ПРАЦІВНИКИ У СФЕРІ КАДРОВОЇ СПРАВИ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Випуск №1 (січень, 2018)

 

 

Олександр КЛИМЕНКО,

старший науковий співробітник відділу наукового забезпечення питань економіки праці та розвитку професійно-класифікаційної сфери ДУ НДІ соціально-трудових відносин Мінсоцполітики України

 

Працівники у сфері кадрової справи та/або управління персоналом працюють на підприємствах усіх видів економічної діяльності. У всіх кадрових документах назви посад цих працівників, як і всіх інших, мають завжди відповідати Національному класифікатору України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП), а їх посадові інструкції — розроблюватися на основі відповідних кваліфікаційних характеристик, що містяться у галузевих випусках Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП)

 

У багатьох оголошеннях щодо вакансій, семінарів з управління персоналом, а також у деяких профільних виданнях та науково-методичній літературі часто трапляються такі назви посад, як «HR-директор (менеджер)», «Менеджер з людських ресурсів», «Менеджер знань (талантів, людського капіталу)» тощо. Застосовувати їх у кадровій документації не можна, адже на цей час вони не передбачені у КП.

 

Разом з тим у КП передбачена широка номенклатура різних професійних назв робіт для працівників у сфері кадрової справи та/або управління персоналом, що дає можливість підібрати найбільш підходящу назву для працівників практично всіх вузьких спеціалізацій у зазначеній сфері.

 

Таблиця 1.

Приклади назв посад із кодами КП

Загальне управління персоналом (працівники «широкого профілю»)

1232 — Директор з кадрових питань та побуту;

Директор з управління персоналом;

Начальник відділу кадрів (приклад 1);

Начальник служби.

1477.1 — Менеджер (управитель) з персоналу (приклад 2).

3423 — Адміністративний помічник;

Організатор з персоналу

Кадрова робота, кадрове діловодство

2419.3 — Спеціаліст з питань персоналу державної служби.

3423 — Інспектор з кадрів (приклад 3);

Інспектор з кадрів закордонного плавання

Підготовка, навчання та розвиток персоналу

1232 — Начальник відділу підготовки кадрів.

2111.2 — Інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції.

2359.2 — Інструктор з праці;

Інженер з підготовки кадрів (приклад 4);

Інженер з профадаптації;

Інструктор передових методів праці;

Професіонал з розвитку персоналу.

3340 — Інструктор виробничого навчання робітників масових професій

Професійні консультації, орієнтація

1210.1 — Директор центру професійної орієнтації молоді.

1232 — Головний профконсультант.

2412.2 — Профконсультант (приклад 5)

Умови і охорона праці

1229.1 — Головний державний експерт з умов праці України.

1229.3 — Головний державний експерт з умов праці.

1229.7 — Головний страховий експерт з охорони праці.

1232 — Завідувач кабінету з техніки безпеки;

Начальник відділу охорони праці.

2149.2 — Інженер з охорони праці (приклад 6).

2225.2 — Лікар з гігієни праці.

2412.2 — Експерт з умов праці;

Страховий експерт з охорони праці.

3152 — Інспектор з охорони праці

Організація, нормування і оплата праці

1232 — Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху;

Начальник відділу організації праці та заробітної плати;

Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом;

Начальник нормативно-дослідної лабораторії (станції) з питань праці.

2412.2 — Економіст з праці;

Інженер з нормування праці;

Інженер з організації праці;

Інженер з організації та нормування праці;

Нормувальник гірничий;

Нормувальник гірничий кар’єру, рудника, шахти;

Нормувальник гірничий на підземних роботах.

3119 — Технік з нормування праці (приклад 7);

Технік з праці

Соціальні питання та соціально-трудові відносини

1232 — Начальник відділу соціального розвитку;

Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці.

1483 — Менеджер (управитель) у соціальній сфері.

1496 — Менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності.

2412.2 — Експерт з регулювання соціально-трудових відносин.

2442.2 — Соціолог (приклад 8).

2446.2 — Соціальний аудитор.

3439 — Асистент соціолога

Підбір, оцінювання та найм персоналу

2412.2 — Оцінювач професійної кваліфікації;

Фахівець з аналізу ринку праці;

Фахівець з питань зайнятості (хедхантер).

3423 — Фахівець з найму робочої сили (приклад 9).

3439 — Фахівець з інтерв’ювання

Інші

1232 — Головний психолог;

Керівник групи обліку.

2412.1 — Молодший науковий співробітник (праця та зайнятість);

Науковий співробітник (праця та зайнятість);

Науковий співробітник-консультант (праця та зайнятість);

Професіолог.

2412.2 — Аналітик у сфері професійної зайнятості;

Фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) (приклад 10).

2429 — Інспектор праці (правовий).

2445.2 — Психолог.

4190 — Табельник

 

...читати далі →