими ж позначками, що й робочі дні, невідпрацьовані з причин тимчасової непрацездатності, або ж не позначатися зовсім. Прямої вказівки законодавство з цього приводу не містить.

 

Типову форму Табеля обліку використання робочого часу (№ П-5) затверджено Наказом № 489, зміни до якого востаннє вносились ще в 2009 році. Тобто безліч моментів, які стали актуальними через внесення змін до законодавства, в цьому нормативно-правовому акті жодним чином не враховано, проте Наказ № 489 є чинним та використовується в повсякденній роботі.

 

ПІДТВЕРДЖЕНІ ТА НЕПІДТВЕРДЖЕНІ ВІДОМОСТІ

Табель обліку робочого часу заповнюється за допомогою буквеного або цифрового коду. Для відображення відпустки по вагітності та пологах у табелі слід вказати буквений код «ВП» — якщо для заповнення табеля використовується буквений код, або «16» — якщо для заповнення табеля використовується цифровий код. Аналогічно вчиняють при відображенні в табелі періоду тимчасової непрацездатності, що підлягає оплаті, вказують код «ТН» (або «26»). При відображенні періодів тимчасової непрацездатності, що не підлягає оплаті за весь період, слід зазначити код «НН» (або «27»).

 

З метою уникнення помилок при заповненні табеля обліку робочого часу варто вносити до нього лише відомості, які підтверджені паперовими носіями — наказами керівництва, довідками або листками непрацездатності, виданими закладами охорони здоров’я.

 

У ситуаціях, коли особа в усній формі повідомляє уповноважених осіб підприємства про те, що вона захворіла, отримала травму невиробничого характеру, або листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, за період її неявки на роботу (до документального підтвердження) в табелі варто проставити код «НЗ» (або «28») — неявка на роботу з нез’ясованих причин. Після того як працівник подасть на підприємство документ, яким обґрунтовано період його неявки, потрібно провести коригування табеля та передати його до бухгалтерії для нарахування та виплати заробітної плати, допомоги по вагітності та пологах, допомоги по тимчасовій непрацездатності тощо.

 

...читати далі →