«Сезонні» кадри: особливості оформлення трудових відносин

Випуск №7-8 (липень-серпень, 2019)

 

Oлeкcaндp НOCІКOВ,

пpoвідний нaукoвий cпівpoбітник НДІ пpaці і зaйнятocті

нaceлeння Мінcoцпoлітики Укpaїни і НAН Укpaїни, кaнд. coц. н.

 

«Сезонні» кадри: особливості оформлення трудових відносинЗ початком деяких сезонів (частіше йдеться про літні місяці) на ринку праці суттєво зростає кількість працівників, яких роботодавці наймають на короткий термін: кілька місяців. Загальновідомо, що сезонна праця поширена в Україні d таких сферах господарської діяльності, як аграрне виробництво, громадське харчування, туризм. Але зовсім не всі роботодавці знають, що сезонний персонал – це особлива категорія працівників, роботу яких регулюють спеціальні норми. Розглянемо специфіку оформлення трудових відносин із сезонними працівниками.

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Кодекс законів про працю України (КЗпП)

Указ Президії Верховної Ради СРСР від 24 вересня 1974 р. № 310-ІХ «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» (далі – Указ № 310).

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 р. № 278 «Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей» (далі – Список сезонних робіт)

Інструкція про ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29липня 1993 р. № 58 (далі – Інструкція № 58).

 

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058)

 

 

Стаття 7 КЗпП встановлює можливість укладення сезонних трудових договорів і передбачає, що особливості регулювання праці тимчасових і сезонних працівників встановлюються законодавством. Указ № 310 діє на території України в частині, яка не суперечить законодавству України відповідно до постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 р. № 1545-ХІІ. Цей указ визначає, які роботи слід вважати сезонними. (Таблиця 1)

 

Сезонними вважають роботи, які внаслідок природних і кліматичних умов виконують не цілий рік, а протягом певного періоду (сезону), що не перевищує шести місяців. (Указ № 310, п.1).

 

Таблиця 1

Галузі та види сезонних робіт

Галузь

Види робіт

Лісова промисловість і лісове господарство

Добування живиці, барасу і ялинкової сірки.

Заготівля пньового осмолу.

Заготівля лика.

Лісокультурні роботи — підготовка грунту, посів і садіння лісу, догляд за лісовими культурами, робота в лісорозсадниках.

 

Лісозахисні та протипожежні роботи — боротьба зі шкідниками й хворобами лісу, прокладання мінералізованих смуг, чергування на пожежних вишках, наземне пожежне патрулювання лісів.

 

Заготівля насіння.

Збирання і переробка харчових продуктів лісу.

Польові лісовпорядні роботи.

Торфяна промисловість

Болотяно-підготовчі роботи.

Добування, сушіння та збирання торфу.

Ремонт і обслуговування технологічного обладнання в польових умовах.

Сільське господарство

Робота в овочівництві, садівництві, виноградарстві, буряківництві, хмелярстві, на вирощуванні і збиранні картоплі, тютюну, кормів, баштанних культур, лікарських рослин.

Робота на інкубаторно-птахівничих і міжгосподарських інкубаторних станціях.

Переробні галузі промисловості

Робота на підприємствах переробки плодоовочевої продукції.

Робота на підприємствах цукрової галузі промисловості.

Первинне виноробство.

Санаторно-курортні заклади та заклади відпочинку

Роботи, які пов’язані з санаторно-курортним обслуговуванням хворих і відпочиваючих у санаторно-курортних закладах і закладах відпочинку.

Транспортно-дорожній комплекс

Авіаційні роботи в сільському та лісовому господарствах

 

Зауважимо, що дія Указу № 310 не поширюється на трудові договори, які укладають з відповідними працівниками на опалювальний період, хоча на практиці часто трапляються випадки, коли в наказі про прийняття на роботу таких працівників і відповідно в трудовій книжці роблять запис про прийняття, наприклад, кочегара, у вигляді: «на час опалювального сезону». Отже, якщо робота має сезонний характер, але сама робота не віднесена до Списку сезонних робіт і сезонних галузей, то з працівником укладають не сезонний, а звичайний строковий договір.

 

...придбати повний випуск →