РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ: основні професії

Випуск №5 (травень, 2018)

 

 

ПРОФЕСІЇ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ З ВИГОТОВЛЕННЯМ МЕБЛІВОлександр КЛИМЕНКО,

старший науковий співробітник відділу наукового забезпечення питань економіки праці та розвитку професійно-класифікаційної сфери ДУ НДІ соціально-трудових відносин Мінсоцполітики України

 

Послугами реклами певною мірою користується більшість підприємств, установ, організацій (далі — підприємства), насамперед комерційних, що обумовлює, своєю чергою, і наявність спеціалізованих рекламних агентств, які надають відповідні послуги тим підприємствам, що не мають відповідних фахівців. Розглянемо, які саме працівники у сфері реклами можуть бути у штаті «звичайного» підприємства та/або спеціалізованого рекламного агентства

 

У сфері реклами можуть працювати як фахівці «загального профілю», так і більш спеціалізовані фахівці в суміжних з рекламою сферах, наприклад, фахівці з просування товарів на ринку (маркетологи), із зв’язків з громадськістю («піарники»), із зв’язків із засобами масової комунікації або масової інформації, через які розповсюджується відповідний рекламний продукт («медійники»).

 

Серед працівників рекламного агентства або спеціалізованого структурного підрозділу у сфері реклами великого підприємства, що належить до інших сфер діяльності, можуть бути і працівники творчих професій (художники, дизайнери, режисери, артисти тощо), а також фахівці у сфері інформаційних технологій (наприклад, розробники різної мультимедійної продукції, яка використовується в цілях реклами). У прикладі 1 наведено окремі завдання та обов’язки (серед іншого), що пов’язані з рекламою у кваліфікаційних характеристиках деяких працівників суміжних сфер діяльності.

 

Наведемо основні професійні назви робіт, безпосередньо пов’язаних з рекламною діяльністю, які на цей час містить КП.

Керівники

• 1210.1 — Начальник агентства (повітряних сполучень, морського, рекламно-інформаційного, транспортно-експедиційного та ін.).

• 1234 — Головний художник (реклама);

Начальник відділу (з реклами, зв’язків з громадськістю) (приклад 2).

• 1317 — Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.);

Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.).

• 1476.1 — Менеджер (управитель) з реклами (приклад 3)

Професіонали

• 2419.2 — Рекламіст (приклад 4).

• 2451.2 — Редактор з рекламування фільмів

Фахівці

• 3429 — Агент рекламний (приклад 5);

Представник з реклами;

Торговець (обслуговування бізнесу та реклами)

Робітники

• 5220 — Дегустатор (рекламна діяльність);

Демонстратор товарів (рекламна діяльність)

 

Розділ «Реклама» Випуску 86 «Реклама та реставраційні роботи» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП) ще не затверджений, але окремі кваліфікаційні характеристики для деяких професій у сфері реклами або суміжних сфер діяльності можна знайти у Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» ДКХП та деяких інших.

 

...читати далі →