Складські господарства: хто в них працює?

Випуск №12 (грудень, 2018)

 

Складські господарства: хто в них працює?КЛИМЕНКО Олександр,

старший науковий співробітник відділу наукового забезпечення питань економіки праці
та розвитку професійно-класифікаційної сфери ДУ НДІ соціально-трудових відносин Мінсоцполітики України

 

Невеликі підприємства можуть мати невеликі складські приміщення у структурі господарського або іншого подібного відділу, для періодичної роботи у яких не потрібні вузькоспеціалізовані «складські» працівники. Однак на середніх та великих підприємствах може бути й окрема служба складського господарства. Посади і професії її працівників потрібно правильно відображати у штатному розписі, а також інших кадрових документах

 

 

Наразі Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010» (далі — КП) містить різні професійні назви робіт, що можуть бути пов'язані зі складським господарством, як наскрізного (тобто для застосування в усіх видах економічної діяльності), так і вузькоспеціалізованого характеру. Слід мати на увазі, що в окремих випадках крім терміну «склад» можуть використовуватися й інші синонімічні терміни («сховище», «комора», «база», «заготівельний пункт»), які фактично також означають своєрідні «склади» (за характером їх призначення та діяльності). Насамперед це стосується професійних назв робіт керівників (таблиця).

 

Таблиця

Основні професійні назви робіт керівників у сфері складського господарства та подібних сферах діяльності

Код КП

Професійне угруповання

Професійна назва роботи

1210.1

Керівники підприємств, установ та організацій

Завідувач бази аптечної

1221.1

Головні фахівці – керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі

Начальник нижнього складу

1221.2

Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі

Завідувач скотобази

1222.2

Начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості

Завідувач складу вибухових матеріалів

Технологічний керівник (лісопункту, лісопромислового комплексу, цеху, нижнього складу, лісозаготівельної дільниці)

Начальник водосховища

Начальник механізованого зерносховища

Начальник пункту (заготівельного, навантажувально-розвантажувального, портового, рибоприймального, суднового, навчально-тренувального та ін.)

1226.1

Головні фахівці – керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв'язку

Головний диспетчер (транспорт, складське господарство)

1226.2

Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв'язку

Завідувач складу

Завідувач центрального складу

Майстер з ремонту устаткування (транспорт, складське господарство, зв'язок)

Начальник господарства складського

Начальник зміни (транспорт, складське господарство, зв'язок)

Начальник контори (вантажної, транспортно-складської та ін.)

Начальник складу (вантажного)

Завідувач сховища

Завідувач бази перевалочної

Начальник бази (виробничого обслуговування, резерву, здавальної та ін.)

Завідувач камери схову (ручного багажу)

1227

Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні

Завідувач комори (ломбарду, цінностей)

1228

Керівники виробничих підрозділів у побутовому обслуговуванні

Завідувач бази білизняної

1229.6

Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту

Завідувач фільмобази (фільмосховища)

1229.7

Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності

Завідувач архівосховища

1316

Керівники малих підприємств без апарату управління на транспорті, у складському господарстві та зв'язку

Директор (керівник) малого підприємства (транспортного, складського)

 

Якщо на підприємстві є кілька складів для зберігання різних матеріально-технічних цінностей, може виникнути потреба розрізнити їх посади у відповідних документах. Для цього можна скористатися нормами Примітки 2 додатка В до КП, згідно з якою назви посад можна розширювати термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено у КП чи відповідних нормативно-правових актах.

 

...придбати повний випуск →