Створення і організація діяльності інтернет-магазину: які працівники для цього потрібні?

Випуск №7-8 (липень-серпень, 2019)

 

КЛИМЕНКО Олександр,

старший науковий співробітник відділу наукового забезпечення питань економіки праці
та розвитку професійно-класифікаційної сфери ДУ НДІ соціально-трудових відносин Мінсоцполітики України

 

Створення і організація діяльності інтернет-магазину: які працівники для цього потрібні?Останнім роками продаж усе більшої кількості та асортименту товарів здійснюється через Інтернет-магазини, які поступово витісняють «традиційні» магазини, крамниці та інші точки продажу. Між тим Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі – КП), який був побудований на основі застарілої версії Міжнародної стандартної класифікації професій 1988 р. (ISCO-88), практично не містить відповідних вузькоспеціалізованих (що пов’язані з комерційною діяльністю саме у мережі Інтернет) професійних назв робіт.

 

Тож спробуємо розібратися, як серед існуючих у КП професійних назв робіт підібрати найвідповіднішу для утворення назв посад працівників Інтернет-магазину.

 

Щоб підібрати найвідповідніші посади для Інтернет-магазину згідно з КП, передусім варто визначити головні бізнес-процеси, які можуть виконуватися в Інтернет-магазині, тобто скористатися так званим «процесним підходом» у розгляді організації діяльності Інтернет-магазину.

 

Здебільшого під бізнес-процесом розуміють комплекс послідовних взаємодій і пов’язаних із ними рішень, які перетворюють «входи» певного бізнес-процесу (певна вхідна інформація, ресурси, сировина тощо) у «виходи» цього бізнес-процесу (певний вихідний результат, продукція, виріб, ступінь переробки тощо). Також головні бізнес-процеси можуть мати певні складові (елементи), які часто називають підпроцесами.

 

Безумовно, першим бізнес-процесом, який слід розглянути у організації діяльності Інтернет-магазину, буде «Створення веб-сайту» Інтернет-магазину, адже без власного веб-сайту не може бути й самого Інтернет-магазину. В цьому випадку можна скористатися як відповідними послугами, які надають спеціалізовані фірми у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, так і самостійно розробити такий сайт, який буде віртуальною вітриною й офісом Інтернет-магазину, і на якому буде вся потрібна для потенційних клієнтів інформація про сам магазин і його товари (послуги).

 

У разі самостійної розробки веб-сайту буде потрібний працівник (або кілька працівників), яких у сучасних зарубіжних професійних класифікаціях та на практиці зазвичай називають «менеджер Інтернет-проекту», «веб-програміст», «веб-майстер» тощо. Наприклад, у Професійній інформаційній мережі США (O*NET) і Міжнародній стандартній класифікації професій 2008 року (ISCO-08) для цього випадку передбачені професійні назви робіт, як це зазначено у Таблиці 1.

 

Таблиця 1

Приклади професійних назв робіт щодо розробки веб-сайтів із відповідними кодами в зарубіжних системах професійної класифікації.

O*NET

ISCO-08

  • 15-1131.00 Website Programmer (Програміст веб-сайту)
  • 15-1134.00 Webmaster (Веб-майстер)
  • 15-1199.09 Web Site Project Manager (Менеджер проекту з розробки веб-сайту)
  • 2513 Developer, internet (Розробник, Інтернет)
  • 2166 Designer, website (Дезайнер, веб-сайт)
  • 2513 Programmer, website (Програміст, веб-сайт)

 

У КП для цього бізнес-процесу можна обрати професійні назви робіт, які є в Таблиці 2.

 

Таблиця 2

Приклади професійних назв робіт із КП, які можуть бути пов’язані з розробкою веб-сайту Інтернет-магазину

Код КП

Код ЗКППТР

Професійна назва роботи у КП

Класифікаційне угруповання у КП

1238

Керівник проектів і програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва

Керівники проектів і програм

2132.2

Програміст прикладний

Розробники комп’ютерних програм

3121

-

Фахівець із розробки та тестування програмного забезпечення

Техніки-програмісти

 

За необхідності згідно з Приміткою 2 Додатку В до КП відповідні назви посад можна також розширити (уточнити), наприклад,

1238 Керівник проектів і програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва ® 1238 Керівник проектів і програм із розробки веб-сайтів

 

Наступним бізнес-процесом може бути «Адміністрування веб-сайту». Тобто після завершення процесу створення веб-сайту Інтернет-магазину може знадобитися працівник із знанням відповідних інформаційних технологій, який би здійснював управління (адміністрування) цього сайту, тобто забезпечував його безперебійне функціонування, розміщення на ньому нової й оновлення (редагування) інформації (тобто «контенту» веб-сайту: відповідного текстового матеріалу, різних мультимедійних продуктів тощо) щодо діяльності Інтернет-магазину, номенклатури його товарів, прас-листів, умов поставки та оплати тощо). Такого працівника залежно від специфіки його конкретних посадових обов’язків можуть називати «адміністратор веб-сайту», «менеджер контенту веб-сайту» тощо. Для цього випадку можна скористатися такими існуючими у КП відповідними професійними назвами робіт, які зазначені в Таблиці 3.

 

...придбати повний випуск →