Преміювання: оформлення, облік, оподаткування

Випуск №2 (лютий, 2019)

 

Елена ЕГОРЕНКО,

старший бухгалтер Intercomp Ukraine

 

Для забезпечення високих результатів праці та дотримання планових показників роботодавці використовують різноманітні привабливі засоби стимулювання: соціальні пакети, оплата мобільного зв’язку, компенсації витрат тощо. Перелік може бути безкінечним, але перше місце в ньому посідає преміювання. Премії виступають найкращим заохоченням наполегливої праці, коли працівник викладається на роботі більше ніж на 100 %, демонструючи свою відданість і професіоналізм.

Розглянемо, як оформити надання премій, відобразити таку операцію в обліку та які податки треба буде сплати

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Податковий кодекс України

Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року №108/95-ВР (далі — Закон № 108)

Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року № 5 (далі — Інструкція № 5)

Методичні рекомендації щодо організації матеріального стимулювання праці працівників підприємств і організацій, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України 29 січня 2003 року № 23 (далі — Методичні рекомендації № 23)

Методичні рекомендації щодо оплати праці працівників малих підприємств, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України 13 серпня 2004 року № 186 (далі — Методичні рекомендації № 186)

 

Відповідно до чинного законодавства термін «премія» тлумачиться так:

Методичні рекомендації № 23

основний вид додаткової, понад основну заробітну плату, винагороди, яка виплачується працівникам за результатами їхньої трудової діяльності та виробництва в цілому за показниками та умовами оцінки цих результатів, визначеними підприємством

Методичні рекомендації № 186

основний, найбільш ефективний стимулюючий виробничу,
підприємницьку, торговельну або комерційну діяльність вид
додаткової, понад основну, заробітної плати, яка виплачується за
поліпшення основних показників колективної та індивідуальної праці
працівників, а також кінцевих загальних результатів виробничої,
підприємницької, торговельної або комерційної діяльності

 

Звернемося до законодавства для ознайомлення з основними видами премій:

Ст. 2

Закону № 108

Інструкція № 5

Премії, які включаються до додаткової заробітної плати

виробничі премії систематичного характеру незалежно від джерел фінансування. Під систематичним характером мається на увазі виплата щомісячно, щокварталу, раз на півріччя. Періодичність має бути передбачена в Положенні про преміювання (у трудовому договорі) (п.п. 2.2.2)

відсоткові та комісійні винагороди (премії), виплачені додатково до тарифної ставки (окладу) (п.п. 2.2.3)

Премії, які належать до складу заохочувальних та компенсаційних виплат

п.п. 2.3.2 Інструкції № 5

винагороди за підсумками роботи за рік (такі премії виплачують працівникам раз на рік залежно від фінансових результатів діяльності підприємства)

щорічні винагороди за вислугу років (виплачуються працівникам, які пропрацювали на підприємстві не менше року, розмір премії залежить від стажу роботи та фінансових результатів діяльності підприємства за рік)

премії, які виплачують в установленому порядку за спеціальними системами преміювання, виплачені відповідно до рішень уряду

премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, створення, освоєння та впровадження нової техніки і технології, уведення в дію у строк і достроково виробничих потужностей й об’єктів будівництва, своєчасну поставку продукції на експорт тощо (такі премії нараховують за спеціальними системами преміювання, розробленими підприємствами)

премії за виконання важливих та особливо важливих завдань. Розмір і періодичність виплати таких премій визначають в індивідуальному порядку залежно від оперативності та професіо­налізму при вирішенні питань, що входять до компетенції працівника, обсягу, складності та важливості доручених завдань

одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці як у грошовій, так і в натуральній формі (прикладами таких виплат можуть бути премії до ювілейних і пам’ятних дат (наприклад, до Нового року, 8 Березня, ювілею працівника тощо)

 

ОФОРМЛЕННЯ

Можливість надання премій зазвичай передбачається Положенням про преміювання, яке є додатком до колективного договору. Якщо колективний договір на підприємстві не укладено, роботодавець зобов’язаний погоджувати ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), а в разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

 

...придбати повний випуск →