ПРАЦІВНИКИ 45+: ПРИЙНЯТИ НЕ МОЖНА ВІДМОВИТИ

Випуск №12 (грудень, 2017)

Хто має додаткові гарантії у працевлаштуванні?

Кого торкнуться зміни через нові квоти?

Яку відповідальність несуть роботодавці за невиконання квоти?

 

Наталія ПАНЧЕНКО,

експерт з кадрових питань

 

Останні реформування законодавчої системи стали поштовхом до змін у працевлаштуванні частини безробітного населення. З наступного року деякі українські підприємства мають дотримуватися нових квот з працевлаштування осіб передпенсійного віку.

Проте нові зміни, що торкнулися і трудового законодавства, залишають запитання без відповідей. Тому без жодного сумніву можна стверджувати, що ситуація з новими квотами буде додатково врегульована на законодавчому рівні

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-IV (далі — Закон № 1058)

Закон України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VI (далі — Закон № 5067)

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 3 жовтня 2017 року № 2148-VIII (далі — Закон № 2148)

Порядок надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затверджений наказом Міністерства соціальної політики від 16 травня 2013 року № 271 (далі — Порядок № 271)

Лист Державного центру зайнятості «Щодо працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню» від 25 березня 2014 року № ДЦ-01-1816/0/6-14 (далі — Лист № ДЦ-01-1816/0/6-14)

 

Реформування пенсійної системи не тільки змінили порядок призначення пенсії чи обчислення страхового стажу, але і принесли нововведення для частини роботодавців — нові квоти, які набудуть чинності з початком наступного року.

 

Так склалося, що частині населення старше 45 років важко знайти нове місце роботи. Ці складнощі зумовлені як об’єктивними, так і суб’єктивними факторами. Громадяни, яким до настання права на пенсію залишилося 10 і менше років (далі — особи передпенсійного віку) — окрема категорія, представники якої через недостатню конкурентоспроможність на ринку праці докладають більше зусиль для пошуку роботи та стикаються з низкою труднощів під час працевлаштування, а тому додатковий захист їм гарантується державою.

 

Гарантії Конституції України

Кожен громадянин (населення старше 45 років не є виключенням) стикався з проблемами пошуку роботи. Інколи ці фактори абсолютно безпідставні, адже віковий фактор не завжди є істинною причиною відмови для заміщення вакантної посади.

У статті 24 Конституції України зазначено, що всі громадяни рівні перед законом, не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Це стосується будь-якої сфери життєдіяльності людини

Гарантії держави для роботодавця

Закон № 5067 визначає правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян на працю та реалізації їхніх прав на соціальний захист від безробіття. Держава здійснює заходи для стимулювання працевлаштування громадян, які мають низькі шанси знайти роботу.

Порядок стимулювання працевлаштування на роботу осіб передпенсійного віку встановлено статтею 26 Закону № 5067. Так, роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце таких громадян строком не менше ніж на 2 роки щомісяця, компенсуються фактичні витрати в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць (ч. 1 ст. 26 Закону № 5067)

Гарантії Трудового кодексу

Проект Трудового кодексу, що пройшов перше читання, містить статті, які захищають права як працюючого населення, так і громадян, що шукають роботу.

У разі прийняття Трудового кодексу, роботодавець має з більшою відповідальністю ставитися до підбору кандидатів, адже відмова у прийнятті на роботу повинна надаватися у письмовій формі.

 

КВОТИ СЬОГОДНІ

Розмір квоти

Для підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота в розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік. Такі громадяни мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, відповідно до пункту 1.3 Порядку № 271

Розрахунок квоти

Роботодавці самостійно розраховують квоту з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах, в установах та організаціях і належать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці (крім інвалідів) та забезпечують їх працевлаштування самостійно

 

Роботодавці можуть звернутися за сприянням працевлаштуванню таких громадян до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

 

Обов’язковою умовою дотримання роботодавцями квоти в 5 % вважається:

працевлаштування таких громадян відповідно до вимог законодавства в установлених межах

щорічне інформування територіального органу служби зайнятості не пізніше 1 лютого після звітного року, відповідно до частини четвертої статті 14 Закону № 5067 та пункту 2.5 Порядку № 271

 

У 2018 році останній день подання звіту щодо квот за 2017 рік — 31 січня.

 

НОВІ ЗМІНИ У КВОТУВАННІ

Доцільно звернути увагу на Закон № 2148, який не тільки вніс корективи в пенсійне законодавство, але і ввів нові особливості праці для роботодавців. Зміни почнуть діяти з наступного року.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

З 1 січня 2018 року, завдяки Закону № 2148, підприємствам, установам й організаціям із чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб також установлено обов’язок працевлаштування осіб передпенсійного віку — не менше однієї такої особи у середньообліковій чисельності штатних працівників, які працюють на умовах повної зайнятості.

Підприємства, що потрапляють під умови нової квоти, не звільняються від виконання нормативу з працевлаштування інвалідів. Тобто на них покладається додатковий обов’язок у працевлаштуванні особи передпенсійного віку. Її працевлаштування роботодавець має також забезпечити самостійно.

 

...далі читайте на сторінці 24, випуск №12 (грудень, 2017)