Структурний підрозділ: яка кількість працівників буде достатньою?

Випуск №12 (грудень, 2018)

 

Структурний підрозділ: яка кількість працівників буде достатньою?Олександр ВЛАСЕНКО,

старший науковий співробітник відділу з наукового забезпечення питань зайнятості, соціального діалогу та стандартів праці НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики та НАН України, голова профспілки працівників Інституту

 

Кількість працівників підприємства залежить від виду економічної діяльності, якою воно займається, масштабів, складності, працемісткості виробничих процесів, ступеня їх механізації, автоматизації і комп’ютеризації, виробничо-господарських умов (ситуацій), що склалися в ній на певний час

 

Щоб визначити необхідну кількість працівників на підприємстві, спочатку треба визначитися з кількістю структурних підрозділів. До процесу утворення структурних підрозділів на підприємстві зазвичай залучають кадровиків та інших фахівців з управління персоналом, адже саме вони найкраще обізнані у професійній класифікації працівників, особливостях роботи за певними професіями, а також у питаннях взаємодії у роботі працівників на різних посадах.

 

На невеликому підприємстві, в установі, організації або у приватного підприємця певний напрям діяльності (або часто й декілька з них) може бути в зоні відповідальності лише одного працівника. Кожне підприємство намагається розвиватися і з часом планує розширити сферу діяльності. Це зазвичай призводить до збільшення штату і кількості працівників на підприємстві, в результаті чого вже декілька працівників виконують одну або декілька споріднених функцій, які раніше покладалися тільки на одного працівника або взагалі їх бракувало на підприємстві. На цьому етапі розвитку підприємства виникає потреба об’єднати працівників певної професійної спеціалізації або напряму діяльності в спеціалізовані підрозділи задля створення більш керованої структури на підприємстві, яка би сприяла ефективнішій діяльності підприємства та зростанню його конкурентної спроможності на ринку.

 

При створенні структурних підрозділів і розрахунку кількості працівників роботодавці державних підприємств керуються вимогами постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» від 12 березня 2005 року № 179 (далі — Постанова № 179). Для приватних підприємств, на жаль, не існує аналогічних норм. Однак приватна юридична особа також може використовувати підходи Постанови № 179.

 

Відповідно до Постанови № 179 передбачена наступна кількість працівників:

«У разі коли штатна чисельність департаменту перевищує 32 одиниці, до його складу можуть входити управління (не менше двох). Департамент очолює директор. Директор департаменту, штатна чисельність якого не перевищує 32 одиниці, може мати не більше двох заступників – начальників відділів. У разі коли штатна чисельність департаменту становить понад 32 одиниці, директор департаменту може мати не більше трьох заступників, у тому числі одного заступника, який не очолює відділ (управління).

 

До складу управління входять не менш як два відділи. Самостійний відділ утворюється з штатною чисельністю не менш як 5 одиниць. Управління (самостійний відділ) очолює начальник. Начальник управління, штатна чисельність якого не перевищує 13 одиниць, може мати одного заступника – начальника відділу. У разі коли штатна чисельність управління становить понад 13 одиниць, начальник управління може мати не більше двох заступників – начальників відділів. Управління може бути самостійним або входити до складу департаменту.

 

Самостійний сектор — структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за окремим напрямом діяльності органу виконавчої влади, функції якого неможливо поєднати з функціями інших структурних підрозділів, з штатною чисельністю не менш як 2 одиниці. Сектор очолює завідувач. Відділ у складі департаменту (управління) — структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за одним напрямом (функцією) діяльності органу виконавчої влади, з штатною чисельністю не менш як 4 одиниці. Відділ очолює начальник. Начальник відділу (як самостійного, так і у складі управління чи департаменту) може мати не більш як одного заступника. Така посада може вводитись у разі, коли штатна чисельність у відділі не менш як 5 одиниць. У разі потреби у складі департаменту, управління та самостійного відділу може утворюватися сектор з штатною чисельністю не менш як 2 одиниці. Такі сектори у складі департаменту та управління утворюються понад нормативну кількість відділів, а в складі самостійного відділу - понад мінімальну штатну чисельність самостійного відділу.

 

В експертних групах із штатною чисельністю понад 12 осіб можуть утворюватися експертні підгрупи із штатною чисельністю не менш як п’ять осіб. У разі коли штатна чисельність працівників директорату становить понад 30 осіб, а кількість експертних груп у такому директораті перевищує шість, у такому директораті може бути введено посаду заступника керівника директорату».

 

Звичайно в постанові наведено лише деякі структурні підрозділи.

Для інших кількість працівників рекомендовано встановлювати на основі міжгалузевих та галузевих (відомчих) норм та нормативів, що занесені до переліку норм і нормативів з питань праці, затвердженого центральним органом виконавчої влади, які дозволяють визначити необхідну штатну чисельність працівників функціональних підрозділів організацій, підприємств або окремих виконавців.

 

Під необхідною чисельністю працівників розуміється чисельність працівників, яка дозволяє ефективно та якісно виконувати конкретну роботу при забезпеченні умов науково-обґрунтованих режимів праці та відпочинку.

 

Для встановлення кількості працівників застосовуються такі види нормативних показників:

• норма часу;

• норма виробітку (навантаження);

• норма керованості;

• норма обслуговування;

• норма часу обслуговування;

• норматив чисельності;

...придбати повний випуск →