Працівники-юристи: основні відмінності

Випуск №9 (вересень, 2018)

 

 

Працівники-юристи: основні відмінностіОлександр КЛИМЕНКО,

старший науковий співробітник відділу наукового забезпечення питань економіки праці та розвитку професійно-класифікаційної сфери ДУ НДІ соціально-трудових відносин Мінсоцполітики України

 

Багато юристів займається політикою, науковою і викладацькою діяльністю. Тобто професійні можливості юриста поширюються на спеціалізовані структури — судові, правоохоронні органи, структури юридичних послуг, а також на загальні керівні й господарські структури

 

До узагальненого поняття «юридичні професії», переважно відносять професії, коли відповідними законодавчими або іншими нормативно-правовими актами (далі — НПА) до представників цих професій установлюються наступні кваліфікаційні вимоги:

• повна (інколи базова) вища (юридична) освіта за кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста, бакалавра відповідного (юридичного) напрямку підготовки згідно з окремими НПА, затвердженими до 01.07.2014 р.;

• другого (магістерського) або першого (бакалаврського) рівня вища освіта за спеціальністю відповідної галузі знань, згідно з НПА, затвердженими (із змінами) після 01.07.2014 р.

 

В останньому випадку мається на увазі відповідно до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 (далі — Постанова № 266), галузь знань «Право» (з шифром галузі 08) та спеціальність «Право» (з кодом спеціальності 081).

 

Крім того, згідно з пунктом 21 Постанови № 266 можуть обіймати посади або провадити види діяльності, кваліфікаційні вимоги до яких передбачають наявність вищої юридичної освіти і особи, які здобули вищу освіту за спеціальністю 293 «Міжнародне право» та яким присуджено ступінь вищої освіти «магістр».

 

Наразі Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) містить немало професійних назв робіт, які можна певною мірою віднести до «юридичних професій» (таблиця 1).

 

Таблиця 1

Основні професійні назви робіт, що належать до «юридичних професій» у КП

КОД КП

ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ

 

Підклас КП «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники»

1231

Головний юрисконсульт

Начальник юридичного відділу

 

Група КП «Професіонали державної служби»

2419.3

Спеціаліст-юрисконсульт

Детектив

 

Група КП «Наукові співробітники (правознавство)»

2421.1

Молодший науковий співробітник (правознавство)

Науковий співробітник (правознавство)

Науковий співробітник-консультант (правознавство)

 

Група КП «Адвокати та прокурори»

2421.2

Адвокат

Консультант науковий (правознавство)

Прокурор

Прокурор-криміналіст

Старший помічник Генерального прокурора України з особливих доручень

Юрист

Юрист-міжнародник

 

Підклас КП «Судді»

2422

Суддя

 

Підклас КП «Інші професіонали в галузі правознавства»

2429

Державний виконавець

Експерт

Інспектор праці (правовий)

Нотаріус

Нотаріус державний

Приватний виконавець

Приватний детектив

Радник

Слідчий

Судовий експерт

Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту

Юрисконсульт

 

Підклас КП «Судові секретарі, виконавці та розпорядники»

3432

Відповідальний секретар колегії судової

Державний уповноважений

Офісний службовець (недержавні установи юриспруденції)

Помічник приватного виконавця

Секретар колегії судової

Секретар судового засідання

Секретар суду

Судовий виконавець

Судовий розпорядник

 

Група КП «Інші помічники»

3436.9

Помічник юриста

Помічник судді

Помічник нотаріуса державного

Помічник нотаріуса

Помічник адвоката

 

Підклас КП «Інспектори воєнізованої охорони та приватні детективи»

3450

Помічник приватного детектива

 

У деяких зазначених професійних угрупованнях КП містяться й інші професійні назви робіт, які не наведено в таблиці 1 (наприклад, 2429 Експерт-цитолог судовий, 2429 Експерт-імунолог судовий). Їх віднесення, наприклад, до «професіоналів в галузі правознавства», є досить спірним, адже у них мають бути знання (і відповідно освіта) насамперед у галузі медицини або біології, а не права.

 

Також, окрім зазначених, у КП є представники «специфічних» юридичних професій і в інших професійних угрупованнях КП, наприклад, 2423 «Професіонали в галузі правоохоронної діяльності», 2424 «Професіонали кримінально-виконавчої служби» тощо (інспектори, оперуповноважені, слідчі тощо). Але відповідні посади зазвичай вводять лише до штатних розписів різних спеціальних «силових» (правоохоронних) органів (Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України тощо), вони відсутні у штатних розписах «звичайних» підприємств.

 

Найбільш поширеними професійними назвами робіт, які застосовуються на державних і недержавних підприємствах, є посади «Головний юрисконсульт», «Начальник юридичного відділу», «Юрисконсульт», «Спеціаліст-юрисконсульт», «Юрист», які слід розрізнювати.

 

Наприклад, професійні назви робіт «Головний юрисконсульт» та «Начальник юридичного відділу» належать до професійної групи «Керівники». Посада головного юрисконсульта переважно вводиться на тих підприємствах, де працюють кілька юрисконсультів, але відповідна юридична служба організаційно не відокремлена в один єдиний структурний підрозділ. Якщо ж такий підрозділ є в організаційній структурі підприємства (переважно це «юридичний відділ»), то його керівником є начальник юридичного відділу (приклад 1).

 

...придбати повний випуск →