Працівники у сфері страхування: професійно-кваліфікаційний склад

Випуск №3 (березень, 2019)

 

Працівники у сфері страхування: професійно-кваліфікаційний складКЛИМЕНКО Олександр,

старший науковий співробітник відділу наукового забезпечення питань економіки праці
та розвитку професійно-класифікаційної сфери ДУ НДІ соціально-трудових відносин Мінсоцполітики України

 

За часів Радянського Союзу сфера страхування в економіці країни мала невелике значення. Ця сфера була пов'язана насамперед зі страхуванням лише майна та людського життя. Сьогодні вона відіграє значно більшу роль, адже з'явилися і страхова медицина, і пенсійне страхування, і багато інших сфер, пов'язаних зі страхуванням. Відповідно розвиток зазнали і пов'язані зі страхуванням професії

 

Серед різних професійних назв робіт, що певною мірою пов'язані зі сферою страхування, у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) насамперед слід виділити такі, у яких безпосередньо згадується термін (поняття) «страхування» («страховий»):

Код КП

Професійна назва роботи

1229.7

Головний страховий експерт з охорони праці

1317

Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної тощо)

1317

Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним тощо)

1465

Менеджер (управитель) із страхування (приклад 1)

1466

Менеджер (управитель) із пенсійного недержавного страхування

1468

Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері страхування

2412.2

Страховий експерт з охорони праці

3412

Агент страховий (приклад 3)

3412

Страхувальник

3417

Експерт-консультант із страхування (приклад 2)

3432

Офісний службовець (страхування)

 

ПРИКЛАД 1

МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) ІЗ СТРАХУВАННЯ

Кваліфікаційні вимоги. Другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю відповідної галузі знань («менеджмент») без вимог до стажу роботи або перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за спеціальністю відповідної галузі знань. та післядипломна освіту в галузі управління за відповідною спеціалізацією. Стаж роботи у сфері страхування не менше 2 років.

 

Завдання та обов'язки (серед іншого). Забезпечує та контролює роботу підлеглих, розподіляє обов’язки й визначає ступінь відповідальності. Аналізує звітні матеріали та дає рекомендації щодо вдосконалення використовуваних засобів і технологій страхування. У межах своєї компетенції організовує проведення маркетингових досліджень із вивчення страхового ринку регіону, перспектив його розвитку, формування й розширення континенту потенційних клієнтів компанії, моніторингу діяльності конкурентів.

 

Бере участь у формуванні стратегії компанії та визначенні перспективних напрямів її діяльності. Вивчає та аналізує передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у сфері страхування, вносить пропозиції щодо впровадження нових видів страхування, що користуються попитом у регіоні, а також проведення заходів, спрямованих на розширення страхового поля компанії. Укладає в межах наданих повноважень договори з клієнтами компанії та здійснює їх подальше обслуговування.

 

Оцінює вплив рекламної, пропагандистської інформації на результати діяльності та імідж компанії. Забезпечує навчальний процес для агентів-початківців, сприяє підвищенню їхньої кваліфікації. Контролює дотримання підлеглими працівниками комерційної таємниці та нерозголошення іншої інформації, що є предметом конфіденційності тощо.

 

...придбати повний випуск →