ПРОФЕСІЇ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ З ВИГОТОВЛЕННЯМ МЕБЛІВ

Випуск №2 (лютий, 2018)

 

 

ПРОФЕСІЇ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ З ВИГОТОВЛЕННЯМ МЕБЛІВОлександр КЛИМЕНКО,

старший науковий співробітник

відділу наукового забезпечення питань економіки праці

та розвитку професійно-класифікаційної сфери

ДУ НДІ соціально-трудових відносин Мінсоцполітики України

 

Практично в кожному помешканні, а також у багатьох приміщеннях виробничого характеру можна побачити різні меблі — як імпортні, так і вітчизняні. Тому тим кадровикам, яким доводиться вирішувати кадрові питання з працівниками, що спеціалізуються на виробництві меблів, слід добре розумітися на особливостях професійно-кваліфікаційного складу зазначених працівників

 

Під час розробки штатного розпису підприємства або його окремого структурного підрозділу, що буде спеціалізуватися на виготовленні меблів, а також посадових або робочих інструкцій відповідних працівників перш за все слід брати до уваги чинники, які можуть впливати на професійно-кваліфікаційний склад зазначених працівників:

конкретний асортимент продукції меблевого виробництва

технологічні схеми виробничого процесу та ступеня його механізації (автоматизації)

види сировини, що використовуються для виробництва меблів

схеми роботи тощо

 

Наприклад, підприємство, або його підрозділ, може спеціалізуватися тільки на виробництві «стандартних» видів меблів, які потім постачаються в меблеві магазини, чи виготовляти меблі за індивідуальними замовленнями, зокрема її складні види, які потім доставляють до офісу (місця помешкання) замовника в уже зібраному вигляді («малі меблі») або відповідні працівники збирають їх безпосередньо на місці доставки.

 

У меблевому цеху в якості сировини може використовуватися різна деревина або інші подібні матеріали без первинної обробки (що потребуватиме працівників, які будуть займатися їх первиною обробкою), або в якості сировини до цеху будуть постачатися вже своєрідні оброблені «напівфабрикати» (дошки, бруски, плити тощо). Унаслідок цього чисельність працівників меблевого цеху буде значно меншою і менш різнорідною за своїм професійно-кваліфікаційним складом.

 

На цей час Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) містить такі основні професійні назви робіт з відповідними кодами КП, які безпосередньо пов’язані з виробництвом меблів, і які слід використовувати в кадровому діловодстві (у штатних розписах, записах до трудових книжок тощо):

«Професіонали» (працівники, які, як правило, мають другий (магістерський) рівень вищої освіти (повна вища освіта)

• 2452.2 — Дизайнер меблів

«Фахівці»

(працівники, які переважно мають початковий рівень (короткий цикл) або перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (базова або неповна вища освіта)

• 3119 — Технік-технолог з виробництва меблів.

• 3471 — Дизайнер-виконавець меблів

«Робітники»

(працівники з професійно-технічною або інколи з неповною вищою освітою, або професійною підготовкою на виробництві)

• 7332 — Плетільник меблів (приклад 1).

• 7422 — Комплектувальник меблів (приклад 2);

Личкувальник деталей меблів (приклад 3);

Набирач личкувальних матеріалів для меблів.

• 7423 — Виготовлювач шаблонів (приклад 4).

• 7437 — Оббивальник меблів (приклад 5).

• 8232 — Виготовлювач декоративних елементів меблів.

• 9321 — Вставник деталей, виробів та фурнітури.

• 9322 — Готувач набивальних та настильних матеріалів

 

Кваліфікаційні характеристики більшості професій для меблевого виробництва, на основі яких мають розроблятися посадові та робочі інструкції відповідних працівників, містяться у Випуску 57 «Виробництво меблів» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП).

 

ПРИКЛАД 1

ПЛЕТІЛЬНИК МЕБЛІВ

3-ГО РОЗРЯДУ

(діапазон розрядів 2–4)

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією плетільника меблів 2-го розряду — не менше 1 року.

 

Завдання та обов’язки (серед іншого). Перевіряє устаткування та готує робоче місце до роботи. Плете меблі з лози та синтетичних матеріалів. Плете корзини усіх видів. Розкроює вербове пруття на верстатах. Виконує гнуття вербових прутів. Складає плетені деталі та вузли меблів з металевими та дерев’яними каркасами. Складає окремі вузли та прості каркаси меблів. Складає плетені меблі простих конструкцій, дрібні плетені вироби та дитячі плетені меблі. Чистить устаткування, прибирає робоче місце.

 

...читати далі →